Samskabt styring | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Samskabt styring

Nye veje til afbureaukratisering

Afbureaukratisering er et smertensbarn. Alle ønsker at afbureaukratisere og alligevel er det tilsyneladende vanskeligt for alvor at tage livtag med et stadigt mere komplekst bureaukrati.  

Hvorfor er det så svært? Og hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering?

Dét er omdrejningspunktet i Samskabt styring, som...

Read more

Afbureaukratisering er et smertensbarn. Alle ønsker at afbureaukratisere og alligevel er det tilsyneladende vanskeligt for alvor at tage livtag med et stadigt mere komplekst bureaukrati.  

Hvorfor er det så svært? Og hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering?

Dét er omdrejningspunktet i Samskabt styring, som argumenterer for, at afbureaukratisering er et wicked problem, som må løses i tæt samarbejde med de mange forskellige aktører, der har aktier i problematikken. Den regel, der opleves bureaukratisk af én part, kan samtidigt opleves som helt nødvendig af en anden part. Der er derfor brug for en langt tidligere og meget mere gennemgribende dialog med frontlinjemedarbejdere og ledere, og også borgere og brugere, når styring skal designes, revideres eller afvikles. Robust afbureaukratisering kræver mere fokus på styringens inderside, altså hvordan den opleves blandt de aktører, som har aktier i styringen.

Bogen lægger op til en nuancering af myten om bureaukratiet som den ensidige onde skurk og ideen om, at afbureaukratisering kun handler om at fjerne styring. En pointe er nemlig, at en del af det besværlige bureaukrati samtidigt spiller en vigtig rolle i forhold til at håndtere risici, sikre retssikkerhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Når styring ikke bare kan fjernes, er der brug for alternative strategier til at forankre eller forandre styring, så den opleves mere meningsfuldt af dem, der skal leve med den.

Samskabt styring er relevant for ledere og administratorer i offentlige organisationer samt for politiske beslutningstagere med ambitioner om afbureaukratisering og også faglige organisationer samt lokale tillids- og MED-repræsentanter.  Bogen er endvidere skrevet til undervisere og studerende både på professions- og universitetsniveau samt på masteruddannelser som eksempelvis Master of Public Governance og en række diplomlederuddannelser i offentlig styring eller ledelse.

Hør Tina Øllgaard Bentzen fortælle om nogle af pointerne fra Samskabt styring: https://youtu.be/aG74Ygdey54


Publisher: Samfundslitteratur
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
192 pages
Price
300,-
ISBN 9788759333921
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
192 pages
Price
224,-
ISBN 9788759336519

Aditional information

Forord ved Majbrit Berlau 9

Forord ved Henrik Kolind 11

1. Indledning: afbureaukratisering - muligheder og udfordringer? 13
    Afbureaukratisering i en blindgyde? 14
      Bureaukratiets ulidelige nødvendighed 14
      Samskabt styring - en vej til afbureaukratisering? 15
      Kan bureaukrater afbureaukratisere? 15
    Bogens ambition 16
      Hvem er bogen interessant for? 16
      Bogens teoretiske afsæt 18
      Bogens empiriske afsæt 20
    Bogens indhold 21

2. Hvad er afbureaukratisering? 25
    Afbureaukratisering: en politisk bestseller og smertensbarn 25
    Tre forståelser af bureaukrati og afbureaukratisering 30
    Bureaukrati som styring 32
    Bureaukratisering i styringskæden 34
    Faktorer, der eskalerer styring 36
    Bureaukratiets dårlige rygte 37
    Det grønne og det røde bureaukrati 38
    Opsamling: Hvad er afbureaukratisering? 41

3. Afbureaukratisering i styringsparadigmer 43
    Styringsparadigmer i den offentlige sektor 43
      Hvad er et styringsparadigme? 43
    Old Public Administration: bureaukratiets fødsel 45
      Tidlig kritik af bureaukraterne 45
      Bureaukratiet: det legale herredømme 48
      Bureaukratiet: hierarki, arbejdsdeling, regler og formalisering 49
      Webers bekymring for bureaukratiet 52
      Webers bureaukrati i dag? 54
    New Public Management: markedets kritik af bureaukratiet 55
      Markedet som ideal 56
      Strategisk ledelse 57
      Professionerne under pres 57
      Færre regler - mere effektivitet 58
      Måling af resultater 59
      Kritikken af NPM 59
    New Public Governance: netværkets kritik af postbureaukratisering 62
      Netværk og helhedssyn 63
      Samskabelse frem for konkurrence 64
      Relationer og tillid 65
      Kritikken af NPG 66
    Opsamling: afbureaukratisering i de tre paradigmer 67

