Projektkompasset | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Projektkompasset

Projektledelse i en foranderlig virkelighed

Virkeligheden er dynamisk og foranderlig. Hvilken betydning har det for projektledelse og projektlederen? Det giver denne bog et bud på. 

Projektkompasset tager udgangspunkt i kompleksitetsvidenskaben og i en grundlæggende forståelse af, at kompleksiteten ikke er noget, der skal regnes ud eller reduceres. Den er et vilkår, man skal være i stand...

Read more

Virkeligheden er dynamisk og foranderlig. Hvilken betydning har det for projektledelse og projektlederen? Det giver denne bog et bud på. 

Projektkompasset tager udgangspunkt i kompleksitetsvidenskaben og i en grundlæggende forståelse af, at kompleksiteten ikke er noget, der skal regnes ud eller reduceres. Den er et vilkår, man skal være i stand til at navigere i og forstå som en dynamik, der er med til at skabe resultater.

Hvis vi skal gennem den berygtede parisiske rundkørsel rundt om Triumfbuen, finder vi ikke vejen ved at planlægge den på forhånd. Vejen opstår gradvist, ved at man kører ind i dynamikken, årvågent prøver sig frem og skaber et udfald i tæt interaktion med de andre i rundkørslen. Eller sagt på en anden måde: Vi accepterer uvisheden som præmis for at skabe et resultat.

Samme forståelse og tilgang er yderst effektiv i projekter, hvor netop dynamikken og uvisheden er afgørende vilkår, der ikke blot kan reduceres væk. Projektkompasset skaber en ramme, der gør det muligt at agere i sådanne projekter.

Bogen henvender sig til den reflekterende praktiker, der ikke søger opskrifter, men snarere guidende principper til at supplere sin projektledelse i kontekster præget af dynamisk kompleksitet. Den henvender sig også til projektchefer, projektejere og styregruppemedlemmer, der gerne vil nuancere deres dialoger med projektledere og interessenter.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2019), 
227 pages
Price
290,-
ISBN 9788759333013
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
227 pages
Price
215,-
ISBN 9788759335611

Reviews

Press

"En nyttig udgivelse, der opsamler mange af de nye perspektiver, man som projektleder bør have i værktøjskassen. Det gælder især inden for sfærer, hvor projekters udformning og forløb ikke bare giver sig selv. (...) Det skorter ikke på bøger om projektledelse. Denne bog adskiller sig ved at være en hjælp til projektledere, der arbejder uden for de vante rammer i mere usikre farvand." -... Read more

Press

"En nyttig udgivelse, der opsamler mange af de nye perspektiver, man som projektleder bør have i værktøjskassen. Det gælder især inden for sfærer, hvor projekters udformning og forløb ikke bare giver sig selv. (...) Det skorter ikke på bøger om projektledelse. Denne bog adskiller sig ved at være en hjælp til projektledere, der arbejder uden for de vante rammer i mere usikre farvand." - Lektørudtalelse, DBC.

Read less

Aditional information

Forord 11

Indledning 13
Projektkompasset: projektledelse som navigation frem for færden ad fastlagte stier og trin 15
Kompleksiteten som teoretisk fundament 16
Bogens opbygning 18

Del 1 · Projektkompasset

Kapitel 1
Projektkompasset - Navigation i det uvisse 23
Indledning 23
Udviklingen af Projektkompasset 24
Hvordan skal kompasset forstås og bruges: en minimal struktur med tommelfingerregler 24
Projektkompassets navigationsaktiviteter 26
Projektkompassets tre understøttende afstemningsprincipper 28
Afrunding 35

Del 2 · Baggrundsforståelser: det teoretiske fundament for praksis

Kapitel 2
Hvor kompleksiteten begynder 39

Indledning 39
Kompleksitetens sande ansigt 41
Kompleksitetsvidenskaben på den sociale arena 41
Det handler ikke om kasser, men om mennesker 43
En supplerende virkelighed toner frem: komplekse og konstant foranderlige systemer 47
Afrunding 57

Kapitel 3
Hvad der kan sløre navigationen 59

Indledning 59
Slørende kognitive heuristikker 59
Slørende antagelser 65
Slørende gruppedynamik 68
Afrunding 71

Del 3 · Fra teori og tænkning mod en praksis

Kapitel 4
Fornem kompleksiteten - Det er ikke noget regnestykke 75
Indledning 75
Det kræver en meningsskabende ramme 76
Meningsskabelse inden for rammerne af noget: Agreement & Certainty Matrix 78
Meningsskabelse inden for rammerne af noget: The Cynefin Framework 80
Forskellige realiteter kræver forskellige tilgange 84
Den praktiske anvendelse af Agreement & Certainty Matrix og The Cynefin Framework 88
Hvordan arbejder vi videre med resultaterne? 90
Cynefin som emergerende ramme 91
Afrunding 98

Kapitel 5
Erfar konteksten - Lyt for at forstå for at kunne handle 99

Indledning 99
Konteksten betinger, hvad der er muligt 99
Udfordringer ved klassiske analyser 101
Data og problemet med "hvorfor" 102
Fortællinger som "tykt" supplement til det "store" 104
Fortællinger: Hverdagens oplevelser, som jeg oplevede dem 107
Det praktiske arbejde med fortællinger 109
En afsløring af stierne 115
De relationelle dynamikkers betydning 117
Afrunding 123

Kapitel 6
Lav små forsøg - Vejen frem findes ikke endnu 125

Indledning 125
Små skridt mod de "nærliggende muligheder" 125
Vær varsom med at kalde det for eksperimenter 129
Små forsøg, der sikkert kan fejle 130
De små forsøg i praksis 134
Tommelfingerregler for arbejdet med "små forsøg" 137
Tillad en vis grad af kontekstuel autonomi, når I tager de små skridt 141
Det hele skal ske inden for rammerne af noget 144
Afrunding 144

Kapitel 7
Opfang svage signaler - Styrken ligger også i det vage 147

Indledning 147
Hvad menes der med "svage signaler"? 147
"Svage signaler" er netop dét: svage - ophøj dem ikke til sikker viden endnu 151
Hvordan forstår og bruger vi de svage signaler? 152
En plausibel fortælling indtil videre 160
Er der ikke en risiko for ? 162
Afrunding 164

Kapitel 8
Skab mening i mønstre - Udnyt de positive forankringer 165

Indledning 165
Fra udforskning til materialisering af værdiskabelsen 165
Mønstre er kernen 167
Det handler fortsat om meningsskabelsen 170
Evaluering af det kendte mod det ukendte 172
"Developmental evaluation" som evalueringsform af mønstrene 173
Hvordan skaber vi mening i mønstre? 175
Mønstre i udviklingen i og fremdriften af projektet 181
Afrunding 183

Kapitel 9
Skærp retningen - Måling på kompleksitetens vilkår 185

Indledning 185
Problemerne med prædefinerede mål i kompleksiteten 186
Mål bør være en accept af samudvikling og det emergerende 187
Det peger mod visionen 189
Mål og løbende monitoreringer til at understøtte videnskabelse og progression 191
Tilbage til visionen: Kommer vi tættere på? 198
Modtagerens oplevede værdiskabelse 199
Et svinkeærinde tilbage til The Cynefin Framework 200
Afrunding 201

Kapitel 10
Et ledelsesfundament for Projektkompasset 203

Indledning 203
Projektlederens rolle skal nuanceres 203
Projektlederens fire tommelfingerregler 204
Afrunding 214

Litteratur 215

Indeks 225

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.