Fornyelse eller kollaps? | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Fornyelse eller kollaps?

En kritik og gentænkning af offentlig styring

Der er et presserende behov for reform af den danske politiske beslutningsproces og offentlige administration. Der er igennem en årrække sket en stor vækst i bureaukratiet, og embedsværket har udvidet sin indflydelse i et problematisk omfang. Samtidig er kvaliteten af de politiske og administrative beslutninger kun blevet ringere, og de udbredte...

Læs mere

Der er et presserende behov for reform af den danske politiske beslutningsproces og offentlige administration. Der er igennem en årrække sket en stor vækst i bureaukratiet, og embedsværket har udvidet sin indflydelse i et problematisk omfang. Samtidig er kvaliteten af de politiske og administrative beslutninger kun blevet ringere, og de udbredte værktøjer til styring kendt som New Public Management er i stort omfang slået fejl.

På baggrund af et omfattende talmateriale præsenterer denne bog en skarp analyse af en række akutte problemer i den offentlige sektor. Bogen fremlægger og diskuterer 22 konkrete initiativer, som kan forbedre de politiske og administrative beslutninger. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2020), 
398 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759336151
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
398 sider
Vejl. Pris
318,-
ISBN 9788759338599

Anmeldelser

Medier

⭐⭐⭐⭐ "En god lærebog med en ambitiøs titel." - Danske kommuner

"Bogen... Læs mere

Medier

⭐⭐⭐⭐ "En god lærebog med en ambitiøs titel." - Danske kommuner

"Bogen ''Fornyelse eller kollaps?'' kommer ikke med løsningen på den offentlige sektors udfordringer, men den giver et godt indblik i problemerne, og giver læserne et godt idekatalog til at løse problemerne. Derfor er det også værd at give sig i kast med de i alt 388 sider. For trods de mange nuancer, så er det lykkedes forfatteren at levere en velredigeret og godt skrevet værk." - NB-Økonomi

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

DEL I TENDENSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 13

1 Indledning: Nogle overordnede betragtninger og bekymringer 15
Nogle vigtige udfordringer 19
Nogle forbehold 20
Strukturen i bogen 21
Processen bag bogen 22
Forfatternes kompetencer 23

2 Diskussionen om den offentlige forvaltning og styring 25
Diskussionen om den nye offentlige styring 32
Kritik af væksten i offentlige regler 35
Diskussionen om den offentlige forvaltning og styring: Nogle betragtninger 35

3 Den samlede offentlige sektor: Den overordnede performance 37
Faktorer i retning af lavere offentlige udgifter 41
Udviklingen i de samlede offentlige udgifter 45
Væksten i den offentlige sektor: Nogle alternative forklaringer 53
Den danske performance i forhold til andre lande 54
Den danske performance: Udviklingen i ulighed 58
Fremtidig krise for velfærdsstaten? 60

DEL II STYRING OG OPGAVEFORDELING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 65

4 Principper og værktøjer i den offentlige styring 67
Offentlige styringsparadigmer 78
Den nye offentlige styring: Nogle overordnede betragtninger 80
Resultatkontrakter med institutioner 83
Resultatkontrakter på personniveau 86
Interne afregningssystemer 87
Ordninger med akkreditering og certificering 91
Dokumentation af aktiviteter og opfyldelse af mål 93
Anvendelse af konkurrence og private løsninger 95
Inddragelse af brugere 100
Arbejdet med regelsanering 100
Budgetstyringen i den offentlige sektor 101
Den offentlige anvendelse af strategiplaner 109
Udviklingen af styrende lag med mangelfuld jordforbindelse 110

5 Udfordringer ved decentralisering 113
Opgaveløsningen i kommunerne 116
Opgaveløsningen i regionerne 125
Opgaveløsningen i den selvstændige offentlige sektor 130
Udfordringer ved decentraliseringen: Nogle konklusioner 138

6 Ledelse i den offentlige sektor 141
Forskydninger i ledelsesrollen 146
Den aktuelle tilgang til offentlig ledelse: En kritik 148
Udfordringer for offentlig ledelse 153
En ny tilgang til offentlig ledelse: Nogle bud 158

