Kvalitative undersøgelser i praksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kvalitative undersøgelser i praksis

Viden om mennesker og samfund

Kvalitative undersøgelser i praksis handler om metoder til at skabe viden om mennesker og samfund. Bogen giver en introduktion til etablerede kvalitative metoder som dokument- og interviewmetoder, observationsmetode samt aktions- og praksisforskning. Den introducerer desuden til, hvordan man anvender kvalitative metoder i studiet af dynamiske...

Læs mere

Kvalitative undersøgelser i praksis handler om metoder til at skabe viden om mennesker og samfund. Bogen giver en introduktion til etablerede kvalitative metoder som dokument- og interviewmetoder, observationsmetode samt aktions- og praksisforskning. Den introducerer desuden til, hvordan man anvender kvalitative metoder i studiet af dynamiske internetbaserede kilder, da en stor del af vores økonomiske, politiske og sociale liv udspilles på, og i forbindelse med, internettet og ikke mindst sociale medier.

Hvordan en undersøgelse bedst tilrettelægges afhænger af, hvilke spørgsmål den skal svare på. Bogen præsenterer derfor metodernes forskellige styrker og svagheder. Den kobler desuden de metodiske overvejelser op på et videnskabs- og erkendelsesteoretisk fundament, da fortolkningen af den viden, der kommer ud af en undersøgelse, afhænger af det videnskabsteoretiske grundlag metoderne bygger på.

Kvalitative undersøgelser i praksis er især målrettet studerende på videregående uddannelser som universiteter og professionshøjskoler, men kan også anvendes af alle andre, der ønsker at anvende kvalitative metoder i deres undersøgelsespraksis.

Forfatterne vandt en særpris ved Lærebogsprisen for forslaget til bogens første udgave.  De modtog prisen for deres evne til på utrolig klar, forståelig og anvendelig vis at sætte fokus på, hvordan metoderne kan anvendes i praksis. I denne 2. udgave af bogen har forfatterne fastholdt ambitionen om at skrive forståeligt, anvendeligt og tæt på anvendelsen i praksis. Netop ønsket om nærhed til praksis indebærer, at denne udgave er udvidet og opdateret, herunder særligt i relation til digitale medier og nye digitale praksisser.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2022), 
360 sider
Vejl. Pris
400,-
ISBN 9788759341179
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2022), 
360 sider
Vejl. Pris
360,-
ISBN 9788759341650

Yderligere information

FORORD 11

FORORD 2. UDGAVE 13

DEL 1 · INTRODUKTION 15

KAPITEL 1
INTRODUKTION TIL BOGEN 17
   Bogens felt 18
   Bogens opbygning 19
   Anvendelse af bogen 24
   Gennemgående eksempler 25

KAPITEL 2
KVALITATIVE METODER – HVAD ER MENINGEN? 33
   Konteksten 35
   Videnskabelig viden 35
   Videnskabsfilosofisk uenighed fra skolastik til realisme 37
   Videnskabsfilosofisk uenighed – fra realisme til moderne idealisme 40
   Det kvalitative 45
   Hermeneutisk eller socialkonstruktivistisk perspektiv 47
   Metode 50
   Fra ontologi til metode i praksis – en samlende forståelse 51
   En undersøgelsesproces 54
   Den kvalitative lødighed 61
   Undersøgelsesprocessen og metoderne 65
   Opsummering 66

DEL 2 · DOKUMENTMETODE 67

KAPITEL 3
INTRODUKTION TIL DOKUMENTMETODE 69
   Hvad er dokumenter? 69
   Dokumenter som empiri 72
   Hvad kan undersøges med dokumenter? 76
   Indsamling af dokumenter 80
   Søgestrategier 84
   Opsummering 88

KAPITEL 4
KILDEKRITIK AF DOKUMENTER 89
   Kildekritik og kvalitet 90
   Kriterier, når vi skal vurdere dokumentets anvendelighed 97
   Opsummering 106

KAPITEL 5
AT ANALYSERE DOKUMENTER – STRATEGIER OG FREMGANGSMÅDER 109
   Hvad handler teksten om? 109
   Den klassiske indholdsanalyse 111
   Kodning som et analytisk redskab 116
   Kvantitativ indholdsanalyse 120
   Analyse af argumenter 124
   Argumentation i samfundsvidenskaben 125
   Toulmins argumentationsmodel 129
   Diskursanalyse 130
   Diskursanalyse i praksis 140
   Opsummering 141

KAPITEL 6
AFRUNDING 143
   Dokumentmetodens muligheder og begrænsninger 143
   Kvalitet i dokumentmetoden 145
   Opsummering 147

