Kompendium i Erstatning og kontrakt | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Erstatning og kontrakt

Erstatningsret, aftaleret og køberet

Kompendiet er en del af ASPIRI og Kompendieforlagets kompendieserie og omhandler erstatningsret, aftaleret og køberet.

Den selvstændige struktur gør kompendiet generelt anvendeligt, men henvender sig primært til studerende ved Københavns Universitet.

Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk dels ved...

Read more

Kompendiet er en del af ASPIRI og Kompendieforlagets kompendieserie og omhandler erstatningsret, aftaleret og køberet.

Den selvstændige struktur gør kompendiet generelt anvendeligt, men henvender sig primært til studerende ved Københavns Universitet.

Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk dels ved opgaveskemaerne for hvert emne, dels ved den rækkefølge de forskellige afsnit er behandlet efter.

Indholdet af kompendiet tager i forhold til erstatnings- og køberetten udgangspunkt i pensum til faget Erstatning og Kontrakt ved Københavns Universitet. Der er dog også i disse to kapitler indsat relevante henvisninger til andre universiteters pensum. I aftaleretten tager kompendiet ikke udgangspunkt i et bestemt pensum, men bygger generelt på den aftaleretlige litteratur. Kompendiet er desuden suppleret af andre værker, Karnovs noter samt kommenterede love. Endvidere er relevante domme inddraget.

Formålet med kompendiet er at give de studerende mulighed for at få et detaljeret – men overskueligt – overblik over pensum i forbindelse med eksamens- og øvelsesopgaver/cases, som supplerende læsning i løbet af semestret og endeligt som opslagsværk ved eksamen. Det anbefales, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen og eksamen.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
4. Edition (2023), 
176 pages
Price
220,-
ISBN 9788771731576
E-bog (VitalSource Bookshelf)
4. Edition (2023), 
176 pages
Price
198,-
ISBN 9788771731613

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

FORORD 7

KAPITEL 1
ERSTATNINGSRET 9

1 Introduktion til opgaveskema 10
2 Identificer skadelidte 10
3 Identificer tab 11
4 Identificer de(n) mulige skadevolder(e) 11
5 Identificer ansvarsgrundlag 11
6 Fællesbetingelser 28
7 Lempelse eller bortfald af erstatningspligt 33
8 Tabsbegrænsningspligt 42
9 Erstatningsudmåling 42
10 Regres 51
11 Konklusion 54

KAPITEL 2
AFTALERET 55

1 Introduktion til opgaveskema 57
2 Identificer problemstilling 57
3 Aftaleindgåelse 57
4 Fortolkning og udfyldning 68
5 Ugyldighed 71
6 Repræsentation 8798
7 Konklusion 101

KAPITEL 3
KØBERET 103
1 Købelovens anvendelsesområde 104
2 Parternes ydelser 108
3 Parternes misligholdelsesbeføjelser 131
4 Fordringshavermora 165

LITTERATURLISTE 169

INDEKS 171

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.