Kend databeskyttelsesreglerne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kend databeskyttelsesreglerne

Databeskyttelsesreglerne gælder overalt i vores samfund omfattende f.eks. private virksomheder, foreninger og organisationer samt offentlige institutioner - herunder domstolene, politiet hospitaler og undervisningsinstitutioner.

I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over...

Read more

Databeskyttelsesreglerne gælder overalt i vores samfund omfattende f.eks. private virksomheder, foreninger og organisationer samt offentlige institutioner - herunder domstolene, politiet hospitaler og undervisningsinstitutioner.

I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over databeskyttelsesreglernes betydning for den registrerede person, den dataansvarlige og databehandleren samt databeskyttelsesrådgiveren.

Bogen er relevant for dig, hvad enten du er virksomhedsejer, privatansat eller ansat i det offentlige, eller du er borger, patient eller medlem af en forening, som får behandlet og opbevaret personoplysninger i privat eller offentligt regi.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
318 pages
Price
300,-
ISBN 9788759334799
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
318 pages
Price
239,-
ISBN 9788759335437

Reviews

Teacher

"Den er let at slå op i, den er til at forstå, den vil være nyttig både for den lille virksomhed, forening, organisation og for DPO'en i den store virksomhed, såvel som for borgeren der ønsker viden. Stoffet er opdelt i 21 kapitler, med mange underinddelinger så emnerne bliver overskuelige (i modsætning til selve forordningen) og med nylige afgørelser som eksempler." Pia Tesdorf,... Read more

Teacher

"Den er let at slå op i, den er til at forstå, den vil være nyttig både for den lille virksomhed, forening, organisation og for DPO'en i den store virksomhed, såvel som for borgeren der ønsker viden. Stoffet er opdelt i 21 kapitler, med mange underinddelinger så emnerne bliver overskuelige (i modsætning til selve forordningen) og med nylige afgørelser som eksempler." Pia Tesdorf, Databeskyttelsesrådgiver

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

Almindelig del

Kapitel 1. Hvad er databeskyttelse? 15
1.1. Hvad er et "register" i persondataretten? 17
1.2. Hvad er "behandling" i persondataretten? 18
1.3. Databehandling som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter 18
1.4. Databeskyttelse på sociale netværk 19
1.5. Behandling af aktiviteter, der falder uden for EU-retten 25
1.6. Databeskyttelsesreglerne i forhold til domstolene og Folketinget 26
1.7. Behandling af personoplysninger, der vedrører en "fysisk person" 28

Kapitel 2. Begrebet personoplysninger 31
2.1. Opdelingen af personoplysningerne 36
2.2. Nærmere om kravet til samtykke for, at der kan behandles personoplysninger 45
2.3. Oplysninger om strafbare forhold 50
2.4. Hvad er fortrolige oplysninger? 52
2.5. Pseudonymisering og anonymisering af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesreglerne 57

Kapitel 3. Hvornår behandles der personoplysninger? 59
3.1. Hvem er "dataansvarlig" og hvem er "databehandler"? 60
3.2. Udarbejdelse af en konsekvensanalyse 72
3.3. Forpligtelsen til at udpege en databeskyttelsesrådgiver 89
3.4. Behandlinger, som er undtaget fra databeskyttelsesreglerne 115

Kapitel 4. Hvilke nærmere forpligtelser har den dataansvarlige? 117
4.1. Den dataansvarliges forpligtelser ved behandlingen af personoplysninger 117
4.2. De grundlæggende principper, som den dataansvarlige skal overholde 123

Kapitel 5. Den registreredes rettigheder 125
5.1. Hvad er den registreredes rettigheder? 126

Kapitel 6. Hvordan beskyttes personoplysningerne? 139
6.1. Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger 139
6.2. Behandlingssikkerhed 147

Speciel del

Kapitel 7. Børn, unge og uddannelse 153
7.1. Elevoplysninger 153
7.2. Samtykke fra skoleeleven 155
7.3. Videregivelse til præster 156
7.4. Billeder på internettet 156
7.5. Brug af elektronisk udstyr 159
7.6. Børn og samtykkekravet 160

Kapitel 8. Arbejdsgivernes behandling af personoplysninger 163
8.1. Særligt om offentliggørelse af medarbejderoplysninger 163
8.2. Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejderes brug af hjemmesider og e-mail 165
8.3. Behandling og samtykke fra den ansatte 168
8.4. Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet 170

Kapitel 9. Beskyttelsen af helbredsoplysninger 173
9.1. Hvornår helbredsoplysninger må behandles 175
9.2. Sundhedspersonalets opslag i elektroniske systemer om patientens helbredsforhold 176

Kapitel 10. Kreditoplysninger 181
10.1. Hvad må kreditoplysningsbureauer behandle af oplysninger? 181
10.2. Rettigheder og pligter for den registrerede og kreditoplysningsbureauet 182

Kapitel 11. Medier og udgivelser 185
11.1. Øvrig behandling i journalistisk øjemed 186
11.2. Rettigheder og pligter ved behandling af personoplysninger i informationsbaser 186

Kapitel 12. Sletning af oplysninger fra søgemaskiner 189
12.1. Hvordan man får fjernet et søgeresultat på en søgemaskine 189
12.2. Databeskyttelsen ved personoplysninger på sociale netværk 190

Kapitel 13. Behandling af personoplysninger fra offentligt tilgængelige registre 193
13.1. Når personoplysningerne har karakter af en subjektiv eller faglig vurdering 195
13.2. Behandlingen af personoplysninger skal være korrekte og ajourførte 196

Kapitel 14. Big data, markedsføring og profilering 197
14.1. Definition af "big data" 197
14.2. Begrebet "profilering" 199
14.3. Databeskyttelse ved markedsføring 201

Kapitel 15. Behandling af personoplysninger ved forskning og statistik 205
15.1. Betingelser for lovlig behandling af personoplysninger 207
15.2. Rettigheder og pligter ved behandling af personoplysninger i et forskningsprojekt 209
15.3. Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter 210
15.4. Registreredes rettigheder ved videnskabelige eller statistiske projekter. 212
15.5. Spillemyndighedens og andre offentlige myndigheders indsamling af data ved spil 212

Kapitel 16. Risikobaseret tilgang til persondatasikkerheden 215
16.1. Risikovurdering 215
16.2. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse 216
16.2.1. Rettigheder og pligter ved foretagelse af en konsekvensanalyse 217
16.3. Indbygget databeskyttelse (Privacy by design) 217
16.4. Transmission af personoplysninger via e-mail 218

Kapitel 17. Overvågning og sporing 225
17.1. Tv-overvågning 225
17.2. Optagelse af telefonsamtaler 236

Kapitel 18. Politi og retsvæsen 241
18.1. God databehandlingsskik for retshåndhævende myndigheder 244
18.2. Rettigheder og pligter 244

Kapitel 19. Danmark, EU og resten af verden 249
19.1. Databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde 250
19.2. Tredjelandsoverførsler 250

Kapitel 20. Retsmidler, ansvar og sanktioner 253
20.1. Den registreredes klageadgang til tilsynsmyndigheden 253
20.2. Den registreredes adgang til domstolsprøvelse 259
20.3. Muligheder for erstatning, godtgørelse og erstatningsansvaret efter forordningen 261
20.4. Generelle betingelser for pålæggelse af administrative bøder 277

Kapitel 21. Særregler ved behandling af arbejdstageres personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold 283

Litteraturliste 287

Stikordsregister 289

Bilag 1. Databeskyttelsesloven 299

Bilag 2. Frivillige foreningers behandling af personoplysninger 315

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.