Oprøret på CBS | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Oprøret på CBS

Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation

Oprøret på CBS giver en førstehåndsbeskrivelse og analyse af det oprør, som udfoldede sig bag kulisserne på CBS i de første måneder af 2011 og førte til den daværende rektors og bestyrelsesformands afgang. Oprøret på CBS blev i dele af pressen fejlagtigt tilskrevet en ulovlig fusion. Men ledelsen begik ingen ulovligheder, og fusionen var...

Read more

Oprøret på CBS giver en førstehåndsbeskrivelse og analyse af det oprør, som udfoldede sig bag kulisserne på CBS i de første måneder af 2011 og førte til den daværende rektors og bestyrelsesformands afgang. Oprøret på CBS blev i dele af pressen fejlagtigt tilskrevet en ulovlig fusion. Men ledelsen begik ingen ulovligheder, og fusionen var ikke den centrale årsag til oprøret.

 Baggrunden var en dramatisk organisatorisk, strategisk og ledelsesmæssig krise. Denne form for konfliktfyldte organisations- og ledelsesprocesser har sjældent været genstand for en så omfattende insider-afdækning, som det sker her. Loyalitets- og karrierehensyn, gyldne håndtryk og uvilje mod at rippe op i en problemfyldt fortid betyder, at sådanne forløb som regel enten forbliver bag kulisserne, beskrives i beroligende termer af den øverste ledelse eller i sort-hvide farver i pressen.

 Oprøret på CBS afspejler desuden mere almene problemer knyttet til styring og ledelse af strategiske forandringer i professionelle organisationer også uden for universitetsverdenen. 

  

Dette er en særlig bog. En original og dybt interessant bog. Den handler om Handelshøjskolen i København (HHK), og om den transformationsproces, der gjorde HHK til CBS, Copenhagen Business School. Professor Jens Frøslev Christensen er en meget skarp iagttager og analytiker og en sjælden god formidler. Han præsterer i bogen at formidle et historisk drama i en professionel organisation om ledelse, forandring og kampe.

(Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus & adjungeret professor)

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
246 pages
Price
59,-
ISBN 9788759324769
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
246 pages
Price
221,-
ISBN 9788759328378

Aditional information

Forord 9

1. Introduktion 11

1.1 Hvorfor denne bog? 11

1.2 Fremstillingsform 14

1.3 Bogens forløb og temaer 16

DEL 1 · FORHISTORIEN 21

2. Transformationen af en københavnsk handelshøjskole til et internationalt

erhvervsuniversitet 23

2.1 Transformationen fra en traditionel handelshøjskolekultur til

en universitær kultur 23

2.2 Udvikling af en ny organisatorisk identitet 28

3. Etablering af nye styrelsesforhold og den gamle rektors sidste år 2003-2009 35

3.1 Tolkninger af de nye styrelsesforhold 35

3.2 Bestyrelsesarbejdet den første tid 37

3.3 Den gamle rektors sidste år 39

3.4 Spændinger mellem rektor og formand 42

4. Ny rektor igangsætter markante forandringsprocesser 45

4.1 Den første tid og skærmydsler om fortolkningen af forgængeren 45

4.2 Nye forandringsspor august 2009 til udgangen af 2010 49

4.2.1 Executive-sporet 51

4.2.2 Strategisporet 67

4.2.3 Det administrative omstillingsspor 78

5. Stigende kritik af forandringsprocesserne og af rektor efteråret 2010 83

5.1 Det internationale EQUIS-panel rejser kritiske spørgsmål 83

5.2 Akademisk Råd rejser kritik af strategien 85

5.3 Rektors afvisning af internationalt anerkendt professor 91

5.4 Status for ledelseskrisen og spændingerne i organisationen

ved udgangen af 2010 93

DEL 2 · OPRØRET 95

6. Mobiliseringen af et oprør januar til marts 2011 97

6.1 Optakten: Sonderinger med kolleger primo til ultimo januar 2011 99

6.2 Kontakt til bestyrelsesformand, tidligere universitetsdirektør og rektor ultimo januar til primo februar 2011 103

6.3 Akademisk Råd rejser hård kritik februar 2011 108

6.4 Rektors initiativ til strukturændringer skaber modstand i

institutlederkredsen februar 2011 116

6.5 Kontakter etableres til andre bestyrelsesmedlemmer og

til forskningsdekanen februar 2011 118

6.6 Akademisk Råd får kritisk budskab igennem til bestyrelsen primo marts 2011 120

6.7 Nye sager dukker op primo marts 2011 123

6.8 Uddannelsesdekanen lægger pres på rektor, og internt

bestyrelsesmedlem sender kritisk brev til bestyrelsens formandskab februar til primo marts 2011 125

6.9 Kontakt til studenterrepræsentanterne i bestyrelsen og

til universitetsdirektøren primo marts 2011 127

6.10 Dagene op til bestyrelsesmødet 129

6.11 Første fase af oprøret mod rektor d. 18. marts 2011 133

6.12 Anden fase af oprøret d. 19. til d. 25. marts 2011 137

6.13 Dagene efter 148

6.14 Tredje fase af oprøret nu med front mod bestyrelsesformanden d. 28. marts til d. 1. april 2011 150

6.15 Johans Roos og pressens tolkning 160

6.16 Epilog hvad skete der efterfølgende 162

DEL 3 · ANALYSE 167

7. Analyse af ændringsprocesserne 2009-2010, modstanden og oprøret 169

7.1 Ændringer i magtkonstellationer og styringsstruktur på CBS 1974-2009 170

7.2 Hvorfor opstod den strategiske nyorientering? 172

7.3 Hvorfor opstod den stærke kritik af og modstand mod ændringsprocesserne? 175

7.4 Hvorfor udviklede der sig et oprør mod rektor, og hvorfor lykkedes det? 179

7.5 Hvorfor svigtede bestyrelsens kontrolfunktion under strategiprocessen? 185

7.6 Var det også forandringsledelsen, der svigtede? 189

7.7 Magt, styring og ledelse, der kører af sporet 198


8. Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation 201

8.1 Hvad er en professionel serviceorganisation? 201

8.2 Universiteter som professionelle organisationer 205

Slutnoter 209

Bilag 1: Interviews og faglige kommentarer 221

Bilag 2: Personer omtalt i bogen 225

Litteratur 231

Navneregister 237

Stikordsregister 241

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.