Transformationsstrategier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Transformationsstrategier

Vi hører jævnligt om forandringsprojekter, der løber ind i store problemer eller fejler helt. Når årsagerne kortlægges, viser det sig ofte, at de samme fejl laves igen og igen. Transformationsstrategier klæder læseren på til at gennemføre bedre transformationer i organisationer gennem overblik, systematik og indføling:

Overblik, fordi...

Read more

Vi hører jævnligt om forandringsprojekter, der løber ind i store problemer eller fejler helt. Når årsagerne kortlægges, viser det sig ofte, at de samme fejl laves igen og igen. Transformationsstrategier klæder læseren på til at gennemføre bedre transformationer i organisationer gennem overblik, systematik og indføling:

Overblik, fordi transformationer ikke kan studeres eller gennemføres alene ved brug af et enkelt organisatorisk perspektiv. Der er brug for flere perspektiver, der inddrager organisationens indre såvel som ydre struktur. Bogen giver et overblik over fire transformationsstrategier, som man skal mestre og veksle mellem på en hensigtsmæssig måde for at sikre en effektiv implementering af transformationen.

Systematik, fordi der er fokus på, hvordan man kan skabe balance i de systemer, der ligger bag udformningen af de fire transformationsstrategier, med henblik for at opnå målene for transformationen.

Indføling, fordi det er afgørende at etablere samarbejde, ejerskab og fællesskabsfølelse i hele organisationen. Endvidere lægges der vægt på den nødvendige ligevægt, der skal skabes mellem interne behov og eksterne omgivelser.

Transformationsstrategier er baseret på Peter Beyers mangeårige konsulenterfaring samt undervisning og forskning på CBS og ITU. Den kan bruges som lærebog på eksempelvis kurser i transformationsledelse og forandringsledelse og af alle, der varetager transformationsprocesser.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
217 pages
Price
300,-
ISBN 9788759331118
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
217 pages
Price
239,-
ISBN 9788759332108

Aditional information

Forord 9

Kapitel 1
Introduktion: Bogens opbygning 15

Kapitel 2
Overblik over de fire transformationsstrategier 19
2.1. Den teknisk-rationelle transformationsstrategi 20
2.2. Den politiske transformationsstrategi 22
2.3. Den humanistiske transformationsstrategi 24
2.4. Den eksplorative transformationsstrategi 26
2.5. Antagelserne bag de tre sidste transformationsstrategier 27
2.6. Afrunding og sammenstillinger 28

Kapitel 3
Problemløsningsprocessen 31
3.1. Konfrontation med transformationsopgaven 32
3.2. Diagnose af transformationens indhold 32
3.3. Valg af strategiske løsningsskemaer 35
3.4. Valg af taktik, metoder og implementeringstilgange 37
3.5. Gennemførelse og implementering 38
3.6. Virkningsevaluering 41

Kapitel 4
Generelt om transformationer 45
4.1. Ontologiafhængige og ontologiuafhængige modeller 45
4.2. Planlagte transformationer 47
4.3. Modeller for transformationsprocesser 53

Kapitel 5
Opstilling af transformationsplanen 75
5.1. Opstilling af det organisatoriske til-billede 75
5.2. Opstilling af det organisatoriske fra-billede 77
5.3. Sammensætning af transformationsbilledet 83
5.4. Transformationsplanen 84

Kapitel 6
Teknisk-rationel transformationsstrategi 87
6.1. Perspektiv 87
6.2. Kort om teori 89
6.3. Overblik over transformationsforløbet 97
6.4. Spor 1: Det teknisk-rationelle spor 97
6.5. Spor 2: Måling og forandringshåndtering 99
6.6. Afrunding 101

Kapitel 7
Humanistisk transformationsstrategi 103
7.1. Perspektiv 103
7.2. Kort om teori 104
7.3. Overblik over transformationsforløbet 112
7.4. Teknikker og værktøjer 117
7.5. Afrunding 122

Kapitel 8
Politisk transformationsstrategi 125
8.1. Perspektiv 125
8.2. Kort om teori 130
8.3. Overblik over det politiske transformationsforløb 137
8.4. Konsistent transformationsledelse 145
8.5. Afrunding 158

Kapitel 9
Eksplorativ transformationsstrategi 161
9.1. Perspektiv 163
9.2. Kort om teori 164
9.3. Overblik over transformationsforløbet 168
9.4. Afrunding 181

Kapitel 10
Implementeringstilgange 183
10.1. Virustilgangen 183
10.2. Faktortilgangen 185
10.3. Procestilgangen 186
10.4. Særlige forhold ved institutionel implementering 191

Begrebsdefinitioner 205

Litteratur 209

Indeks 215

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.