Informationskrig | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Informationskrig

Påvirkning og propaganda i moderne krigsførelse

Informationskrig er en væsentlig del af moderne krigsførelse, hvor information anvendes som våben og magtinstrument. Det er også en form for politisk krigsførelse, som indgår i et dynamisk samspil med statens fire klassiske magtinstrumenter: diplomati, information, militær og økonomi.

Når en krigsførende part forsøger at påvirke kampviljen...

Read more

Informationskrig er en væsentlig del af moderne krigsførelse, hvor information anvendes som våben og magtinstrument. Det er også en form for politisk krigsførelse, som indgår i et dynamisk samspil med statens fire klassiske magtinstrumenter: diplomati, information, militær og økonomi.

Når en krigsførende part forsøger at påvirke kampviljen hos fjendens soldater eller befolkning, er der tale om en metode, der er lige så gammel som krigen selv. Moderne teknologi og globalisering har imidlertid forandret kamppladsen, så den ikke længere kun er et fysisk sted, hvor soldaterne kæmper. Kamppladsen befinder sig nu alle vegne. Og skellet mellem krig og fred udviskes i stigende grad.

Der føres informationskrig ved hjælp af en lang række virkemidler – også i fredstid. I nogle tilfælde fungerer de sociale medier som distributionskanaler. Andre gange foregår påvirkningen også uden for det digitale domæne. Informationskrig – Påvirkning og propaganda i moderne krigsførelse giver en indføring i en række forskellige former for påvirkning, herunder propaganda, desinformation og konspirationsteorier.

Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 blev en dyster påmindelse om, at information står helt centralt i vor tids krigsførelse. Et særskilt kapitel er derfor dedikeret til en undersøgelse af, hvilken rolle informationskrig spiller i russisk militærstrategi.

Bogen henvender sig til studerende inden for samfundsvidenskaberne, Forsvarets uddannelser, journalistik og kommunikation – og andre med interesse for, hvordan påvirkning og propaganda præger den moderne virkelighed.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
184 pages
Price
240,-
ISBN 9788759340769
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
184 pages
Price
216,-
ISBN 9788759342572

Reviews

Press "Serritzlev har skrevet en tankevækkende bog der fører os omkring Trump og hans udelukkelse fra Twitter, teknologi og værdier på de sociale medier, russiske informationsvåben, og en understregning af at det er mere nødvendigt end nogensinde at lære kildekritik i skolerne." – Bogvægten Read more
Press "Serritzlev har skrevet en tankevækkende bog der fører os omkring Trump og hans udelukkelse fra Twitter, teknologi og værdier på de sociale medier, russiske informationsvåben, og en understregning af at det er mere nødvendigt end nogensinde at lære kildekritik i skolerne." – Bogvægten Read less

Aditional information

FORORD 9

1. POLITISK KRIGSFØRELSE OG DET MODERNE KONFLIKTSPEKTRUM 15
Politisk krigsførelse som ramme for forståelsen af informationskrig 15
   Diplomati 17
   Information 17
   Militær 17
   Økonomi 18
   Politisk krigsførelse som den kombinerede anvendelse af statslige magtinstrumenter 18
Hybride trusler inden for politisk krigsførelse 20
Spektrumselasticitet: En ny tilgang til konfliktspektret 24
   Et eksempel: Det russisk-tyrkiske forhold 29
Sammenfatning 32

2. INFORMATIONSKRIG – AKTØRER, MÅLGRUPPER OG TEKNIKKER 35
Hvad er informationskrig? 35
   Fremkomsten af informationskrig 37
   “Information” versus “cyberspace”  38
Informationskrig som selvstændig operation eller element i en større operation 41
   Information som blødt våben  41
Det moderne informationsmiljø 43
   Informationsmiljøets tre dimensioner 44
   Det moderne informationsmiljøs karakteristika 45
   Forskudte magtstrukturer 47
   Informationsmæssige økosystemer 49
   Aktører og målgrupper 50
Distribution 52
   Spred budskabet – manuelt eller maskinelt 53
   “Send den videre” – når modtagerne deler med hinanden 54
   Skjul, sløring og falsk identitet 56
Sammenfatning 59

3. FORMER FOR PÅVIRKNING 61
Fake news 61
Vurderingsparametre for fake news 62
   Motiver bag udbredelsen af fake news  62
   Oversigt over forskellige typer fake news  63
   CASE: De danske dyrebordeller 64
   Analyse af casen om de danske dyrebordeller 67
Propaganda 68
   Principper for propaganda 69
   CASE: Why Does the US Need a War in Europe? 72
Desinformation 81
   Forskellen mellem desinformation og misinformation 82
   Moderne eksempler på desinformation 83
   CASE: Operation INFEKTION 84
Konspirationsteori 88
   CASE: QAnon 93
Andre former for påvirkning 104
   Subversion 104
   Public diplomacy 107
   Soft power 108
   Uddannelse, kulturliv og folkeoplysning 109
   Censur 110
Sammenfatning 112

4. RUSSISK INFORMATIONSKRIGSSTRATEGI 113
Den russiske krigsopfattelse 113
Den russiske tilgang til informationskrig 115
   Den russiske militærdoktrin og informationskrig 117
    Informationspsykologisk og informationsteknologisk krigsførelse 120
   Informationssikkerhed og informationsmæssig overlegenhed 121
   Strategisk narrativ og hovedlinjer i kommunikationen 123
Særlige metoder 124
   Aktive foranstaltninger 125
   Refleksiv kontrol 126
   Maskirovka 128
   Overlappende begreber med nuanceforskelle 132
Sammenfatning 132

5. ANALYSE AF PÅVIRKNINGSPRODUKTER 135
Analyse af en kommunikationssituation 135
   Analyse af det konkrete indhold af et givet påvirkningsprodukt 139
   Samlet vurdering  141
Strategiske narrativer 142
   Opbygning af et narrativ  143
   Narrativ som baggrundstæppe for ytringer og handlinger 144
Informationsdesign 146
   Informationsdesignets opbygning  147
Sammenfatning  153

6. INFORMATIONSKRIG EFTER UKRAINE 155
Fremtidens informationskrig? 155
   Oplysning og uddannelse gør det ikke alene 156
   Sammensmeltning af den fysiske og den virtuelle verden 158
Påvirkningstruslen skal tages alvorligt  160
Erfaringer i lyset af krigen i Ukraine 162

LITTERATURLISTE 167

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.