Gør frivilligt arbejde samfundet bedre? | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Gør frivilligt arbejde samfundet bedre?

I antologien har vi samlet nye bidrag fra en række forskere fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, VIVE ­­– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd samt Center for Borgerdialog. Bidragene i antologien analyserer både deltagelsen i frivilligt arbejde – hvem arbejder...

Læs mere

I antologien har vi samlet nye bidrag fra en række forskere fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, VIVE ­­– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd samt Center for Borgerdialog. Bidragene i antologien analyserer både deltagelsen i frivilligt arbejde – hvem arbejder frivilligt, hvorfor og hvordan – og det frivillige arbejdes nytte. Bogen tager udgangspunkt i nye data, kvantitative såvel som kvalitative, der er indsamlet inden for de seneste år, med henblik på at belyse udviklingen i det frivillige arbejde i Danmark.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
310 sider
Vejl. Pris
275,-
ISBN 9788776832346
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
310 sider
Vejl. Pris
356,-
ISBN 9788776832537

Anmeldelser

Medier

A A A A A A - Altinget

"Bogen giver en dybdegående indblik i forskningen bag hvordan frivilligheden har udviklet sig de seneste årtier." – karrieren.nu

Læs mere
Medier

A A A A A A - Altinget

"Bogen giver en dybdegående indblik i forskningen bag hvordan frivilligheden har udviklet sig de seneste årtier." – karrieren.nu

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Indledning 9
    Bogens opbygning 12
    Litteratur 18

Sektion I. Kontinuitet og forandringer på kort og lang sigt
1. Kontinuitet og forandring i omfanget af frivilligt arbejde 21
    Torben Fridberg, VIVE
    Stor stabilitet i andelen af frivillige siden 2004 21
    Tendens til mindre tid anvendt på frivilligt arbejde 25
    De fleste frivillige yder en indsats jævnt fordelt over de fleste af årets måneder 26
    Det frivillige arbejde lægges fortsat overvejende i frivillige foreninger og organisationer 28
    Flere er frivillige blandt de ældre 31
    De ældre frivillige bruger mere tid på frivilligt arbejde 32
    De frivilliges gennemsnitsalder stiger 34
    Mange frivillige har et langvarigt engagement i det frivillige arbejde 35
    Sammenfattende om kontinuitet og forandring i omfanget af frivilligt arbejde 39
    Litteratur 42

2. Covid-19-krisens konsekvenser for det frivillige engagement 43
    Lærke Høgenhaven, Københavns Universitet
    Indledning 43
    Nedlukning af den frivillige sektor under covid-19 44
    Teoretiske perspektiver på unge frivillige 46
    Metode og data 48
    Analyse 50
    Konklusion 62
    Litteratur 63

3. Nyere deltagelsesformer i det frivillige engagement 67
    Helle Hygum Espersen, VIVE, Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet, og Anne Tortzen, Center for Borgerdialog
    Introduktion 67
    De skandinaviske traditioner 68
    Frivillighed indlejret i den samfundsmæssige kontekst 70
    Muligheder og udfordringer i nyere udviklingstendenser 71
    Tre nyere deltagelsesformer 73
    Tværgående analyse af cases 77
    Diskussion og afslutning 82
    Litteratur 84

Sektion II. Sociale forskelle og uligheder i deltagelsen
4. Kvinder og mænd i frivilligt arbejde 91
    Thomas P. Boje, Roskilde Universitet
    Frivilligt arbejde blandt kvinder og mænd – det traditionelle mønster med tendenser til opbrud 92
    Det civile engagement i Danmark 2000 og frem 96
    Konklusion 111
    Litteratur 113
    Bilagstabeller: Frivillighed og køn 117

5. Frivillighed blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet 121
    Elisabeth Lilleøre Holstein, Hans-Peter Y. Qvist og Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet
    Beskæftigelsespolitik og frivilligt arbejde 123
    Et sociologisk blik på arbejdsløshedens konsekvenser for menneskers liv 124
    Eksisterende forskning om sammenhængen mellem beskæftigelse og frivilligt arbejde 126
    Ledighed og frivilligt arbejde 129
    Ledighed og motiver til frivillig deltagelse 135
    Konklusion 137
    Litteratur 138

6. Indvandreres integration i den frivillige sektor 141
    Anders Bastrup Jørgensen og Hans-Peter Y. Qvist, Aalborg Universitet
    Introduktion 141
    Indvandring til Danmark i nyere tid 143
    Indvandreres integration i den frivillige sektor 145
    Teorier om integration i den frivillige sektor 146
    Analyse af indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde fra 2004 til 2020 150
    Konklusion og diskussion 158
    Litteratur 161

Sektion III. Det frivillige arbejdes nytte
7. Frivilligt arbejde og livskvalitet – er der en sammenhæng? 169
Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
    Indledning 169
    Teori 170
    Tidligere forskning i frivilligt arbejdes betydning for frivilliges livskvalitet 172
    Metode for den statistiske analyse 177
    Resultater 180
    Sammenfatning og diskussion 188
    Litteratur 192

8. Forbindelsesveje mellem arbejde og frivilligt arbejde 199
    Lars Skov Henriksen, Hans-Peter Y. Qvist og Elisabeth Lilleøre Holstein, Aalborg Universitet
    Indledning 199
    Eksisterende forskning og teoretiske perspektiver 201
    Empirisk materiale og analysestrategi 204
    Analysens første del: Karrieremotiver og frivilligt arbejde 206
    Analysens anden del: Forbindelsesveje mellem arbejde og frivilligt arbejde 212
    Afslutning 219
    Litteratur 221

Sektion IV. Netværk, tillid og lærings betydning for frivilligt arbejde
9. Hvilken betydning har sociale netværk og tillid for frivillighed? 227
    Thomas P. Boje, Roskilde Universitet
    Civilt engagement og sociale netværk – frivillighedens former og deres betydning 230
    Frivillighedens former – fra civilsamfund til civile aktiviteter 232
    Frivillighed, sociale netværk og hvilken sammenhæng? 236
    Om frivillighed – formelt og uformelt – og sociale netværk 240
    Om relationen mellem civilsamfund og borgere 246
    Litteratur 249

10. Hvordan bliver man frivillig? 255
    Ane Grubb, VELUX FONDEN
    Indledning 255
    Sammenhængen mellem formelt og praktisk engagement 257
    En interaktionistisk tilgang til frivillighed 260
    Metodedesign 261
    Fysiske og formelle organisatoriske rammer for læring 262
    Praksisfællesskaber med andre frivillige 268
    Konklusion 274
    Litteratur 276

11. Lærings betydning for lysten til at fortsætte som frivillig 279
    Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
    Indledning 279
    Teori 280
    Metode 283
    Frivilliges deltagelse i ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter 286
    Læringsaktiviteters betydning for lysten til at fortsætte som frivillig 292
    Sammenfatning og diskussion 295
    Litteratur 299

Appendiks: Metode og data i frivillighedsundersøgelserne 301
    Torben Fridberg, VIVE

Om forfatterne 307

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.