Organisationsændringer og forandringsledelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Organisationsændringer og forandringsledelse

Organisationsændringer og forandringsledelse behandler i et bredt og tværfagligt perspektiv fænomenet organisationsforandring.

At forstå kompleksiteten i forandring er helt centralt for at kunne vælge den rigtige strategi, når man skal forandre organisationer på en planlagt og målrettet måde.

Dag Ingvar Jacobsen beskriver detaljeret...

Read more

Organisationsændringer og forandringsledelse behandler i et bredt og tværfagligt perspektiv fænomenet organisationsforandring.

At forstå kompleksiteten i forandring er helt centralt for at kunne vælge den rigtige strategi, når man skal forandre organisationer på en planlagt og målrettet måde.

Dag Ingvar Jacobsen beskriver detaljeret forskellige forandringsstrategier og forskellige former for forandringsledelse.

Han hævder bl.a., at den effektive forandringsleder skal kunne tilpasse både forandringsstrategi og ledelsesstil til den ønskede forandring - for forskellige strategier og ledelsesstile kan være lige effektive, afhængig af situationen.

Bogen tilbyder ingen enkle løsninger på, hvordan planlagt forandring skal gennemføres og ledes, men giver et grundigt indblik i, hvad der ligger i dét at forandre en organisation; hvilke forandringsstrategier der er mulige; og under hvilke forudsætninger de kan fungere.

Et omfattende kildemateriale gør bogen egnet for alle, der ønsker at studere forandring nærmere.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
3. Edition (2019), 
297 pages
Price
400,-
ISBN 9788759333617
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. Edition (2019), 
297 pages
Price
319,-
ISBN 9788759334881

Reviews

Teacher

"Bogen giver et godt teoretisk overblik. Tydelig opdeling i strategi E og O. Det gør det let at huske." - Jette Nielsen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi.

"Gode beskrivelser, eksempler. let forståelig teori." - Christina Bonde, VIA, administrationsbacheloruddannelsen.

Read more
Teacher

"Bogen giver et godt teoretisk overblik. Tydelig opdeling i strategi E og O. Det gør det let at huske." - Jette Nielsen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi.

"Gode beskrivelser, eksempler. let forståelig teori." - Christina Bonde, VIA, administrationsbacheloruddannelsen.

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forfatterens forord 9

Forord til den danske udgave 11

Del I · Organisationsforandring

Kapitel 1 · Forandring og stabilitet 15
   En konceptuel model for planlagt forandring 19
   Centrale elementer i en teori om planlagt organisatorisk forandring 25
   Organisationsforandring - en konceptuel model 28

Del II · Organisationsforandring - drivkræfter, indhold og omfang, kontekst og proces

Kapitel 2 · Hvorfor skabe forandring? Forandringens drivkræfter 35
   Perspektiv 1: Planlagt forandring - intentioner som drivkraft 36
   Perspektiv 2: Forandring som livscyklusser - vækst som drivkraft 38
   Perspektiv 3: Forandring som naturlig selektion - konkurrence om knappe ressourcer som drivkraft 42
   Perspektiv 4: Forandring som dialektisk proces - interessekonflikt som drivkraft 47
   Perspektiv 5: Forandring som anarki - tilfældigheder som drivkraft 49
   Drivkræfter i planlagt forandring - objektive og subjektive 52

Kapitel 3 · Hvad forandres? Forandringens indhold og omfang 61
   Forandringens indhold 65
   Reel og symbolsk forandring 78
   Forandringens omfang - udvikling (evolution) eller brud (revolution) 81
   Opsummering 93

Kapitel 4 · Hvor finder forandringen sted? Forandringskonteksten 95
   Indre kontekst 96
   Ydre kontekst - stabilitet og institutionalisering 115
   Kontekst og forandring 123

Kapitel 5 · Hvordan foregår forandring? Forandringsprocessen 125
   Tidselementet i forandringsprocesser 126
   Reaktioner på forandringsinitiativer 137
   Årsager til opbakning og modstand 143
   Den positive modstand 152
   Fra procesforståelse til ledelse 153

DEL III · Fra forståelse til handling - gennemførelse af planlagt organisationsforandring

Kapitel 6 · Forandringsstrategier 159
   To hovedstrategier 161
   Strategi E 162
   Strategi O 174
   Strategi E og strategi O - en kort opsummering 190

Kapitel 7 · Ledelse af forandringsprocesser 193
   Ledelse - "optøning" og gennemførelse af forandringen 194
   "Optøning" 196
   Forandring 212
   To ledelsesstile - to logikker 227

Kapitel 8 · Vejen frem - kombinationer og hybrider 231
   Forudsætninger for valg af forandringsstrategi og ledelsesstil 232
   Hybride forandringsstrategier 239
   Sekvensering af forandringsstrategier 245
   Ambidekstrale organisationer 249

Epilog: Forandringens tyranni? 255
   Planlagt forandring, subjektive drivkræfter og "sælgere" af forandring 257
   "At forandre eller ikke at forandre, det er spørgsmålet" 260

Litteratur 263

Indeks 293

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.