Af hensyn til erhvervslivet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Af hensyn til erhvervslivet

Hvordan erhvervsinteresser forhindrede embedsmænd i at afværge udbytteskandalen

"Politikerne skal gøres opmærksom på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet." Det skriver embedsmænd i Skat til deres chefer næsten ti år inden, milliardsvindlen med refusion af udbytteskat kommer offentligt frem. "Vi udbetaler for meget i refusion. Derfor må et eller andet gøres", skriver en embedsmand i...

Read more

"Politikerne skal gøres opmærksom på, at der reelt er et problem, der er en trussel for skattesystemet." Det skriver embedsmænd i Skat til deres chefer næsten ti år inden, milliardsvindlen med refusion af udbytteskat kommer offentligt frem. "Vi udbetaler for meget i refusion. Derfor må et eller andet gøres", skriver en embedsmand i Skatteministeriet.

Men selvom kompetente embedsmænd i årevis advarer om, at de ikke kan kontrollere de store udbetalinger og skriver, at de ligefrem mener, at "mange refusioner sker på et falsk grundlag", bliver Folketingets politikere ikke gjort opmærksom på truslen, og problemet bliver ikke løst.

Hensyn til erhvervsinteresser forhindrer igen og igen, at embedsmænd får lov til at komme igennem med deres advarsler og får indført den kontrol med aktionærerne, de mener, ville kunne have forhindret svindlen.

Det gælder fortsat den dag i dag, hvor hullerne i udbytteskattesystemet stadig ikke er blevet lukket, og hvor skattemyndighederne selv vurderer, at de stadig udbetaler millioner af kroner til nogen, der ikke har ret til pengene.

Det fremgår af den store mængde nye dokumenter, som Jesper Tynell baserer denne bog på.

Bogen giver et hidtil uset indblik i, hvordan toneangivende dele af dansk erhvervsliv kan sætte både embedsmænd og demokrati under pres og i realiteten få større politisk indflydelse end medlemmerne af den folkevalgte forsamling. Blandt andet ved gentagne gange siden 1980'erne at være med til at skrive de regler, der skal regulere deres eget område. Som der står i et internt notat til en kreds af finansfolk:

"Kun derved sikres det, at systemet udformes på en sådan måde, at det primært tilgodeser erhvervslivet – aktieselskaber, investorer og fondshandlere."

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
404 pages
Price
75,-
ISBN 9788759339312
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
404 pages
Price
248,-
ISBN 9788759340691

Reviews

Teacher

"Fremragende journalistisk dokumentar, hvor Tynell borer dybt ned i den både spegede og simple svindelsag". – lektørudtalelse fra DBC

Read more
Teacher

"Fremragende journalistisk dokumentar, hvor Tynell borer dybt ned i den både spegede og simple svindelsag". – lektørudtalelse fra DBC

Read less
Press

"Jesper Tynells bog er 400 siders overvældende... Read more

Press

"Jesper Tynells bog er 400 siders overvældende dokumentation om en grotesk skandale." – Mogens Lykketoft i Information

"Af hensyn til erhvervslivet anbefales derfor til den, der vil vide noget om, hvordan toneangivende dele af det danske erhvervsliv har forsøgt at påvirke skatteadministrationen. Her ligger bogens styrke." – Weekendavisen

"'Af Hensyn til Erhvervslivet' viser ned til mindste detalje, hvordan og hvorfor erhvervslivets store indflydelse fungerer, særligt på politiske emner, der flyver under offentlighedens radar." – Altinget.dk

"Med omfattende dokumentation beskylder forfatteren de danske banker og FinansDanmark for både at have modarbejdet og saboteret Skats gentagne forsøg på at øge kontrollen, så svindel kunne opdages." – Økonomisk Ugebrev

"Tynell er måske den grundigste journalist i Danmark." – Kulturkapellet

"Tynell giver os historien nøgternt og neutral. Velunderbygget og veldokumenteret." – Bogblogger.dk

"Jesper Tynell leverer i sin nye bog et meget væsentligt bidrag til debatten og undersøgelsen af, hvordan det kunne gå så galt i udbytteskatteskandalen." - Zise