DEL III DEN OFFENTLIGE BESLUTNINGSPROCES OG ADMINISTRATION 161

7 Væksten i den offentlige administration 163
Ekspansionen i centraladministrationen: En opgørelse 168
Centraladministrationens produktion: Nogle opgørelser 173
Væksten i centraladministrationen: Nogle enkeltområder 177
Ekspansionen i Folketingets administration og institutioner 180
Ekspansionen i Danmarks Nationalbank 181
Ekspansionen i regionernes administration 184
Ekspansionen i kommunernes administration 184
Ekspansionen i offentlige institutioner 185
Væksten i offentlig administration: Det samlede billede 197
Drivkræfter bag væksten: Ændringer i det eksterne miljø 198
Drivkræfter bag væksten: Politiske faktorer 204
Drivkræfter bag væksten: Institutionelle dynamikker 205
Drivkræfter bag væksten: Embedsværkets indflydelse 206
Drivkræfter bag væksten: Den nye offentlige styring 207

8 Effektiviteten af offentlige beslutninger 209
Lukkethed over for interne og eksterne interessenter 222
Manglende fagindsigt blandt beslutningstagerne i embedsapparatet 235
Fokus på ministeren 244
Mere komplicerede og diffuse beslutningsprocesser 254
Coronakrisen: Nogle foreløbige konklusioner 261
Ændringerne i den offentlige beslutningsproces: Nogle
videregående konsekvenser 262

9 Centraladministrationens indflydelse 265
Embedsværkets indflydelse over for ministre 268
Embedsværkets deltagelse i udvalg til forberedelse af politik 275
Svækkelsen af Folketinget og de politiske partier 276
Interesseorganisationers og andre interessenters indflydelse 281
Svækkelsen af indflydelsen fra de uafhængige medier 283
Svækkelsen af den uafhængige akademiske indflydelse 284
Svækkelse af den eksterne kontrol med embedsværket? 289
Embedsværkets stigende indflydelse: Nogle eksempler 291
Coronakrisen: Nogle foreløbige konklusioner 293
Konsekvenser af embedsværkets stigende indflydelse 294

10 Mangler i den offentlige styring: Nogle eksempler 297
Konsekvenser af mangelfulde beslutninger: Nogle eksempler 303

DEL IVFORSLAG TIL REFORM AF DEN OFFENTLIGE STYRING 317

11 Centrale udfordringer for den offentlige styring 319
Progressionsbaseret styring 322
Nye principper for den offentlige budgetpolitik 323
Reduktion af offentlige regler og administration 325

12 Konkrete forslag til mere effektiv offentlig styring 327
1. Større inddragelse af interessenter ved offentlige initiativer 329
2. Lovændringer på faste tidspunkter 330
3. Styrkelse af det politiske element i offentlige beslutninger 331
4. Reformer til styrkelse af faglighed i centraladministrationen 333
5. Styrelser som garanter for faglighed 334
6. Effektive procedurer til belysning af fejlslagne eller mangelfulde begivenhedsforløb 338
7. Gentænkning af ledelsesformer i offentlige institutioner 338
8. Fremme af debat om danske samfundsforhold og dansk politik 339
9. Bagudrettet rapportering i offentlige institutioner 340
10. Pligt til at forklare aktiviteter og nye initiativer 342
11. Tiltag for at sikre bedre offentlige ledere 342
12. Frihed i den offentlige budgetpolitik 344
13. Budgetpolitik på grundlag af faglige principper 345
14. Udryddelse af regler nedefra 348
15. Klar afgrænsning af opgaver for kommuner og regioner 348
16. Afskaffelse af selvstændige offentlige institutioner 350
17. Stabile rammevilkår for offentlige institutioner 350
18. Central finansiering af den offentlige sektor 351
19. Mindre anvendelse af konkurrenceudbud 353
20. Mindre offentlig anvendelse af private tjenesteydelser 354
21. Centraladministrationen som et samlet ansættelsesområde 355
22. Gentænkning af rettigheder i velfærdsstaten 357

Bilag A. Opgørelse af centraladministrationens personale og ressourceforbrug 1977 og 2018 359
Afgrænsning af områder i centraladministrationen 361
Afgrænsning af informationsmedarbejdere 364

Bilag B. Opgørelsen af kommuners og regioners personale 365
Afgrænsning af administrativt personale 367
Afgrænsning af sagsbehandlere 367

Bilag C. Talmateriale fra undersøgelse vedrørende politikforberedelse 369

Litteratur 375

Indeks 385

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.