Robotterne styrer! | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Robotterne styrer!

Militær teknopolitik og risikoledelse i praksis

Anvendelsen af kunstig intelligens og robotter i krig rejser nye spørgsmål om legitim magtanvendelse og meningsfuld menneskelig kontrol : Hvem kan stilles til ansvar for handlinger begået af et autonomt våbensystem? Hvordan skal man i det hele taget styre teknologier, der styrer sig selv? I denne bog præsenteres et militærteknologisk...

Read more

Anvendelsen af kunstig intelligens og robotter i krig rejser nye spørgsmål om legitim magtanvendelse og meningsfuld menneskelig kontrol : Hvem kan stilles til ansvar for handlinger begået af et autonomt våbensystem? Hvordan skal man i det hele taget styre teknologier, der styrer sig selv? I denne bog præsenteres et militærteknologisk netværksperspektiv, der udfordrer den traditionelle teknologiforståelse og ideen om krigsførelsens kredsløb.

Med begrebet teknopolitik sætter bogen fokus på sammenhængen mellem teknologi, politik og krig og giver et indblik i de mangfoldige menneske-maskine-relationer, der former krigens rum. Bogen er dermed på én gang en lærebog og en debatbog, der går tæt på den militære praksis og de ofte modsatrettede hensyn og rationaler, som former militærteknologiske tilblivelsesprocesser.

Bogens første del giver en teoretisk og metodisk indføring i teknopolitiske studier og retter sig især mod studerende inden for ledelse, politik, filosofi og folkeret. Bogens anden del er mere anvendelsesorienteret og gør bogen yderligere relevant for alle med interesse for militærteknologiske feltanalyser og tendenslæsninger.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
209 pages
Price
270,-
ISBN 9788759335062
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
209 pages
Price
207,-
ISBN 9788759335550

Reviews

Teacher

"Jeg synes bogen er spændende, velskrevet og relevant." - Mette Vinther Larsen, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse.

Read more
Teacher

"Jeg synes bogen er spændende, velskrevet og relevant." - Mette Vinther Larsen, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse.

Read less

Aditional information

Forord 7

Første del: Det teknopolitiske anliggende

1. Introduktion
Nye teknologier på en ny kampplads - mennesker og maskiner i krig 13

2. Det teoretiske blik
Ubemandede fly og lokumsaftaler - når teknologier forhandles 37

3. Det metodiske mellemværende
Kritisk nærhed og viljen til orden 67

4. Genstandsfeltet
En teknopolitisk terrænorientering 87

Anden del: Feltanalysen

5. Det strategiske perspektiv
Teknopolitiske dagsordener og konfigureringen af det strategiske miljø 117

6. Det etiske perspektiv
Krigens etiske styringsudfordring - med robotter i krig 137

7. Det retlige perspektiv
Konstruktionen af det ansvarlige retssubjekt - en hybrid affære 163

8. Afslutning og udblik
Netværksdispositivet og den dromologiske styringsudfordring 189

Litteraturliste 195

Liste over forkortelser 209

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.