HRM i praksis | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

HRM i praksis

Bogen tegner et landkort over HRM - som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaerne inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.

Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og processer sat ind i en...

Read more

Bogen tegner et landkort over HRM - som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaerne inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.

Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og processer sat ind i en organisatorisk sammenhæng, herunder de påvirkninger som virksomheden får fra - og selv udsender til - det omliggende samfund.

HRM er som strategisk ledelsesdisciplin kommet i centrum i både private og offentlige virksomheder. Det ses især i viden intensive virksomheder og skyldes i høj grad, at menneskelige ressourcer kan give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som virksomheden leverer. Virksomheden er meget sårbar, hvis den ikke har de rette ressourcer, og disse udgør ofte den største andel af de samlede omkostninger.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2014), 
331 pages
Price
425,-
ISBN 9788759317594
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2014), 
331 pages
Price
332,-
ISBN 9788759320839

Reviews

Press

"En glimrende indføring i emnet; den kommer hele vejen rundt om emnet ... HRM i praksis er skrevet som en grundbog til HRM-fagene på akademiuddannelserne, den er dog også velegnet til ledere med personaleansvar og HR-professionelle, som ønsker en aktuel indføring i HRM."

- Ulla Bechsgaard i JP Erhverv

Read more
Press

"En glimrende indføring i emnet; den kommer hele vejen rundt om emnet ... HRM i praksis er skrevet som en grundbog til HRM-fagene på akademiuddannelserne, den er dog også velegnet til ledere med personaleansvar og HR-professionelle, som ønsker en aktuel indføring i HRM."

- Ulla Bechsgaard i JP Erhverv

Read less

Aditional information

Introduktion 9

Den organisatoriske kontekst 10

Linjelederen en krumtap i HRM eller en truet dyrear t? 10

HRM får nye naboer 11

Øvrige udviklingstendenser 12

1. HRM som arbejdsområde

Definition af HRM 17

HRM-begrebets karakteristika 18

Fra Personnel Management til HRM 19

De seks evolutionstemaer 21

Personnel Management-begrebet vs. HRM 25

2. HR i strategisk perspektiv 31

Fra HR- til HRM-strategi i et historisk perspektiv: vejen frem mod de nuværende

strategiskoler 32

Nutidige strategiske HRM-perspektiver 35

HRM og strategi 38

HRM-strategier i praksis 49

3. Rekruttering 57

Fleksibilitet og rekruttering 57

Employer Branding 59

Rekruttering hvor for og hvordan? 63

Rollefordeling i rekrutteringsforløbet 79

4. Udvælgelsesprocessen 83

Udvælgelsesprocessens faser 84

Sor tering af ansøgninger 87

Ansættelsesinterviewet 89

Psykologiske prøver 95

Rollefordeling mellem linjeledelse og HR-afdeling 106

5. Udvikling af medarbejdere 109

Kompetenceudvikling 111

Organisatorisk kompetenceudvikling 132

Karriere- og talentudvikling 139

6. Fastholdelse af medarbejdere 153

Fastholdelse: Et integreret perspektiv 153

Engagement og motivation som metode til fastholdelse af medarbejdere 155

MUS, GRUS, personalebedømmelse og ledervurdering 169

Løn og personalegoder 180

Personalepolitik 189

7. Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og særlige gruppers forhold 195

Stress en indikator på det psykiske arbejdsmiljøs velbefindende 195

Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 203

Social kapital 210

Work-life-balance 213

Diversitet 222

8. Afvikling af medarbejdere 229

Afviklingen i historisk perspektiv 229

Afvikling gennem naturlig afgang. Seniorpolitik, seniorpraksis og pensionering 235

Afvikling af medarbejdere som følge af manglende arbejdsindsats 246

Opsigelse af en enkelt medarbejder 256

Opsigelse af flere medarbejdere 264

Etik, jura og genplacering i forbindelse med afvikling 273

9. HRM i globalt og lokalt perspektiv 279

Tværkulturel ledelse 283

Strategisk HRM i internationalt perspektiv 287

Udvikling af ledere, specialister og talenter 289

Kompetenceudvikling 294

Vidensdeling 297

Rollefordeling mellem den enkelte medarbejder, linjeledelse og HR-afdelingen 300

HRM i praksis er skrevet som grundbog til HRM-fagene på akademiuddannelserne og er også oplagt som grundbog i tilvalgsfaget i HR på Diplom i ledelse.

Bogen er desuden anvendelig som del af det samlede pensum på Diplom i ledelse med tværfaglig anvendelse på grundfag såvel som tilvalgsfag. Den henvender sig primært til ledere, der som en del af deres ledelsesansvar også har personaleansvar, samt til nuværende og kommende HR-professionelle, som ønsker, at få en indføring i HRM-feltet.

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.