Social afvigelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Social afvigelse

Part of the series Professionernes begreber

Afvigelse er et fænomen, der fascinerer de fleste, fordi det typisk er forbundet med noget farligt og forbudt. Afvigelse er også et tema, der gennem lang tid har interesseret samfundsforskere, der med forskellige teoretiske perspektiver og metodiske tilgange har beskrevet de ofte ganske komplekse processer, der ligger bag.

 Denne bog belyser,...

Read more

Afvigelse er et fænomen, der fascinerer de fleste, fordi det typisk er forbundet med noget farligt og forbudt. Afvigelse er også et tema, der gennem lang tid har interesseret samfundsforskere, der med forskellige teoretiske perspektiver og metodiske tilgange har beskrevet de ofte ganske komplekse processer, der ligger bag.

 Denne bog belyser, hvordan forskellige samfund eller samfundsgrupper på forskellige tidspunkter skaber, definerer og sanktionerer forskellige typer af handlinger, holdninger eller livsstile som værende i modstrid med de gældende normer og regler. Bogen argumenterer således for, at det afvigende ikke er noget naturgivent eller i mennesket iboende, men at det vedvarende konstrueres, reguleres og revideres som en modsætning til dét, der opfattes som det normale .

 I bogen gennemgås en lang række klassiske og nyere teorier samt centrale begreber om afvigelse, ligesom der henvises til forskellige empiriske afvigelsesstudier, og der relateres løbende til politiske og praksisorienterede problemstillinger. Der introduceres også til en række temaer, der er nært forbundne med afvigelse, så som stigmatisering, tabuisering, andengørelse og nedgørelse, ligesom der fokuseres på flere af de forskellige strategier, som individer eller grupper kan anvende, når de oplever at blive defineret som afvigende.

 Denne bog tilbyder således en introduktion til afvigelsestemaet både for studerende og praktikere, der arbejder med problemstillinger i relation hertil.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
155 pages
Price
150,-
ISBN 9788759327753
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
155 pages
Price
119,-
ISBN 9788759332467

Reviews

Teacher

"En rigtig god bog, der kommer godt omkring forskellige aspekter af social afvigelse og skaber grundlag for refleksion og debat." - Lene Busch Carøe, UC SYD Pædagoguddannelsen.

... Read more
Teacher

"En rigtig god bog, der kommer godt omkring forskellige aspekter af social afvigelse og skaber grundlag for refleksion og debat." - Lene Busch Carøe, UC SYD Pædagoguddannelsen.

"Udviklingen i vort samfund med både social ulighed, marginaliserede grupper og flere kulturelle udfordringer gør, at bogen er særligt velegnet som indføring til de teoretiske perspektiver dette kan have." - Kristina Højgaard, Professionshøjskolen UCN.

"Jeg syntes at bogen længde, gøre det nemt for de studerende at læse bogen. Selve emnet bliver behandlet godt, og giver en god indføring i begrebet Sociale afvigelser." - Kathia, Pofessionshøjskolen København.

"Gennemgår de væsentligste teorier og inddrager løbende praksiseksempler, hvilket er med til at danne spændende perspektiver. Alt i alt en god, kort men absolut anbefalelsesværdig bog." - Studerende, Socialrådgiveruddannelsen, oktober 2018

Read less
Press

Read more

Press

"Det [bogserien 'Professionernes begreber'] er, må man sige, et yderst fint projekt, og man kan nærmest tilføje, at det er et slags akademisk oplysningsprojekt. Hatten af for det.

Social afvigelse lever op til hensigten; den giver overblikket, der er fint med referencer, læseren selv kan dykke videre ned i, og den giver en teoretisk ballast og forståelse af begrebet. Bogen virker stærkest, når den formår at komme med konkrete anvisninger eller direkte henvisninger til en praksis (...) Overordnet giver bogen et brugbart og godt overblik over begrebet både historisk og indholdsmæssigt den er forholdsvis let at læse og gå til, og de opsummerende kapitler med en skematisk oversigt er yderst nyttige. Alt i alt en vellykket bog og et vigtigt og interessant emne."

- Christoffer Boserup Skov, Pædagogen, 25. juni 2018

Read less

Aditional information

Forord til serien 7

Introduktion 9
Fra 'afvigelse' til 'social afvigelse' 9
Bogens formål, indhold og struktur 14

1. 'Normalitet' og 'afvigelse' 17
'Normalitet' og 'afvigelse' - to sider af samme sag 17
Hvem afviger? 22
'Afvigelse' og 'kriminalitet' 26
Afvigelsessociologiens opkomst, 'død' og genkomst 29
Opsamling 34

2. Klassiske teorier om afvigelse 35
Teorien om differentieret tilknytning 35
Konfliktteori 38
Anomiteori 42
Stemplingsteori 46
Hverdagslivets afvigelser: mikroregulering og stigmatisering 52
Opsamling 55

3. Nyere afvigelsesteorier 59
Den sociale konstruktion af afvigelse: socialkonstruktivisme 59
Viden og magt, disciplinering og normalisering 63
Individperspektiver 66
   Afvigelse som udtryk for rationelle valg: valghandlingsteori 67
   Biologiske og biosociale perspektiver 71
Opsamling 77

4. Afvigelsestypologier og afvigelseskarrierer 79
Afvigelsestypologier 79
   Gusfields fire former for afvigelse 81
   Negativ og positiv afvigelse 83
   Normalafvigelse og ekstremafvigelse 86
Afvigelseskarrierer 87
   Moralske karrierer og kriminelle karrierer 87
   Beckers og Matzas læringsperspektiver 91
   En bordelmutters bekendelser 94
   Karrierebegrebet, potentialer og forbehold 96
Opsamling 98

5. Institutioner, magt og klassifikationsarbejde 99
Kategorisering, institutioner og social responsivitet 99
Identitet, grupper og kategorier 101
Institutioner, magt og klassificering 106
Opsamling 111

6. Reaktioner på og konsekvenser af afvigelse 113

Samfundsmæssige reaktioner på afvigelse 113
   Tabuisering 114
   Stigmatisering 115
   At andengøre, udskamme og nedgøre 117
   At skabe syndebukke og bebrejde ofrene 120
Individers og gruppers håndteringsstrategier 121
   Konformisme 121
   Neutraliseringsteknikker 123
   Passingstrategier 125
   Afstigmatiseringsstrategier og stolthedsstigma 127
Opsamling 129

Afslutning og perspektivering 131
Normaliseringen af afvigelse i det senmoderne? 131
Normernes nødvendighed - afvigelsens uundgåelighed 136

Litteratur 141

Stikord 151

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.