Bedre møder på tværs | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Bedre møder på tværs

Facilitering, processer og beslutninger

Når det gælder borgere uden job, udsatte voksne og udsatte børn, unge og deres familier prioriterer kommuner og regioner ofte en tidlig og forebyggende indsats. De fagprofessionelle arbejder med fleksible og sammensatte indsatser, som tager afsæt i lokalsamfund, familie og netværk. Samtidig vurderer og ændrer de professionelle også oftere...

Læs mere

Når det gælder borgere uden job, udsatte voksne og udsatte børn, unge og deres familier prioriterer kommuner og regioner ofte en tidlig og forebyggende indsats. De fagprofessionelle arbejder med fleksible og sammensatte indsatser, som tager afsæt i lokalsamfund, familie og netværk. Samtidig vurderer og ændrer de professionelle også oftere indsatserne, så det er almindeligt, at flere forskellige professioner samarbejder om en indsats til en borger.

Denne udvikling nødvendiggør flere og nye former for møder på tværs. Det er på tværs af professioner, men også på tværs af kommuner og regioner, private og offentlige aktører og special- og almenområdet.

Parallelt med dette er relationen mellem den fagprofessionelle og borgeren under forandring. Den fagprofessionelle er trådt ud af rollen som ekspert og virker i højere grad som facilitator i samarbejdsprocesser med borgeren som central aktør. Borgeren bliver mødt af forventninger om at indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar for eget liv. Det gode møde forudsætter derfor, at den fagprofessionelle kan varetage opgaven som mødefacilitator, inddrage borgeren, indgå i forskellige former for mødeprocesser og bidrage til et velargumenteret beslutningsgrundlag.

Bedre møder på tværs er skrevet til fagprofessionelle og til studerende, som er på vej til at blive det: socialrådgivere, jobkonsulenter, pædagoger, lærere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter og andre fagprofessionelle.

Bogen præsenterer videns- og erfaringsgrundlag for konkrete, udbredte mødetyper i kombination med refleksioner over deltagernes positioner, roller, ansvar og handlemuligheder. Bogen indeholder en række øvelser, som kan være første skridt mod at holde bedre møder på tværs. 

Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2019), 
259 sider
Vejl. Pris
240,-
ISBN 9788759329818
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
259 sider
Vejl. Pris
180,-
ISBN 9788759333280

Anmeldelser

Underviser

"Den er relevant og letforståelig og giver en fin indsigt i hvordan møder kan blive gennemført konstruktivt. Den giver de studerende gode redslkaber til dels at afholde/lede møder og dels reflektere over egen rolle, samt borgerens og de tværprofessionelle samarbejdspartneres rolle heri." - Sine Thuen, Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

... Læs mere
Underviser

"Den er relevant og letforståelig og giver en fin indsigt i hvordan møder kan blive gennemført konstruktivt. Den giver de studerende gode redslkaber til dels at afholde/lede møder og dels reflektere over egen rolle, samt borgerens og de tværprofessionelle samarbejdspartneres rolle heri." - Sine Thuen, Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

"En styrke ved bogen er det indholdsmæssiges nære og konkrete relation til praksis og den virkelighed pædagogisk omsorgspersoner skal agere i." - Camilla Bech Blomgreen, Pædagoguddannelsen VIA Univercity College.

"Bogens styrke er, at den tager afsæt i praksis og understøttes af teoretiske perspektiver på, hvad der skal til for at sikre effekt af mødeaktiviteterne, koordinering mv. Bogen er velegnet på hovedparten af vores moduler og er klart anbefalelsesværdig." - Dragana Radic. Københavns Professionshøjskole - Efteruddannelse.

"Bogen er befriende 'hands-on' med mange gode casebeskrivelser og øvelser." - Abelone Heinsen, Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelse.

"Bogen gennemgår flere forskellige mødetyper og roller, som den professionelle er tildelt via sin stillingsbetegnelse/profession. Dette er helt særligt, og giver et brugbart indblik i e forskellige perspektiver, der er ved det tværfaglige samarbejde. Ydermere skal bogen roses for at give god inspiration til hvordan møder kan struktureres samtidigt med at bogen kortlægger hvilke "runder" et møde indebærer." - studerende, socialrådgiver på Metropol Frederiksberg.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Indledning 11
Annemette Matthiessen

Del 1

Kapitel 1. Tværprofessionelt samarbejdes formål, funktioner og dysfunktioner 31
Morten Ejrnæs

Kapitel 2. Tværprofessionelle møder bør faciliteres 53
Ib Ravn

Kapitel 3. At agere facilitator 67
Ib Ravn

Kapitel 4. Strukturer og teknikker til facilitering 83
Ib Ravn

Del 2

Kapitel 5. Med myndigheden som deltager 105
Birgitte Zeeberg

Kapitel 6. Med borgeren som deltager 123
Anna Marie Møller

Del 3

Kapitel 7. Tværprofessionelle møder med borgere på beskæftigelsesområdet 151
Tanja Dall og Karen Dahl-Nielsen

Kapitel 8. Tværprofessionelle møder med udsatte voksne 175
Anne Jørgensen

Kapitel 9. Tværprofessionelle møder med børn, unge og familier i udsatte positioner 195
Birgit Raundahl Koldsø

Kapitel 10. Tværprofessionelle møder med mennesker med demens 223
Charlotte Rugh og Signe Lillegaard Haldgran

Bogens medvirkende 251

Indeks 255

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.