Situeret fremstilling | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Situeret fremstilling

Jens Madsen and Lise Overgaard Nielsen

Undervisningen i skriftlig fremstilling i grundskolen skal udvikle alle elevers evne til at begå sig i vores demokratiske skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrivesituationer både i og uden for skolen, i fritiden og i fremtiden.

Situeret fremstilling bryder med traditionel skrivedidaktik ved at påstå at...

Read more

Undervisningen i skriftlig fremstilling i grundskolen skal udvikle alle elevers evne til at begå sig i vores demokratiske skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrivesituationer både i og uden for skolen, i fritiden og i fremtiden.

Situeret fremstilling bryder med traditionel skrivedidaktik ved at påstå at fremstillingskompetence ikke læres gennem fokusering på skolske aktiviteter eller isolerede mål og færdigheder som fx stavning eller abstrakte tekstnormer. Gennem en orientering imod så vidt muligt autentiske skrivesituationer fremmes elevens literacy og forståelse for den kompleksitet som kommunikation ofte er forbundet med.

Bogens første del er en teoretisk diskussion af skrivedidaktikken og en uddybning af hvordan situeret fremstilling sammentænker situeret læring og teori om skriftlig fremstilling og literacy. I bogens anden del kommer læseren helt tæt på planlægning, udførelse og evaluering af et situeret fremstillingsforløb. Bogens sidste del er en værktøjskasse af metoder og nyttig baggrundsviden til dansklæreren. 

Situeret fremstilling er et bud på en sammenhængende, tidssvarende skrivedidaktik der tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål, kompetencemålene i læreruddannelsen og modulprøven i undervisningsfaget dansk. Bogen er dermed en grundbog til lærerstuderende med undervisningsfaget dansk på alle klassetrin. Bogen kan også læses af dansklærere i grundskolen og af gymnasielærere.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
202 pages
Price
240,-
ISBN 9788759331750
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
202 pages
Price
180,-
ISBN 9788759332559

Reviews

Press

"Bogens intentioner hænger altså fint sammen med de mere metodiske udmøntninger, og den leverer på flere niveauer et godt indspark til skrivepædagogikken. Det bør give den en Read more

Press

"Bogens intentioner hænger altså fint sammen med de mere metodiske udmøntninger, og den leverer på flere niveauer et godt indspark til skrivepædagogikken. Det bør give den en plads i læreruddannelsen og gør den relevant for lærere i skolen, der gerne vil udvide perspektivet på skriveundervisningen." - Lars Stubbe Arndal, Folkeskolen

Read less

Aditional information

Forord 7

Indledning 9

Del 1. Teori 13

Kapitel 1. Teorien bag situeret fremstilling 15
   Literacy og kompetence 15
   Nye forståelser af literacy 18
   Tekstsituationer, handlinger og genrer 22

Kapitel 2. Situeret fremstilling 31
   Fremstillingens mentale processer 31
   Fremstillingens fire perspektiver 33
   At skrive i situationer 44

Kapitel 3. Situeret fremstillings tankesæt 53

Del 2. Situeret fremstilling i praksis 61

Kapitel 4. Hvordan forbereder læreren undervisningen? 63
   Efterbehandling af det forrige forløb 63
   Etablering af en tekstsituation 65
   Forberedelse af præsentation og analyse af tekstsituationen 66
   Fastsættelse af læringsmål 68
   Case - del 1 70

Kapitel 5. Hvordan udfører læreren undervisningen? 75
   Analyse af tekstsituationen 75
   Løbende respons 76
   Minilektioner 78
   Lærerens afvejning af mål 79
   Case - del 2 81

Del 3. Lærerens værktøjskasse 85

Kapitel 6. At designe fremstillingssituationer 87

Kapitel 7. Lærermodellering og modeltekster 93
   Modeltekster i situeret fremstilling 93
   Lærermodellering 94

Kapitel 8. Udfordrede elever i skriveundervisningen 97
   Tosprogethed - elever med andet modersmål end dansk 99
   Dysleksi 100
   Elever med eksekutive udfordringer 102

Kapitel 9. Respons på elevens færdige tekst 105
   At lære eleverne selv at revidere tekst 108

Kapitel 10. Situeret stavning 115
   De to største staveproblemer på dansk 115
   De to hovedkategorier af fejl 119
   Staveudvikling 121
   Staveproblemanalyse 124
   Situeret staveundervisning i praksis 126

Kapitel 11. Situeret tegnsætning 133
   Ekspressiv tegnsætning i situeret skriveundervisning 134
   Andre ekspressive elementer i skriften 139
   "Sprogets mindst vigtige tegn" 143

Kapitel 12. At forberede eleverne til skriftlig prøve 159

Kapitel 13. Lærerfaglig analyse af elevtekst 165
   Analyse af elevtekst fra indskolingen 168
   Analyse af elevtekst fra mellemtrinnet 174
   Analyse af elevtekst fra udskolingen 181

Kapitel 14. Læseundervisning og situeret fremstilling 193

Litteraturliste 197

Indeks 201

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.