Socialkonstruktivisme | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Socialkonstruktivisme

En introduktion

Socialkonstruktivismen er en indflydelsesrig moderne position inden for natur-, samfunds- og humanvidenskaberne, som også har spillet en betydelig rolle i den almindelige samfundsdebat. Det skyldes især socialkonstruktivismens kritiske dagsorden. Det er påstanden om, at visse ting eller forhold, der normalt betragtes som givne, naturlige eller...

Læs mere

Socialkonstruktivismen er en indflydelsesrig moderne position inden for natur-, samfunds- og humanvidenskaberne, som også har spillet en betydelig rolle i den almindelige samfundsdebat. Det skyldes især socialkonstruktivismens kritiske dagsorden. Det er påstanden om, at visse ting eller forhold, der normalt betragtes som givne, naturlige eller ligefrem nødvendige, ved nærmere eftersyn viser sig at være menneskeværk. De er hovedsagelig frembragt og vedligeholdt af samfundsmæssige tankemønstre og praksisser. Det betyder, at vi kan ændre disse fænomener, hvis vi måtte ønske det.

Socialkonstruktivismens videnskabelige dagsorden er at afdække de forskelligartede samfundsmæssige interesser, der opretholder de forskellige konstruerede fænomener, og at vise, hvorledes disse bærer aftryk af deres oprindelse. Samtidig antydes mulige alternativer til den herskende orden.

Socialkonstruktivismen har dybe rødder i europæisk filosofi, og det er ikke muligt at forstå dens argumentation eller dens ærinde til bunds uden at kende denne oprindelse. Finn Collin ridser i denne bog den filosofihistoriske baggrund op og leverer en kritisk gennemgang af de centrale konstruktivistiske argumenter. Dernæst præsenteres socialkonstruktivismens vigtigste retninger og skikkelser. Det drejer sig om den såkaldte Edinburgh-skole og dens efterfølgere, heriblandt Bruno Latour, som især har beskæftiget sig med naturvidenskaberne, mens konstruktivismen inden for human- og samfundsvidenskaberne repræsenteres af navne som Michel Foucault, Niklas Luhmann, Ernesto Laclau og Chantal Mouffe samt kritiske diskursanalytikere som Norman Fairclough.

Bogen leverer en grundig, kritisk, men afbalanceret præsentation af socialkontruktivismen og dens hovedskikkelser.

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2021), 
193 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759333631
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
200 sider
Vejl. Pris
223,-
ISBN 9788759339121

Anmeldelser

Underviser


"Forfatteren leverer en grundig, kritisk og afbalanceret præsentation af emnet. En bog på et højt akademisk niveau. Den forudsætter en grundig forhåndsviden om de tænkere, der ligger til grund for retningen. Den vil komme til at figurere på litteraturlister som basisviden indenfor mange... Læs mere

Underviser


"Forfatteren leverer en grundig, kritisk og afbalanceret præsentation af emnet. En bog på et højt akademisk niveau. Den forudsætter en grundig forhåndsviden om de tænkere, der ligger til grund for retningen. Den vil komme til at figurere på litteraturlister som basisviden indenfor mange akademiske felter." - Lektørudtalelse, DBC, Jytte Bræmer


Skjul beskrivelse
Medier

" […] selvom bogen 'kun' er et introduktionsværk, er der sådan set det problem med den: den er kort. Ikke fordi socialkonstruktivisme ikke er introduceret tilstrækkeligt i bogen, man ville sådan set bare ønske, at man kunne læse videre af den gode og kritiske andenhånds gengivelse – selvom det nok kammer over i en noget socialkonstruktivistisk tilgang... Læs mere

Medier

" […] selvom bogen 'kun' er et introduktionsværk, er der sådan set det problem med den: den er kort. Ikke fordi socialkonstruktivisme ikke er introduceret tilstrækkeligt i bogen, man ville sådan set bare ønske, at man kunne læse videre af den gode og kritiske andenhånds gengivelse – selvom det nok kammer over i en noget socialkonstruktivistisk tilgang til filosofi at læse filosoffers gengivelser af andre filosoffers filosofier."
- TIDSskrift.dk

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

Indledning: Socialkonstruktivismens genealogi 13
     Socialkonstruktivismens normative dagsorden 16
     Konstruktivismens idéhistorie 17
     Konstruktivismen bliver historisk, social og relativistisk 19
     Sprog og konstruktion 20
     Konstruktion og praksis 21
     Materialistisk konstruktivisme 22
     Fænomenologisk videnssociologi 25
     Socialkonstruktivismens tre dimensioner 26

