Kulturforståelse og forandring | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kulturforståelse og forandring

Kulturforståelse og forandring undersøger, hvordan man ved at bruge -Det forståelsesudvidende gruppeinterview med vignetter- kan udfordre og udvide, hvordan både deltageraktører og forskeraktører forstår en organisationskultur.

Vignetter er korte beskrivelser af en individuel eller social situation, og de er netop konstrueret med den hensigt at...

Read more

Kulturforståelse og forandring undersøger, hvordan man ved at bruge -Det forståelsesudvidende gruppeinterview med vignetter- kan udfordre og udvide, hvordan både deltageraktører og forskeraktører forstår en organisationskultur.

Vignetter er korte beskrivelser af en individuel eller social situation, og de er netop konstrueret med den hensigt at udvide og udfordre, hvordan vi forstår organisationskulturer.

At interviewtypen er forståelsesudvidende vil sige, at der med brugen af vignetter lægges op til, at de medvirkende aktører reflekterer over og italesætter deres udlægning af handlinger og fænomener i den kultur, de arbejder i.

Interviewtypen bygger på en kulturforståelse, hvor organisationer ses som kulturer, hvori forskellige livsverdener kommer til udtryk og bogen præsenterer en model, som kan anvendes til afdækning af kulturer i forbindelse med udarbejdelse og brug af 'Det forståelsesudvidende gruppeinterview med vignetter'.

Mange forandringer i virksomheder kuldsejler på grund af manglende forståelse for kulturen. Forfatterne introducerer en ny metode til at skabe øget kulturforståelse i en organisation og derigennem skabe et vigtigt fundament for en efterfølgende forandringsproces.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2009), 
105 pages
Price
100,-
ISBN 9788759326848

Aditional information

 NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord ... 7

Indledning ... 9

FORFORSTÅELSESFASEN ... 13

Kapitel 1

Videnskabsteoretiske, metodiske og teoretiske forudsætninger ... 15

Kulturforståelse ... 22

Kulturperspektivering ... 25

FORSTÅELSESFASE 1 ... 35

Kapitel 2

Præsentation og udvidelse af en kulturafdækningsmodel ... 37

Aktionsforskning ... 38

Ophold og observationer i organisationen ... 39

Forskertriangulering ... 40

Spørgeskemaer ... 41

Semistrukturerede interviews ... 42

Databehandling, dataanalyse og datafortolkning ... 43

Gruppeinterviews ... 45

FORSTÅELSESFASE 2 ... 49

Kapitel 3

Det forståelsesudvidende gruppeinterview med vignetter ... 51

Konstruktion af det forståelsesudvidende gruppeinterview med vignetter ... 54

EFTERFORSTÅELSESFASEN ... 75

Kapitel 4

Afrunding med eksempler på anvendelse af det forståelsesudvidende

gruppeinterview med vignetter ... 77

Referencer ... 81

BILAG A: Samtale som forskning ifølge Steinar Kvale (1997) ... 85

Figur- og skemafortegnelse ... 93

Stikord ... 95


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.