Read less

Aditional information

Indledning · 11
    Udbetaler stadig uretmæssigt millioner · 12
    Af hensyn til erhvervslivet · 13
    Embedsmænd under pres · 14
    En skueproces i Folketinget · 15
    Kildemateriale og dokumentation · 17
    Bogens opbygning · 21

Kapitel 1
Mange refusioner virker falske · 23
    Et simpelt regneark · 23
    Over halvdelen af verdens frie TDC-aktier · 25
    Fuld refusion i Frankrig – det var ikke godt · 26
    Ikke mulighed for at tjekke og kontrollere · 27
    Til direktionen · 28
    Tre grundlæggende problemer · 30
    Svært at undersøge sagen til bunds · 32
    Mange refusioner sker på et falsk grundlag · 35
    Vi må tage forbehold for resultatet · 36
    We ask you to send in documentation · 38
    En erklæring vil ikke belyse det, vi gerne vil have · 39
    Stråmænd, gennemstrømningsselskab eller aktieudlån? · 40
    Med denne erklæring i hånden kan vi ikke gøre andet · 41
    Early warning fra direktøren · 42
    I denne vurdering må indgå erhvervslivets behov · 44
    Beløbet kan først frigives af Danske Bank, når vi siger til · 45
    Det var en fin forretning for dem – desværre · 46

Kapitel 2
Erhvervsliv vil have anonymitet frem for kontrol · 49
    Jeg har kæmpet sammen med Lisbeth siden 2002 · 49
    De reelle ejere – ikke stråmænd eller nominee · 50
    Hensyn til aktieejere får lov at veje tungest · 51
    Lex A.P. Møller · 53
    Erhvervsliv afviser aktieregistrering som klart uacceptabel · 54
    En model, der skal tilgodese Industrirådet og Rederiforeningen · 57
    For at undgå Økonomisk Demokrati · 60
    Jeg har jo selv talt med Mærsk · 64
    Skattekontrollen skal i hvert fald ikke være mere effektiv · 68
    Så tæt på erhvervslivets ønsker som muligt · 71
    Børsreform lægger fundamentet for svindel med refusion · 74
    Service frem for kontrol · 76
    Bankerne overtager vores arbejde · 79
    Det var simpel nød · 80
    Bankordningen virker efter hensigten · 82
    Graden af sikkerhed indeholder en politisk stillingtagen · 85
    Reform vedtaget trods stor risiko for spekulation og skattesvindel · 88
    Det vides ikke, hvorledes svig tænkes imødegået · 90
    Vi kan ikke kontrollere dobbelt-refusion og aktielån · 91
    De mest prekære problemer skudt til hjørne · 95
    Vil ikke indhente oplysninger, der ikke giver aktionærerne bedre service · 96
    Intern Revision: Lovgivningen må laves om · 98
    Hvor længe skal man kunne skjule sin identitet? · 99
    Problemkatalog: Politikerne skal vide, at det er en reel trussel mod skattesystemet · 101

Kapitel 3
Byrdebarometeret · 105
    Bankerne er ikke meget for det · 105
    Løbende indberetning er nøglen, men hensynet til bankerne går forrest · 107
    En betydelig risiko for, at der uretmæssigt udbetales penge · 110
    En relativt ubetydelig administrativ byrde · 112
    Løsningsforslag i strid med regeringens politik · 114
    Departementet vil kigge hele lovgivningen igennem · 118
    Et pseudosvar og en papnæse · 120
    Nyt nej fra ministeriet dagen efter valget · 123
    Krav om at sætte tal på fanger Skat i en ond cirkel · 125
    Danske aktionærer kan også snyde · 128
    Vi vil nu lægge os i selen for at nå det sidste stykke · 130
    Jeg vil gerne være den fine fuldmægtig i ministeriet · 132
    Markant advarsel over morgenmaden · 134

