At analysere med Jean Baudrillard | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

At analysere med Jean Baudrillard

Simulation, forførelse og hyperrealitet

Del af serien Umulige tænkere

Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Jean Baudrillard for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser?

At analysere med Jean Baudrillard præsenterer Baudrillards tænkning og begreber. Bogen demonstrerer, hvordan de kan anvendes til at udvikle scenarier for, hvor digitalisering, kunstig...

Læs mere

Hvilken relevans har den franske filosof og samfundstænker Jean Baudrillard for samfundsvidenskaberne, og hvordan kan man omsætte hans tænkning i empiriske analyser?

At analysere med Jean Baudrillard præsenterer Baudrillards tænkning og begreber. Bogen demonstrerer, hvordan de kan anvendes til at udvikle scenarier for, hvor digitalisering, kunstig intelligens, virtual reality og alternative fakta bringer individer og samfund hen. Baudrillard hudfletter, hvordan en konsum- og medievirkelighed af hyperreale simulationer efterlader individet i en tilstand, hvor den fysiske virkelighed ikke længere kan skelnes fra den digitale. Han fremskriver aktuelle hændelser, hvorved konsekvenser, som hverdagssproget mangler blik for, bliver synlige. På den baggrund introducerer bogen til begreber som koden, simulation, forførelse, fatale strategier og indadgroende fedme.

Gennem tre korte analyseeksempler viser John Benedicto Krejsler i bogens sidste del, hvordan Baudrillards tænkning kan anvendes analytisk. Det første eksempel anvender filmtrilogien The Matrix til at afprøve mulige konsekvenser af digitaliseringen samt brugen af kunstig intelligens og virtual reality. Det andet eksempel stiller spørgsmålet, hvorvidt politikken og demokratiet reduceres til underholdning i udfordringen fra internettet, sociale medier og alternative fakta. Det tredje eksempel afprøver, hvorvidt dansk skole- og uddannelsespolitik gør middel til mål, når en stor transnational simulation af mål og standarder (fx OECD) forskyder fokus i retning af global vidensøkonomi.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på universiteter og professionshøjskoler med fokus på samfundsvidenskab og humaniora og til medie- og teknologiorienterede læsere, der ønsker at problematisere teknologiens samspil med individ og samfund.

 

John Benedicto Krejsler er ph.d. og professor MSO (2016-24) ved DPU, Aarhus Universitet. Han forsker i skole, dagtilbud, lærer- og pædagoguddannelse samt den transnationale vending i uddannelsespolitik. Desuden har han en særlig interesse i teoriudvikling: ud over Baudrillard, især med Gilles Deleuze, Michel Foucault og Jürgen Habermas som inspiration. Krejsler har blandt andre udgivet bøgerne Skolen og den transnationale vending (2021) og At analysere med Gilles Deleuze (2019).

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
181 sider
Vejl. Pris
210,-
ISBN 9788776832322
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
181 sider
Vejl. Pris
189,-
ISBN 9788776832544

Yderligere information

Kapitel 1. Introduktion 7
    Hvem var Jean Baudrillard? 9

Kapitel 2. Baudrillards tænkning som analysestrategi 13
    Placering i det teoretiske landskab 18
    Forfatterskabet og dets virkningshistorie 32

Kapitel 3. Baudrillards forfatterskab 35
    Kritikken af tegnets politiske økonomi 38
    Simulationens tre ordener 43
    Den symbolske udveksling som modstandsstrategi 49
    Forførelse, simulation og hyperrealitet 54
    Fatal strategi som modsvar til den integrale virkelighed 67
    Opsamling 73

Kapitel 4. Centrale analytiske begreber 75
    Fra referenten mod koden 75
    Simulation og simulacra – en strategi til analyse af tegn 82
    Forførelsen – og fascinationen som taktisk attitude 88
    Indadgroende fedme – det sociales implosion i integral virkelighed 91
    Den fatale strategi – som ironisk pagt med objektet 97

Kapitel 5. Baudrillard på arbejde 103
    Analysestrategisk overblik: At tænke med Baudrillard 103
    # Analyseeksempel 1: Matrix og integral virkelighed som optik på digitaliseringens konsekvenser 111
    # Analyseeksempel 2: Kampe om demokrati, politik og magt, når simulationens orden trænger sig på     offentligheden 129
    # Analyseeksempel 3: ‘Den store simulation’ – uddannelse som hyperrealt konkurrencespil 144

Kapitel 6. Konklusion 165

Referencer 169
    Litteratur til samfundsvidenskaberne 175

Indeks 179

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.