Sonny Kristoffersen | Samfundslitteratur

Search form

left side

sk@bkhlaw.dk's picture
Sonny Kristoffersen
Advokat, Owner, Lektor, Ph.D

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
19/8 2019 | Samfundslitteratur
Databeskyttelsesreglerne gælder overalt i vores samfund omfattende f.eks. private virksomheder, foreninger og organisationer samt offentlige institutioner - herunder domstolene, politiet hospitaler...
search Kig i bogen
i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv
28/2 2019 | Samfundslitteratur
Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om...
1/10 2018 | Samfundslitteratur
Har du helt styr på reglerne for erstatning? Vidste du f.eks. at et barn helt ned til fire år kan pådrage sig et erstatningsansvar? at der kan være erstatningspligt for psykiske personskader? at...
search Kig i bogen
12/1 2018 | Samfundslitteratur
Har du helt styr på reglerne for B2C? Vidste du f.eks at forbrugeren kan rejse de samme krav for brugte varer, udsalgsvarer, kollektionsmodeller og demonstrationsmodeller, som der gælder for helt...