Socialvidenskab | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Socialvidenskab

Bent Greve (red.)

Der er ikke én enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag.

Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere...

Læs mere

Der er ikke én enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag.

Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.

Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver  sociologi, økonomi, politologi og antropologi   men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.

Bogen er opdelt i følgende temaer, om end der er et vist overlap mellem dem:

  • A. Samfundstypologier, transformationer og globalisering                
  • B. Sociale risici, frygt og tryghed           
  • C. Velfærd, regulering og institutioner   
  • D. Ulighed, marginalisering og stigmatisering             
  • E. Klasse, køn, etnicitet og generation    

Samlet giver bogen teoretisk og empirisk viden. Den er dermed egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig omfattende litteraturlister efter hvert kapitel, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
568 sider
Vejl. Pris
525,-
ISBN 9788776831745
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
568 sider
Vejl. Pris
399,-
ISBN 9788776831844
Kapitel E-bog (VitalSource Bookshelf)
1
(2019)
38
ISBN 9788776831875
Vejl. Pris
29,-

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord · 17

Kapitel 1. Socialvidenskab - et område og dets positionering · 19
AF BENT GREVE

Del A. Samfundstypologier, transformationer og globalisering

Kapitel 2. Udviklingen af nye globale sociale bevægelser · 37
AF SILAS HARREBYE

Kapitel 3. Migration og entreprenørskab · 67
AF SHAHAMAK REZAEI

Kapitel 4. Revolutionen som radikal forandring - udfordringer for den globale samfundsteori · 97
AF BJØRN THOMASSEN

Kapitel 5. Social innovation og socialt entreprenørskab · 123
AF CATHARINA JUUL KRISTENSEN

Del B. Sociale risici, frygt og tryghed

Kapitel 6. Balancen mellem arbejds- og familieliv - fungerer den? · 145
AF ANDERS EJRNÆS OG THOMAS P. BOJE

Kapitel 7. Velfærdsstaten og arbejdsmarkedets transformation og nye sociale risici · 177
AF ANDERS EJRNÆS OG KLAUS RASBORG

Kapitel 8. Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse · 205
AF THOMAS P. BOJE

Del C. Velfærd, regulering og institutioner

Kapitel 9. Velfærds- og arbejdsmarkedsmodeller - et kort overblik · 243
AF BENT GREVE OG LISE LOTTE HANSEN

Kapitel 10. Velfærdsstater skal styres og finansieres · 275
AF BENT GREVE

Kapitel 11. Ulighed, fattigdom og fordelingsanalyser · 299
AF M. AZHAR HUSSAIN

Kapitel 12. Styringsparadigmer og velfærdsprofessionelle identitet(er) · 327
AF HANNE MARLENE DAHL

Del D. Ulighed, marginalisering og stigmatisering

Kapitel 13. Solidaritet mellem arbejdstagere - død eller dynamisk? · 351
AF LISE LOTTE HANSEN

Kapitel 14. Fra hårde ghettoer til forsømte områder: Om anvendelsen af socialvidenskabelig refleksivitet i praksis · 375
AF TROELS SCHULTZ LARSEN

Kapitel 15. Etnisk marginalisering på arbejdsmarkedet · 401
AF ANDERS EJRNÆS

Kapitel 16. Ulighed og social sammenhængskraft i det delte Danmark · 427
AF KLAUS RASBORG

Del E. Klasse, køn, etnicitet og generation

Kapitel 17. Maskulinitet, mandeforskning og ligestilling · 459
AF KENNETH REINICKE

Kapitel 18. Barndom og ungdom som sociale kategorier og positioner - et medborgerskab i parentes · 481
AF HANNE WARMING

Kapitel 19. Etnicitet og kritiske hvidhedsstudier · 511
AF YVONNE MØRCK

Kapitel 20. En køn stat? · 533
AF HANNE MARLENE DAHL

Om forfatterne · 555

Indeks · 561

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.