Kommunikationsplanlægning i praksis | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kommunikationsplanlægning i praksis

Kommunikationsplanlægning er en afgørende disciplin i enhver kommunikationsafdeling og -uddannelse. Virksomheder og organisationer har brug for strategisk tænkende og operationelt handlende kommunikationsfolk, der ved, hvordan man kommer fra mål til resultat.

Kommunikationsplanlægning i praksis er et supplement til teoretiske lærebøger, der...

Read more

Kommunikationsplanlægning er en afgørende disciplin i enhver kommunikationsafdeling og -uddannelse. Virksomheder og organisationer har brug for strategisk tænkende og operationelt handlende kommunikationsfolk, der ved, hvordan man kommer fra mål til resultat.

Kommunikationsplanlægning i praksis er et supplement til teoretiske lærebøger, der viser, hvordan man i fem organisationer reelt arbejder med at planlægge forskellige typer kommunikationsindsatser. Vi kommer med 'backstage' i arbejdet med Sundhedsplatformen (Region Hovedstaden), en grøn omstillingsproces (Aarhus Kommune), en stor fyringsrunde (Falck), en landsdækkende rekrutteringskampagne (Skattestyrelsen) og en ny forretningsstrategi (Din Sundhedsfaglige a-kasse).

Bogen er skrevet til brug i undervisning, hvor fagets teori kan sættes i spil med afsæt i de faglige refleksionsspørgsmål til hvert kapitel. Samtidig er der inspiration til kommunikationsfolk, der ønsker at udvikle deres egen praksis med effektive værktøjer og erfaringer fra kendte eller genkendelige kommunikationsudfordringer.

HELLE PETERSEN er kommunikationsforsker og -rådgiver, ph.d., MPO, og ekstern lektor ved SDU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun forsker, underviser og rådgiver virksomheder i strategisk kommunikation med særlig vægt på forandringsprocesser, ledelseskommunikation og rollen som rådgiver.

LOUISE HØRSLEV er uddannet i virksomhedsstudier og PR fra Roskilde Universitet og har mange års erfaring med strategisk og operationelt kommunikationsarbejde. Hun er sekretariatschef i Dansk Selskab for Almen Medicin, tidligere censor og vejleder på professionsuddannelser og Roskilde Universitetet og har bidraget til flere antologier om ledelse og kommunikation.

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
189 pages
Price
245,-
ISBN 9788759338421
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
189 pages
Price
221,-
ISBN 9788759339947

Aditional information

Forord 9
    Bogens baggrund 10
    Fra kanylestrategi til samskabelse 12
    Bogens cases 13
    Bogens opbygning 15

1. Kommunikationsplanen. Introduktion og skabelon 19
    Værdifuld proces og effektivt produkt 21
    Baggrund 23
    Kommunikationsmål 25
    Interessenter/målgrupper 31
    Kernebudskaber 34
    Kanalstrategi 37
    Spørgsmål og svar 41
    Tidsplan 42
    Opfølgning – tænk i proces 44

2. Sundhedsplatformen. Kommunikationsplanlægning i stormvejr 47
    Kort om Sundhedsplatformen 48
    Den politiske kontekst 52
    Plan for forandringskommunikation bliver til 56
    Q & A 59
    Mellemledere og "ambassadører" 61
    Timing og det lange, seje træk 63
    Sundhedsplatformen i dag – og læringen fra processen 66

3. Grøn omstilling. Fra gode intentioner til ændret adfærd 75
    Kort om "Projekt bæredygtige, cirkulære møbler" 75
    Kommunikationsplanlægning i Aarhus Kommune 79
    Der kommunikeres om høringen 83
    Implementering starter, før produktet er færdigt  90
    Mål for den eksterne kommunikation 90
    Strategien vedtages 95
    Kommunikation om møbelstrategi planlægges 98
    Hvordan er projektet samlet set gået? 98

4. Fyringsrunden. Den ultimative prøve på virksomhedens værdier 103
    Kort om fyringsrunden hos Falck 104
    Forberedelsen 107
    Nyheden om fyringsrunde lanceres 110
    Lederne klædes på 112
    Den 10. juni 2020 113
    Cen/lok-strategi 114
    Fra mellemlederens perspektiv 116
    Processen set i bakspejlet 117

5. Rekrutteringskampagnen. Et troværdigt omdømme starter indefra 121
    Kort om Skattestyrelsens rekrutteringskampagne 122
    Organisering af kommunikationsarbejdet 123
    Baggrunden for rekrutteringskampagnen 126
    Magisk realisme 129
    Den interne forankring 131
    Hvordan er kampagnen gået? 133
    Dialog med direktionen – og feedback fra kommunikationsfolket 135
    Måling af kampagnen 136
    Hvad er status i dag, og hvad kunne være gjort anderledes? 138

6. Forretningsstrategien. Ny identitet med strategisk kommunikation 145
    Kort om DSA’s position på markedet 146
    Vision og mission som fundament 148
    Kommunikationsstrategien bliver til 154
    Hvad kan man bruge en kommunikationsstrategi til? 158
    Altid mål for indsats 159
    Forankring til forretningsstrategien 161
    Hvordan er det gået? 164

7. Det organisatoriske følgeskab 169
    Kommunikationsfaglighed – hvad er det egentlig, vi kan? 170
    Den interne autorisation – fundamentet for følgeskab 174
    Et godt internt omdømme styrker samarbejdet 178
    Kommunikationsplanen i mundtlig version 180

Litteraturliste 185

Indeks 187

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.