Kapitel 4
Bankerne spænder ben · 138
    Finansrådet vender tilbage · 138
    Det Thailandske Vindue · 139
    Bankerne afviser forslaget · 143
    Der bliver formentlig refunderet for meget · 147
    Øget brug af omnibusdepoter slører aktionærerne yderligere · 151
    Storbankerne beder minister om ikke at skrive under · 154
    Korrektioner må betyde, at bankerne udsteder flere udbyttenotaer pr. aktie · 158
    Centrale konklusioner fra Intern Revision forsvinder · 162
    Hensynet til finansmarkederne vinder 100 procent · 165
    Løsning af refusionsproblem fjernes fra opdrag · 170
    OECD relies heavily on the International Securities Services Association · 173
    TRACE: Et system, der per definition inviterer til snyd · 178
    Fuld effekt af TRACE kan først forventes om 5‑10 år · 183
    Udfordringer, der måske ikke kan løses, skal ikke afskrække os · 188
    Vi skal indkalde arbejdsgruppen hurtigst muligt · 191
    Bankerne har ikke brug for ekstra tid · 196
    Finanssektoren forhaler fortsat forløbet · 201
    Den samme sværte · 205

Kapitel 5
Finanssektor vil overtage administrationen af skat · 209
    Bankerne vil have Skat til at skrive under · 209
    Den eksisterende ordning er ikke for hemmelige aktionærer · 210
    For at skåne investorer for ulejlighed og besvær · 212
    Ordningen kører efter bankernes forgodtbefindende · 213
    VP presser på for at få udenlandske depotførere med · 215
    Navngiven nettoafregning sikrere end refusion · 218
    Finansrådet vil gå endnu længere · 220
    EU-Kommissionen følger finanssektorens ønsker · 222
    Danmark og andre EU-lande stritter imod · 225
    Besnærende for Lisbeth Rømer at indgå en aftale med bankerne · 230
    Skatteministeriet trækker bremsen · 234
    Krav om indberetning af den retmæssige ejer · 238
    Ingen af de to modeller vil forhindre svindel med refusion · 242
    Man skyder det til hjørne og venter · 245

Kapitel 6
De hemmelige aktionærer begraves i tavshed · 251
    Skattestoppets endeligt åbner for nye renteregler · 251
    Ministers underskrift gør bankers indsigelser til skamme · 258
    Vigtige brikker er stadig ikke på plads · 260
    Intern Revision udelader det væsentligste · 263
    Direktør beder om løsninger – ikke problemer · 267
    Opgør med anonyme aktionærer kan forhindre skandale · 271
    Fagligheden forsvinder, og direktøren slipper for advarsler på skrift · 274
    Nye folk går i stor bue uden om det betændte emne · 278
    Erhvervspolitisk problem parkeres på ny i OECD · 281
    Hensyn til banker og investorer fortsat i front trods tip om mulig svindel · 284
    Skandalen kommer frem: Har jeg et personligt ansvar? · 292

Kapitel 7
Foretrækker fortsat at fejludbetale · 298
    Den optimale løsning vil fortsat være et fuldt ejerregister · 298
    Regeringen fravælger model, der bedst forhindrer svindel · 301
    Banker spiller aktiv og central rolle i tysk udbyttesvindel · 306
    Banker også aktive i dansk udbytteskattespekulation · 313
    Mange ligheder mellem bankernes cum-ex og cum-cum · 317
    Deutsche Bank bag udbyttespekulation mod Danmark allerede midt i 00’erne · 324
    Storbanker truer med investorflugt – uden videre belæg · 329
    Minister og sagsøgte banker indgår aftale, der ikke forhindrer svindel · 335
    Minister afviser et opgør med de hemmelige aktionærer · 341
    Hensynet til erhvervslivet er mest af alt et opportunt argument · 345
    Åpenhet om eierforhold hører naturlig hjemme i et demokratisk samfunn · 352
    Udbetaler fortsat hellere uretmæssige refusioner · 357

Konklusioner
Anonyme ejere og usynlig politik · 365
    Folketinget får ikke de mange interne advarsler · 366
    Hemmelige aktionærer forhindrer kontrol · 367
    Erhvervslivet lægger fundamentet · 369
    Bankerne bremser bedre kontrol · 373
    Fremtidige udbytteregler imødekommer sagsøgte banker · 378
    De opportune argumenters asymmetri · 381
    Usynlig politik ‘overruler’ demokrati og samfundshensyn · 390

Efterskrift · 397

Referencer · 401

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.