1. Erkendelsesteoretisk konstruktivisme, refleksivitet og perspektivisme 29
     Perspektivisme 31
     Et eksempel: Den kulinariske beskrivelsesramme 32
     De videnskabelige kategoriers status 34
     Naturlige klasser 36
     Fra naturlige til konstruerede klasser i videnskaberne 38
     Konstruerede versus naturlige klasser: Fra astronomi til biologi 40
     Konstruerede versus naturlige klasser i samfunds- og humanvidenskaberne 44

2. Virkeligheden som social konstruktion 51
     Ingeniørmæssig konstruktion 52
     Ontologisk konstruktion af fysikkens grundelementer 54
     Ontologisk konstruktion af samfundet 56
     Ontologisk konstruktion af mennesket 58
     Instrumentalisme 60
     Et eksempel: Det geodætiske system 61
     Oversigt over de følgende kapitler 64

3. Naturvidenskaben og den fysiske virkelighed som konstruktion: Nogle centrale forfatterskaber 65
     Oprøret imod Mertons videnskabssociologi 65
Det Stærke Program: Edinburgh-skolen 67
     Årsagsforklaring i videnskabssociologien 69
     Værdifrihed i videnskabssociologien: Symmetriprincippet 70
     Refleksivitetsprincippet 71
     Et eksempel: Frenologien 71
     Kritik af Det Stærke Program: Det krænker refleksivitetsprincippet 72
     Kritik af symmetriprincippet 75
     Videnskabssociologisk forklaring ifølge Det Stærke Program 77
     Problemer i Det Stærke Programs forklaringsbegreb 81
     Et eksempel på Type 2-forklaring 82
     Et eksempel på Type 1-forklaring 83
     Et sprogfilosofisk argument for Det Stærke Program 86
     Edinburgh-skolens normative dagsorden 88
Harry Collins 89
     Det Empiriske Program om Relativitet 90
     Problemer med eksperimenter 91
     Et casestudie: TEA-laseren 92
     Endnu et casestudie: Måling af tyngdekraftsbølger 93
     Collins inddrager Wittgensteins regelfølgeanalyse 96
     Collins og refleksivitetsproblemet 98
     Den tredje bølge i videnskabssociologien 101
Bruno Latour 103
     Latours antropologiske laboratoriestudier 104
     Latours tredje vej: Aktant-teorien 106
     Kritik af Latours aktant-begreb 110
     Hybrider 111
     Konstruktion med tilbagevirkende kraft 112
     Latour om videnskab og politik 116
     Latour trækker lidt i land 117

4. Den sociale og menneskelige virkelighed som konstruktion: Nogle centrale forfatterskaber 119
     Socialkonstruktivismens normative engagement 120
     Socialkonstruktivismens sproglige vending 122
     Den sociale virkelighed som diskursiv konstruktion 123
Michel Foucault 126
     Foucaults projekt 127
     Foucault som konstruktivist 128
     Mennesket som konstruktion 129
     Foucaults strategier 131
     Foucault og refleksivitetsproblemet 134
Niklas Luhmann 135
     Systemteorien 137
     Samfundsbeskrivelsens niveauer 138
     Samfund og kommunikation 140
     Erkendelsesteoretiske konsekvenser 140
     Luhmann som ontologisk konstruktivist 141
     Luhmann og refleksivitetsproblemet 142
     Luhmanns ideologiske standpunkt 144
Diskursteori: Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 145
     En sprogfilosofisk omvej via post-strukturalismen 147
     Et eksempel: "Demokrati" 148
     Laclau og Mouffes konstruktivisme 150
Norman Fairclough og kritisk diskursanalyse 154
     Den kritiske diskursanalyses socialkonstruktivisme 154
     Den kritiske diskursanalyse og sprogvidenskaben 156
     Kritisk diskursanalyse og problemet om sprogreception 158
     Kritisk diskursanalyse og refleksivitetsproblemet 160

Afslutning 165
     Radikal versus "ingeniørmæssig" socialkonstruktivisme 167
     Socialkonstruktivismens radikale retorik og dens konsekvenser 169
     Socialkonstruktivismen vinder frem under nye navne 170
     Socialkonstruktivisme, ideologi og videnskab 173

Leksikon 179

Videre læsning 181

Bibliografi 187

Indeks 191

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.