Implementering | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Implementering

Mellem snak og handling

Hvorfor er det så svært at implementere noget? Hvad vil det egentlig sige at implementere? Og findes der en opskrift på, hvordan man lykkes med en implementering?

Med udgangspunkt i teorier og modeller gennemgår bogen implementeringens fem dimensioner for at beskrive, hvad implementering er, og for samtidig at nuancere begrebet. Formålet med bogen...

Read more

Hvorfor er det så svært at implementere noget? Hvad vil det egentlig sige at implementere? Og findes der en opskrift på, hvordan man lykkes med en implementering?

Med udgangspunkt i teorier og modeller gennemgår bogen implementeringens fem dimensioner for at beskrive, hvad implementering er, og for samtidig at nuancere begrebet. Formålet med bogen er at udvikle vores sprog for implementering og dermed udvide bevidstheden og handlingsmulighederne. Implementering indeholder således både:

  • En oversættende dimension, hvor læserne af det, der skal implementeres, ændrer det, så det passer til deres egen kontekst
  • En instrumentel dimension, hvor det er enkelt at implementere, og alle ved, hvad de skal gøre
  • En fortolkende dimension, hvor implementering i højere grad handler om at skabe mening med det, der skal implementeres
  • En legitimerende dimension, der er præget af skuespil, fordi det handler om at skabe legitimitet
  • En politisk dimension, hvor implementering fører til forhandlinger og kompromiser.

Bogen kommer med bud på, hvad man skal være opmærksom på, når implementering foregår i en kontekst præget af magt, skuespil, fortolkning, rationalitet og oversættelser. Den skaber klarhed over begrebet implementering ved at udforske tre spørgsmål:

  • Hvad er implementering?
  • Hvordan foregår implementering?
  • Hvornår er noget implementeret?

Implementering – Mellem snak og handling er relevant for forskere, ledere på alle niveauer, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med implementering. Den er også relevant for studerende og kan bruges til efteruddannelse og på diplom- og masteruddannelser.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
280 pages
Price
350,-
ISBN 9788759332634
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
280 pages
Price
315,-
ISBN 9788759340677

Reviews

Press

⭐⭐⭐⭐⭐ "Søren Obed Madsen har skrevet en af de bedste bøger om et svært emne: implementering – eller eksekvering med et mere moderne ord. En fremragende bog til undervisning i ledelse på handelshøjskolerne." – Børsen

"Bogen... Read more

Press

⭐⭐⭐⭐⭐ "Søren Obed Madsen har skrevet en af de bedste bøger om et svært emne: implementering – eller eksekvering med et mere moderne ord. En fremragende bog til undervisning i ledelse på handelshøjskolerne." – Børsen

"Bogen giver indblik i en mangfoldighed af teorier og modeller, så ledere af implementering på velovervejet vis kan stå i front for forandringer og udvælge egnede måder at eksekvere på." - Jyllandsposten

⭐⭐⭐⭐⭐ "Velskrevet, informativ og med en stor faglig tyngde. Det er en rigtig god bog, hvis man vil mere end bare lidt bag om de klassiske cases." – Inside Business

Read less

Aditional information

Indledning 11
Bogens formål 14
Bogens opbygning 17

Kapitel 1
Hvad er implementering? 21
Tre overordnede perspektiver på implementering 22
Strukturel og interpersonel implementering 27
Den nuværende praksis og dens konsekvenser – sat på spidsen 29
Sprogets betydning 32
Hvilken type organisation foregår implementeringen i? 33
Den talende og den handlende organisation 34
Roller i implementeringen 36
Samspillet mellem styringsværktøjer 37

Kapitel 2
Det oversættende perspektiv 39
Dette perspektivs implementeringsmodel 39
Oversættelsesbegrebet har grundlæggende to betydninger 40
Baggrund 43
Fokus og formål 46
Det litteraturvidenskabelige perspektiv på oversættelse 48
Kritik fra andre perspektiver 49
Eksempler på teorier og modeller 50
Måder at oversætte på 57
Forskelle og ligheder mellem de fire oversættelsesmodeller 61
Hvordan man konkret kan arbejde med oversættelse 71
Refleksioner 73

Kapitel 3
Det instrumentelle perspektiv 75
Baggrund 75
Fokus og formål 77
Eksempler på teorier og modeller 81
LFA 81
Scrum 83
Kotters otte trin  85
Diffusionsteori 88
Kendetegn ved organisationen 91
De 7 S’er 92
At skabe mening, commitment og handlekraft 94
Den integrerede implementeringsmodel 97
Leavitts model og Leavitt Ry-modellen 99
Refleksioner 101

Kapitel 4
Det fortolkende perspektiv 103
Det fortolkende perspektivs implementeringsmodel 104
Baggrund 105
Fokus og formål 109
Eksempler på teorier og modeller 116
Teorien om meningsskabelse 117
The golden circle 123
Værktøjer, der forholder sig til de mange virkeligheder 125
Samtale- og analyseværktøjer til kompleksitet 129
Cynefin-modellen 132
Refleksioner 134

Kapitel 5
Det legitimerende perspektiv 135
Dette perspektivs implementeringsmodel 135
Baggrund 136
Fokus og formål 139
Eksempler på teorier og modeller 142
Strategier for at opnå, vedligeholde og reparere legitimitet 142
Ritualer 146
Organisatorisk hykleri 148
Perspektiver, der handler om at vælge sine ord med omhu: narrativ teori og diskursteori 150
At dekoble og begrænse effekterne 156
At pligtsludre – og pligthandle 156
At følge moden: artefakterne 159
At lave skyggesystemer  162
Isomorfisme: at imitere 163
Refleksioner 166

Kapitel 6
Det politiske perspektiv 167
Baggrund 168
Fokus og formål 170
Kritik fra andre perspektiver 171
Eksempler på teorier og modeller 172
Hvad er magt? De forskellige magtformer 172
Hvorfor har nogle mere magt end andre? 177
Hvordan udøves magt? 180
Hvad kan Machiavelli så lære os om implementering? 181
Aktør-netværksteori 183
Boundary objects – grænseobjekter 186
Problemanalyse 188
Beslutningsteorier: mellem det rationelle og skraldespanden 189
Interessentanalyse 191
Du er en del af et økosystem 194
Refleksioner 195

Kapitel 7
Modstand 197
Om magt 197
Den formelle organisation, magtorganisationen og skyggeorganisationen 199
Om modstand 200
Livsformsanalyser 210
Adfærdsdesign 211
Virusteori 212
Refleksioner 219

Kapitel 8
Roller og andetgørelse 221
Generelt om roller 222
Personen bliver rollen 225
Konteksten eller scenen 226
Competing Values Framework 226
Styringsparadigmer 227
Specifikke roller 229
At finde den mest passende rolle 236
Andetgørelse 241
Afsluttende refleksioner om roller 246
Refleksioner 247

Kapitel 9
Refleksioner og konsekvenser 249
Konsekvenser for praksis 253

Litteratur 257

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.