Transfer pricing i multinationale koncerner | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Transfer pricing i multinationale koncerner

Kompendiet indeholder en juridisk gennemgang af multinationale koncerners transfer pricing-forhold, formidlet på en letforståelig måde, som hjælp til studerende på faget. Indholdet baserer sig primært på en gennemgang af OECD s transfer pricing Guidelines 2017. De omhandlede principper kan dog også benyttes i andre sammenhænge end i...

Read more

Kompendiet indeholder en juridisk gennemgang af multinationale koncerners transfer pricing-forhold, formidlet på en letforståelig måde, som hjælp til studerende på faget. Indholdet baserer sig primært på en gennemgang af OECD s transfer pricing Guidelines 2017. De omhandlede principper kan dog også benyttes i andre sammenhænge end i koncernforhold.

Gennemgangen baserer sig på at besvare det overordnede spørgsmål om, hvordan en multinational koncerns transfer pricing-forhold løses, dvs. hvordan finder vi ud af, om armslængdeprincippet efter LL § 2 er overholdt, når det allerede er forudsat, at der er tale om interesseforbundne parter.

Reglerne, i forhold til vurderingen af hvornår selskaber er interesseforbundne og dermed omfattet af LL § 2, vil således kun være genstand for en kort gennemgang.

Formålet med kompendiet er at fremme læserens forståelse for faget gennem en systematisk, overskuelig og pædagogisk men ikke uddybende gennemgang af en multinational koncerns væsentligste transfer pricing-forhold. De væsentligste aspekter vil blive beskrevet og gennemgået i 10 afsnit og illustreret ved hjælp af en række egen tilvirkede eksempler.

Transfer pricing i multinationale koncerner er et valgfag på AAU, CBS og til dels AU, og kompendiet kan benyttes af studerende på både jura- og økonomistudiet.

Kompendiet søger at varetage formålet som et pædagogisk værktøj til forståelsen af pensum, men ikke at fungere som pensum i sig selv. Det anbefales derfor altid at læse relevant pensum samt følge med i undervisningen på den relevante uddannelse.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2020), 
126 pages
Price
170,-
ISBN 9788771730838
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
126 pages
Price
135,-
ISBN 9788771730845

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.