Forandring og læring i organisationer | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Forandring og læring i organisationer

Seks praktiske tilgange

Forandringer i organisationer er uundgåelige, og de har som konsekvens, at det vi plejer at gøre, ikke altid dur mere vi må lære at gøre tingene på nye måder. Når vi løser de problemer og udfordringer, som opstår, lærer vi, men som regel sker denne læring ikke særlig bevidst, og som regel bliver den heller ikke en del af det fælles...

Read more

Forandringer i organisationer er uundgåelige, og de har som konsekvens, at det vi plejer at gøre, ikke altid dur mere vi må lære at gøre tingene på nye måder. Når vi løser de problemer og udfordringer, som opstår, lærer vi, men som regel sker denne læring ikke særlig bevidst, og som regel bliver den heller ikke en del af det fælles tankegods i organisationen. Forandring og læring i organisationer giver læseren seks praktiske tilgange til at sætte vidensdeling, læring, forandring og innovation i gang. På forskellige måder kan organisationen lære af sine erfaringer og forbedre sine konkurrencefordele gennem innovation og kontinuerlig produkt-, proces- og medarbejderudvikling. Det medfører også, at deltagerne deler viden og lærer, så de bliver endnu dygtigere, og at de styrker deres indbyrdes relationer.

Forandring og læring i organisationer - 6 praktiske tilgange tager udgangspunkt i, at læring er en del af hverdagen og ikke en kursusaktivitet. Alle kan deltage i de beskrevne læreprocesser, der er baserede på ligeværdige dialoger mellem deltagerne. De fleste af de praktiske tilgange kan desuden både gennemføres on spot og online.

Forandring og læring i organisationer - 6 praktiske tilgange er en bog til praktikere, som varetager funktioner som HR-konsulenter, knowledge managers, innovationskonsulenter eller andre, som varetager funktioner, der arbejder med organisatorisk læring. Bogen er også en lærebog, som kan bruges til undervisning og efteruddannelse inden for organisation og ledelse.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
246 pages
Price
260,-
ISBN 9788759334096
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
246 pages
Price
199,-
ISBN 9788759336540

Aditional information

Introduktion 11
Bogens formål 13
Målgruppe 14
Læsevejledning 14

Kapitel 1
Læring i organisationer 17
Læringssituationer i organisationen 18
Seks didaktiske design 19
Organisationer som ramme for læring 23
Facilitatorens rolle 27
Forskerens etiske overvejelser 34
Konsekvenser af de didaktiske design 37
Begreberne viden, vidensdeling og læring 41
Supplerende læsning 43

Kapitel 2
Praksisfællesskaber 45
Case - Et praksisfællesskab i Delfi 48
Læringsteoretisk udgangspunkt 51
Det didaktiske design - praksisfællesskaber 55
Læringsaktiviteter 55
Organisatoriske forudsætninger 61
Identifikation af læringsmål 62
Roller 63
Spilleregler og normer 67
Ressourcer 67
Konsekvenser af praksisfællesskaber 68
Praksisfællesskaber online 69
Konsekvenser af online praksisfællesskaber 71
Dokumentation og kommunikation 72
Refleksionsspørgsmål 73
Supplerende læsning 73

Kapitel 3
Proactive review 75

Case - En vellykket implementering 79
Læringsteoretisk udgangspunkt 82
Det didaktiske design - proactive review 85
Læringsaktiviteter 86
Organisatoriske forudsætninger 94
Identifikation af læringsmål 94
Roller 95
Spilleregler og normer 97
Ressourcer 98
Konsekvenser af proactive review 98
Proactive review online 103
Konsekvenser af online proactive review 106
Dokumentation og kommunikation 107
Refleksionsspørgsmål 108
Supplerende læsning 108

Kapitel 4
Vidensoverdragelse 111
Case - Konsulenthuset 114
Læringsteoretisk udgangspunkt 116
Det didaktiske design - vidensoverdragelse 119
Læringsaktiviteter 119
Organisatoriske forudsætninger 126
Identifikation af læringsmål 128
Roller 128
Spilleregler og normer 130
Ressourcer 131
Konsekvenser af vidensoverdragelse 131
Vidensoverdragelse online 132
Konsekvenser af online vidensoverdragelse 133
Dokumentation og kommunikation 134
Refleksionsspørgsmål 135
Supplerende læsning 135

Kapitel 5
Tankebyg 137

Case - Den flyvende kuffert, online ledelse 140
Læringsteoretisk udgangspunkt 143
Det didaktiske design - tankebyg 147
Læringsaktiviteter 148
Organisatoriske forudsætninger 153
Identifikation af læringsmål 154
Roller 154
Spilleregler og normer 156
Ressourcer 156
Konsekvenser af tankebyg 157
Tankebyg online 159
Konsekvenser af online tankebyg 164
Dokumentation og kommunikation 165
Refleksionsspørgsmål 166
Supplerende læsning 166

Kapitel 6
Fremtidsværksted 169
Case - Medicinalfirmaet Pille 173
Læringsteoretisk  udgangspunkt 177
Det didaktiske design - fremtidsværksted 179
Læringsaktiviteter 180
Organisatoriske forudsætninger 186
Identifikation af læringsmål 188
Roller 188
Spilleregler og normer 191
Ressourcer 192
Konsekvenser af fremtidsværksted 192
Fremtidsværksted online 194
Konsekvenser af online fremtidsværksted 200
Dokumentation og kommunikation 200
Refleksionsspørgsmål 202
Supplerende læsning 202

Kapitel 7
Forandringslaboratorium 205
Case - Ældreplejen i Askøbing Kommune 211
Læringsteoretisk udgangspunkt 217
Det didaktiske design - forandringslaboratorium 220
Læringsaktiviteter 221
Organisatoriske forudsætninger 231
Identifikation af læringsmål 231
Roller 231
Spilleregler og normer 233
Ressourcer 234
Konsekvenser af forandringslaboratorium 235
Dokumentation og kommunikation 237
Refleksionsspørgsmål 238
Supplerende læsning 238

Referencer 239

Stikord 245

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.