Legekunst | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Legekunst

Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. Men hvordan gribes det an, og hvordan skaber man læringsmiljøer, der understøtter disse processer?

Denne bog undersøger, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse. Fælles for kunst og leg er, at de begge er aktiviteter, hvor...

Read more

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. Men hvordan gribes det an, og hvordan skaber man læringsmiljøer, der understøtter disse processer?

Denne bog undersøger, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse. Fælles for kunst og leg er, at de begge er aktiviteter, hvor børn og voksne udforsker verden og forholder sig åbent i situationen. I bogen undersøges det, hvordan leg og kunst konkret åbner verden og fællesskaber og dermed skaber mulighed for, at børn kan gøre sig dannende erfaringer.

Legekunst er derfor både begreb for kunsten at fremme leg og for at invitere kunst og kultur ind i dagtilbuddet på en måde, der fremmer børns dannelse.

Denne bogs første del introducerer til begreberne leg, dannelse, kunst og kultur og giver et bud på pædagogens rolle i legen. I bogens anden del undersøges syv konkrete eksempler på forløb, hvor børn møder kunst og kultur, baseret på forskningsprojekter i projekt LegeKunst.

Contributors: Helle Hovgaard Jørgensen, Thomas Thorsen, Hjørdis Brandrup Kortbek, Michael Blume, Michael Nygaard Sander, Hanne Kusk, Alette Raft Rasmussen, Merete Cornét Sørensen, Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Johan Bundgaard Nielsen, Martin Hoffmann, Jane Hooge, Henriette Blomgren, Dorthe Vanghøj, Lise My Engrob Adamsen, Morten Henriksen and Ane Refshauge Høyrup
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
248 pages
Price
300,-
ISBN 9788759340837
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
248 pages
Price
270,-
ISBN 9788759342305

Aditional information

Forord 11

Indledning 13
Lars Geer Hammershøj, Merete Cornét Sørensen og Thomas Thorsen
Hvad er legekunst?  13
Bogens opbygning 15
Legekunst i relation til læreplanstemaerne 17
LegeKunst som projekt og forskning 20
Samskabelse som metode 22
Afrunding 25
Litteratur 25

Del 1: Et teoretisk overblik

Kapitel 1: Dannelse og leg 29
Lars Geer Hammershøj og Helle Hovgaard Jørgensen
Hvorfor fremme børns dannelse og leg? 29
Hvad er dannelse ifølge pædagogisk forskning? 30
Hvad er leg hos børn? 32
Hvad er dannelse i dagtilbud?  36
Hvilken rolle spiller leg for dannelse? 40
Dimensioner og typer af leg 42
Leg og dannelse en regnvåd mandag morgen 46
Litteratur 47

Kapitel 2: Kultur, æstetik og kunst i dagtilbud 51
Henriette Blomgren, Hanne Kusk, Merete Cornét Sørensen og Michael Blume
Hvordan kan kultur, æstetik og kunst i dagtilbud forstås? 51
Med kalejdoskopet på opdagelse i kultur, æstetik og kunst i dagtilbud 53
Når kalejdoskopet drejer mod det æstetiske som en særlig udtryksform og sprog 57
Børnekulturelle perspektiver på æstetiske erfaringer 60
Når kalejdoskopet drejer mod kunstmøder, materialitet og sanselighed 63
Kunst, kultur og æstetik – en opsummering og opfordring 66
Litteratur 67

Kapitel 3: Pædagogens rolle i legen 71
Martin Hoffmann, Johan Bundgaard Nielsen, Merete Cornét Sørensen, Alette Raft Rasmussen og Morten Henriksen
Indledning 71
Pædagogernes positionering i børns leg 71
Dagtilbudsloven og pædagogens opgaver  72
Leg som fri leg 73
Leg som læring 74
Leg som lyst, læring og dannelse 75
Inddragelse af børns perspektiver og aktørskab 76
Humor – en form for leg 77
Improvisation og rolleleg 78
Pædagogens forholdelsesmåder i legen 82
Åbenhed, opmærksomhed og handlekraft som en del af pædagogers professionsdannelse 85
Litteratur 86

