Fænomenologi og hermeneutik | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Fænomenologi og hermeneutik

Anvendelse og argumentation i sygeplejen

I sundhedsvæsenet er der fokus på patient- og pårørendeinddragelse. Patienten skal være velinformeret, kunne foretage valg og fravalg og deltage aktivt med ønsker, viden, erfaringer og observationer. Derfor er det et problem, at nogle patienter giver udtryk for, at de bliver misforstået, og at de ikke inddrages tilstrækkeligt i...

Læs mere

I sundhedsvæsenet er der fokus på patient- og pårørendeinddragelse. Patienten skal være velinformeret, kunne foretage valg og fravalg og deltage aktivt med ønsker, viden, erfaringer og observationer. Derfor er det et problem, at nogle patienter giver udtryk for, at de bliver misforstået, og at de ikke inddrages tilstrækkeligt i behandlingen.

Som mennesker oplever og forstår vi verden og vores medmennesker forskelligt. Med indsigt i de filosofiske retninger fænomenologi og hermeneutik kan vi skærpe vores opmærksomhed, og vi kan få indsigt i, hvad det vil sige, når vi forstår. Vi kan finde svar på, hvad det indebærer, når vi som sundhedsprofessionelle søger at forstå og inddrage patientens perspektiv. Og ikke mindst hvordan vores måde at forstå og fortolke situationer og relationer på har betydning for vores praktiske handlinger.

Bogen retter sig primært mod sygeplejestuderende, som ønsker indsigt i, hvorfor fænomenologi og hermeneutik har betydning for sygeplejen, og hvordanvi bruger og argumenterer for vores anvendelse af filosofi og videnskabsteori i forskning og klinisk praksis. Selvom bogen primært er en lærebog, kan den også anvendes af undervisere, kliniske sygeplejersker og studerende på master- og kandidatniveau, idet flere af bogens kapitler, dens mange citater og kildehenvisninger kan inspirere og give mulighed for fordybelse på højere uddannelsesniveau.

Bidragsydere: Annelise Norlyk, Pia Dreyer, Michella Andersen, Anita Haahr, Helle Elisabeth Andersen, Janne Brammer Damsgaard, Sanne Angel, Finn Collin, Helena Dahlberg, Dan Zahavi, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Karin Dahlberg og Charlotte Simonÿ
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Hardcover)
1. udgave (2019), 
262 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759333525
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
262 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788759335581

Anmeldelser

Medier

"En kærkommen lærebog (...) Læs mere

Medier

"En kærkommen lærebog (...) Studerende og undervisere kan have stor gavn af bogen som en åbning til nye tilgange i deres virke, lige som bogens righoldige referencer for en lægdsperson kan være en appetitvækker til fordybelse i det filosofiske univers." - Jørgen Refshauge, Epsilon.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Filosofisk oversigt og introduktion 13
Birgit Heimann Hansen

Kapitel 1
Fænomenologi og hermeneutik som grundlag for forståelse i sygeplejen 17
Hvori består dannelsen, perspektiverne og forståelsen?
Janne Brammer Damsgaard

Kapitel 2
Fænomenologi i et historisk og nutidigt perspektiv 31
Dan Zahavi

Kapitel 3
Hermeneutik i et historisk og nutidigt perspektiv 55
Finn Collin

Kapitel 4
Kritisk teori som videnskabs- og samfundskritik 87
Finn Collin

Kapitel 5
Fænomenologisk filosofi som kundskabsteoretisk grundlag for meningsorienteret forskning 105
Karin Dahlberg og Helena Dahlberg

Kapitel 6
Martin Heideggers eksistentielle fænomenologi 125
Sanne Angel

Kapitel 7
Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik 143
Birgit Heimann Hansen

Kapitel 8
Maurice Merleau-Pontys eksistentielle kropsfænomenologi og betydningen for sygepleje 157
Anita Haahr og Annelise Norlyk

Kapitel 9
Paul Ricoeurs hermeneutiske fænomenologi 171
Charlotte Simonÿ og Pia Dreyer

Kapitel 10
Fænomenologi og hermeneutik som grundlag for handling i sygeplejen 189
Hvordan åbner man sig for den menneskelige eksistens?
Janne Brammer Damsgaard

Kapitel 11
Fænomenologi og hermeneutik som grundlag for den kvalitative undersøgelsesproces 205
Vibeke Østergaard Steenfeldt og Michella Andersen

Kapitel 12
Den filosofiske hermeneutik som metodisk grundlag 223
Birgit Heimann Hansen

Kapitel 13
Reflective Lifeworld Research 237
Helle Elisabeth Andersen og Karin Dahlberg

Forfattere 253

Indeks 255

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.