Hvordan identificeres organisation? | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Hvordan identificeres organisation?

En (slags) håndbog i organisationsanalyse

“It’s the organization, stupid!” – sådan vil mange med hang til organisationsanalyse udbryde, når de møder problemer på arbejdspladser, i idrætsforeningen, i forvaltningen, i kundebetjeningen eller andre, lignende steder. Der er, som man siger, en elefant i rummet, nemlig en organisation, som skal adresseres, analyseres og angribes på den...

Read more

“It’s the organization, stupid!” – sådan vil mange med hang til organisationsanalyse udbryde, når de møder problemer på arbejdspladser, i idrætsforeningen, i forvaltningen, i kundebetjeningen eller andre, lignende steder. Der er, som man siger, en elefant i rummet, nemlig en organisation, som skal adresseres, analyseres og angribes på den ene eller anden måde for at tackle problemer og udfordringer på en passende måde. Men er der en elefant i rummet? Hvordan ved vi, at det er sådan, det forholder sig? “Hvordan identificeres organisation?” tager fat i spørgsmålet om, ja, hvordan vi får øje på organisation.

Publisher: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
159 pages
Price
220,-
ISBN 9788776832315
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
159 pages
Price
198,-
ISBN 9788776832353

Aditional information

Forord 7

Indledning
Nu sænker vi vandstanden 9
   Bogens opbygning – og måder at læse og bruge den på 10
   Om at tage organisation for givet 12
   Bogens greb 17

Kapitel 1
En empirisk holdning til organisation 19
   1.1 Hverdagssprog 24
   1.2 Hvilke tilfælde? 25
   1.3 I hvilken forstand? 30
   1.4 Uden fundament, men ikke vilkårligt 37

Kapitel 2
Formodningen om ikke-organisation 41
   2.1 En illustration 43
   2.2 Problemformuleringer 47
   2.3 Fra ‘perspektiv’ til ‘fokus’ 49
   2.4 En formodning om ikke-organisation 52
   2.5 Genstandsgørelse 55
   2.6 Afrunding 58

Kapitel 3
Om at pege på organisation 59
   3.1 Implicitte og eksplicitte definitioner 62
   3.2 Empiriske fænomener og sammenhænge 64
   3.3 Analyser 66
   3.4 Afrunding 78

Kapitel 4
Organisation identificeret ved en beholder 81
   4.1 Martins bud: organisationskultur 84
   4.2 Mintzbergs bud: koordinationsmekanismer 88
   4.3 Weicks analyse af organisationen i kløften 90
   4.4 Formodning om ikke-organisation 93
   4.5 Afrunding: ‘Havens fugle’ eller ‘fuglene i haven’? 99

Kapitel 5
Organisation identificeret som sammenhæng 103
   5.1 Sammenhæng og mønster 106
   5.2 Typer af relationer 108
   5.3 Formel organisation 111
   5.4 Hvor omfattende er den sammenhæng, der analyseres? 115
   5.5 Afrunding 118

Kapitel 6
Organisation identificeret som medlemskategori 121
   6.1 Organisationsbegrebet 126
   6.2 Bittners kritik i tre punkter 130
   6.3 Bittners bud på en analytik 133
   6.4 Medlemskategorier i organisationsteori
          – og en kritik af Bittner 134
   6.5 Afrunding 137

Kapitel 7
Organization lost – and found?
141
   7.1 ‘Organization lost’ 144
   7.2 En (slags) håndbog … 150

Litteratur 153

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.