Kompendium i Forvaltningsret | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Forvaltningsret

Kompendium i Forvaltningsret er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i forvaltningsretsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til forvaltningsretten.
Kompendiet er siden seneste udgave blevet ajourført med lovændringer m.v. til... Read more
Kompendium i Forvaltningsret er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i forvaltningsretsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til forvaltningsretten.
Kompendiet er siden seneste udgave blevet ajourført med lovændringer m.v. til og med juli 2020, herunder væsentlige opdateringer som følge af den nye offentlighedslov (2014) og de nye databeskyttelsesregler (2018).
Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved opgaveløsning og eksamenslæsning.
Jesper Münther har undervist på Københavns Universitet og arbejder med bl.a. forvaltningsretlige problemstillinger i Skatteministeriet.
Michelle Palmann arbejder med bl.a. forvaltningsretlige problemstillinger i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Publisher: Kompendieforlaget
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2020), 
175 pages
Price
250,-
ISBN 9788771730951
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2020)
Price
200,-
ISBN 9788771731002

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 17

Forkortelser 18

KAPITEL 1 · Forvaltningens organisation 19

KAPITEL 2 · Kompetence 25

KAPITEL 3 · Kommunalfuldmagten 31

KAPITEL 4 · Kommunale tilsyn 35

KAPITEL 5 · Introduktion til hjemmelskravet 43

KAPITEL 6 · Hjemmelsgrundlagets præcision 47

KAPITEL 7 · Fortolkning 51

KAPITEL 8 · Skønsmæssig udfyldning 55

KAPITEL 9 · Lovenes anvendelsesområde 65

KAPITEL 10 · Begrundelse 75

KAPITEL 11 · Habilitet 85

KAPITEL 12 · Vejledning 93

KAPITEL 13 · Repræsentation 99

KAPITEL 14 · Tavshedspligt og ytringsfrihed 101

KAPITEL 15 · Offentlighed 105

KAPITEL 16 · Sagens oplysning 119

KAPITEL 17 · Partshøring 125

KAPITEL 18 · Den dataansvarliges oplysningspligt og den registreredes indsigelsesret 135

KAPITEL 19 · Formkrav 143

KAPITEL 20 · Ugyldighedslæren 145

KAPITEL 21 · Administrativ rekurs 149

KAPITEL 22 · Remonstration 157

KAPITEL 23 · Tilbagekaldelse 159

KAPITEL 24 · Folketingets Ombudsmand 161

KAPITEL 25 · Domstolsprøvelse 167

Stikordsregister 173

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.