Del 2: Forskning i forløb

Kapitel 4: Dannelse og venskab gennem leg 93
Lars Geer Hammershøj
Indledning 93
Teori: Leg og dannelse 94
Analyse: Legens affektive træk og venskaber 96
Diskussion: Dannelse og venskaber gennem fantasileg 100
Konklusion 103
Metode: Designbaseret forskning 104
Litteratur 106

Kapitel 5: Fantasileg og pædagogens deltagelse 109
Johan Bundgaard Nielsen
Indledning 109
Teori: Fantasileg og voksendeltagelse 110
Analyse: Pædagogers deltagelse i leg på børnenes præmisser 113
Diskussion: At skabe indbydende rammer 121
Konklusion 121
Metode: Designbaseret forskning 122
Litteratur 123

Kapitel 6: Improvisation og leg med æstetiske formsprog 127
Jane Hooge, Dorthe Vanghøj, Alette Raft Rasmussen og Morten Henriksen
Indledning 127
Teori: Den skabende proces og improvisation 128
Analyse: Kunstnerens og pædagogernes interaktion i den skabende og legende proces 131
Diskussion: Pædagogernes roller i forløbet 138
Konklusion 141
Metode: Sensory ethnography og brug af billeder og video 142
Litteratur 142

Kapitel 7: Drama, leg og dannelse 145
Merete Cornét Sørensen og Thomas Thorsen
Indledning 145
Teori: Et kulturteoretisk og æstetikteoretisk afsæt 147
Analyse: Relationen mellem leg og drama i LegeKunst-forløbet. 150
Diskussion: Skismaet mellem voksenstyring og børns selv- og medbestemmelse 158
Konklusion 159
Metode: Samskabelse og anerkendende forskning 160
Litteratur 161

Kapitel 8: Historie-leg i børnehaven 163
Hjørdis Brandrup Kortbek, Helle Hovgaard Jørgensen og Ane Refshauge Høyrup
Indledning 163
Teori: Historiebevidsthed, dannelse og leg  164
Analyse: Historieleg – legen med historie 167
Diskussion: Parallelle former for historiedannelse 175
Konklusion 176
Metode: Situationsanalyser 177
Litteratur 177

Kapitel 9: Jazz i børnehaven 181
Michael Blume og Henriette Blomgren
Indledning 181
Teori: Eksperimenterende processer, improvisation, leg og kunst 182
Analyse: Eksperimenterende-improviserende processer i leg og instrumenternes dannelsespotentiale 184
Diskussion: Leg, improvisation og dannelse 191
Konklusion 193
Metode: Focused ethnography 194
Litteratur 195

Kapitel 10: Skabende fællesskaber omkring materialer 199
Hanne Kusk
Indledning 199
Teori: Rammesætning for skabende fællesskaber 201
Analyse: Generøse rammer for skabende fællesskaber 204
Diskussion: Hvordan kan det rammesættes pædagogisk? 213
Konklusion 215
Metode: Kritisk-utopisk aktionsforskning 216
Litteratur 217

Kapitel 11: Kunsten at deltage i samskabelse – om at praktisere samskabelse inden for rammerne af en samarbejdsmodel 219
Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Lise My Engrob Adamsen og Michael Nygaard Sander
Indledning 219
Teori: Deltagelse og samskabelse 220
Analyse: Samskabelse i LegeKunst  222
Analyse: Samskabelse i praksis 225
Diskussion: Rollefordeling og faglighed i samskabelse 227
Konklusion 230
Metode: Forskerfortællinger, observationer og interviews 231
Litteratur 231

Kapitel 12: LegeKunst set udefra – interview med Anne Bamford 235
Interviewer: Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet
Bogens forfattere 245

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.