DEL 3 · INTERVIEWMETODE 149

KAPITEL 7
INTRODUKTION TIL INTERVIEWMETODE 151
   Hvad er det kvalitative interview? 151
   Hvorfor vælge interviewet? 154
   Indledende opmærksomhedspunkter ved valg af interviewmetoden 156
   Eksempler på problemformuleringer 164
   Opsummering 167

KAPITEL 8
FORBEREDELSE OG UDFØRELSE AF KVALITATIVE INTERVIEWS 169
   Udvælgelsesstrategier og -kriterier 169
   Udvælgelses- og interviewtidspunkt 173
   Hvor mange skal man interviewe? 174
   Kontakt til informanter og betydningen af dørvogtere 175
   Udarbejdelsen af en interviewguide 177
   Opsummering 196

KAPITEL 9
EFTERBEHANDLING OG ANALYSE AF KVALITATIVE INTERVIEWS 197
   Hvordan skal interviewet registreres? 197
   Interviewanalyse – generelt 204
   Analysestrategier 208
   Computerstøttede hjælpemidler i analysearbejdet 213
   Analysens fremstilling 214
   Opsummering 216

KAPITEL 10
AFRUNDING 217
   Interviewets muligheder og begrænsninger 217
   Kvalitet i interviewmetoden 218
   At bruge interviewmetodens logik, metodik og begreber i praksis 220
   Opsummering 221

DEL 4 · INVOLVERENDE METODER 223

KAPITEL 11
INTRODUKTION TIL INVOLVERENDE METODER 225
   Genstandsfelt og erkendelsesfelt 227
   Etiske overvejelser 228
   Opsummering 228

KAPITEL 12
OBSERVATIONSMETODEN 231
   Hvad er observation? 231
   Hvilken viden kan man indfange gennem observation? 233
   Tilrettelæggelse af et observationsstudie 235
   Adgang og kontakt til feltet – og at forlade det igen 242
   Observationskvalifikationer 244
   Hvordan observerer og registrerer man? 245
   Hvordan analyserer man observationsmateriale? 248
   Kvalitet i observationsstudiet 249
   Opsummering 250

KAPITEL 13
AKTIONS- OG PRAKSISFORSKNING 251
   Undersøgelsesprocessen og dens faser 253
   Særlige overvejelser om etik og roller 261
   Overvejelser om kvalitet 265
   Opsummering 267

KAPITEL 14
AFRUNDING 269
   Muligheder og begrænsninger 269
   Overvejelser om kvalitet og etik 271
   Opsummering 272

DEL 5 · DYNAMISKE INTERNETBASEREDE KILDER 275

KAPITEL 15
INTRODUKTION TIL DYNAMISKE INTERNETBASEREDE KILDER 277
   Hvad er dynamiske internetbaserede kilder? 277
   Specifikke overvejelser knyttet til anvendelse af dynamiske internetbaserede kilder 281
   Eksempler på relevante problemformuleringer 286
   Opsummering 288

KAPITEL 16
EMPIRIINDSAMLING PÅ DYNAMISKE INTERNETBASEREDE KILDER 291
   Udvælgelse af analyseobjekter 293
   Kildekritik i nye omgivelser 295
   Etiske overvejelser om informanternes privatliv 296
   Hvad er det, der rent faktisk skal undersøges? 299
   Opsummering 301

KAPITEL 17
BEARBEJDNING AF EMPIRI FRA DYNAMISKE INTERNETBASEREDE KILDER 303
   Transformering af dynamiske kilder til statiske kilder 304
   Tilgange til at forstå og fortolke i dynamisk internetbaseret kontekst 307
   Virtuel etnografi 308
   At undersøge aktiviteten på en dynamisk internetbaseret platform 313
   Opsummering 318

KAPITEL 18
AFRUNDING 321
   Muligheder og begrænsninger ved at anvende dynamiske internetbaserede kilder 321
   Videnskabelig kvalitet ved brug af dynamiske internetbaserede kilder 322
   Opsummering 324

DEL 6 · AFSLUTNING 325

KAPITEL 19

METODERNE – EN OVERSIGT 327
   Valg af metode – nogle indledende overvejelser 327
   Metoderne – et overblik 329
   Kombineret anvendelse af kvalitative metoder 334
   Aktions- og praksisforskning 334
   Dynamiske internetbaserede kilder 335
   Opsummering 336

KAPITEL 20
METODEVALG OG KVALITET 337
   Metode og validitet 338
   Metode og reliabilitet 339
   Kombination af metoder 340
   Konklusionen 343
   Opsummering 345

LITTERATUR 347

INDEKS 359

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.