4. Styringens yderside 71
    Styringsinstrumenter 71
    Intern og ekstern styring 72
    Formel og uformel styring 73
    Hårde og bløde styringsinstrumenter 74
    Genstande for styring i den offentlige organisation 76
    Tidspunktet for styring: input, throughput, output, outcome 78
    Opsamling: afbureaukratisering på styringens yderside 80

5. Styringens inderside 83
    Dysfunktionelle effekter af styring 83
      Når styring selveskalerer 84
      Skævvridende styring 86
      Samarbejdsblokerende styring 88
      Innovationsblokerende styring 88
      Demotiverende styring 89
    Hvornår bliver styring "rød" eller "grøn"? 91
      Meningen med styringen 91
      Styringens kontekst 93
      Kritisk styringsrefleksion 94
      Styringsrelationen 95
      Helhedsorientering i styringen 95
      Involvering i styring 97
    Opsamling: afbureaukratisering med afsæt i styringens inderside 97

6. Samskabt styring: en vej til afbureaukratisering? 101
    Samskabelse med borgerne som inspiration 101
      Styringsudfordringen sætter holdet 103
      Innovation gennem udforskning 105
      Eksperimenterende afprøvning 106
      Tidlig involvering af alle aktører 107
      Iterativ proces 108
      Forpligtende dialog 109
    Strategier for afbureaukratisering gennem samskabt styring 112
      Fjerne styring 113
      Forandring af styring 113
      Forankre styring 114
    Samskabt styring på forskellige niveauer 118
    Opsamling: samskabt styring som vej til afbureaukratisering? 120

7. Afbureaukratisering som magisk koncept: fra varm luft til robust oversættelse 123
    Organisatoriske koncepter 123
    Magiske koncepter 124
      Skaber koncepter værdi? 125
    Idediamanten: robust oversættelse af ideer 126
      Strategisk forankring 128
      Lokal forankring 129
      Refleksion ("Talk") 130
      Eksperimenteren ("Walk") 131
    Oversættelse af afbureaukratisering i Roskilde Kommune 131
      Idediamanten på skoleområdet 132
      Idediamanten på dagtilbudsområdet 136
      Afbureaukratiseringens robusthed? 142
    Opsamling: Idediamanten som værktøj til robust oversættelse? 143

8. Kan bureaukrater afbureaukratisere? 145
    Embedsmanden i skyggen af styringsparadigmer? 146
    Embedsmanden i OPA: rådgiveren 147
    Embedsmanden i NPM: manageren 149
    Embedsmanden i NPG: facilitatoren 151
    Rollefordelingen i arbejdet med samskabt styring 153
    Krydspres imellem rollerne 155
      Best practice eller next practice? 155
      Kvalitet eller tid? 156
      Planlægning eller proces? 157
    Opsamling: Kan bureaukrater afbureaukratisere? 157

9. Samskabt styring: potentialer og udfordringer? 159
    Samskabt styring - nye veje til afbureaukratisering 159
      Potentialer i samskabt styring 161
      Den mørke side af samskabt styring 162
    Fremtiden for samskabt styring 165
      Samskabt styring kræver tillid 165
      Afbureaukratisering er en kulturforandring 166
      Samspil mellem det indre og ydre bureaukrati 167
      Samskabt styring på det regionale og statslige niveau? 169
      Samskabt styring i private organisationer? 170
    Pejlemærker for afbureaukratisering gennem samskabt styring 170
      1) Bureaukrati er ikke sort-hvidt, men rødt-grønt 170
      2) Afbureaukratisering er ikke kun at fjerne, men også at forankre og forandre styring 171
      3) Afbureaukratisering går på tværs 171
      4) Afbureaukratisering styrkes gennem eksperimenter 171
      5) Afbureaukratisering kræver udforskning af både det interne og eksterne bureaukrati 172
      6) Afbureaukratisering gennem samskabt styring kræver kritisk refleksion 172
      7) Afbureaukratisering kræver platforme - ikke kun projekter 173

Tak 175

Litteraturliste 177

Indeks 189

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.