Mørkelygten | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Mørkelygten

Embedsmænd skærer løbende tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik. Det fremgår af de mange dokumenter og op mod hundrede samtaler med embedsmænd, som Jesper Tynell baserer denne bog på. 

Som spillereglerne er i dag, er det tilmed deres pligt. De skal tjene ministeren og kan straffes for ikke at...

Read more

Embedsmænd skærer løbende tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik. Det fremgår af de mange dokumenter og op mod hundrede samtaler med embedsmænd, som Jesper Tynell baserer denne bog på. 

Som spillereglerne er i dag, er det tilmed deres pligt. De skal tjene ministeren og kan straffes for ikke at gøre det - også selvom det er tvivlsomt, om de dermed bryder loven eller taler usandt over for vælgerne og de folkevalgte.

Bogen giver et hidtil uset indblik i centraladministrationens metoder til at fremstille en sag som veloplyst, selvom afgørende dele bevidst bliver begravet i mørke. Nogle embedsmænd taler om, at de tager mørkelygten i brug.

2. udgaven af bogen er opdateret og udbygget på en række punkter. Bl.a. med en udvidet systemanalyse, der fx inddrager det nye kodeks for embedsmænd og ser på, hvorfor undersøgelseskommissioner som regel er ude af stand til at placere ansvar i sager om lovbrud og vildledning af Folketinget. Metodekapitlet er også udbygget og inde i bogen er afslutningen på fx statsløsesagen nu med. Herudover har bogen fået tilføjet et helt nyt kapitel om markedsføringen af den nye offentlighedslov. En lov, der fjerner retten til indsigt i dokumenter, som dem Mørkelygten er baseret på.

Mørkelygten er tildelt FUJ-prisen og Blixen-prisen som 'Årets journalistisk bog'.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
2. Edition (2016), 
413 pages
Price
350,-
ISBN 9788759326428
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2016), 
413 pages
Price
266,-
ISBN 9788759328408

Reviews

Press

"Med Mørkelygten har Jesper Tynell skrevet en vigtig bog. Med sin originale tilgang bakket op af grundig research får Tynell dermed kastet lys over et strukturelt fænomen og et alvorligt demokratisk problem, som hverken politikere eller den brede offentlighed nu bør kunne undlade at tage op til alvorlig diskussion."

... Read more
Press

"Med Mørkelygten har Jesper Tynell skrevet en vigtig bog. Med sin originale tilgang bakket op af grundig research får Tynell dermed kastet lys over et strukturelt fænomen og et alvorligt demokratisk problem, som hverken politikere eller den brede offentlighed nu bør kunne undlade at tage op til alvorlig diskussion."

Information, Michael Gøtze og Jens Elo Rytter

"Bogen kaster spotlys på embedsmænds og ministres ageren i en række betændte eller politisk kontroversielle sager." 

Børsen, Helle Ib, Politisk kommentator

"Jesper Tynell gennemhuller med bogen myten om, at ministeriernes embedsfolk er partipolitisk neutrale. Nej, de skal som kamæleoner leve sig ind i enhver regerings, enhver ministers politiske tanker. Og hvis en minister ikke har tanker, må de skaffe ham nogle. Tynells billede sammenfalder her helt med nyere forskning på området."

Kristeligt dagblad, Tim Knudsen

"Tynells gennemgang af embedsmændenes rigt differentierede metoder til tilskæring af virkeligheden bør være obligatorisk pensum for alle journalister, ikke kun de politiske journalister, for alle fagområder er i dag underkastet den herskende Djøf-måde at argumentere på: tal, ofte usammenlignelige, statistikker, ofte vilkårlige, rapporter og betænkninger, ofte dunkle."

Berlingske, Claes Kastholm

 

"Bogen rejser på ny spørgsmålet om det danske embedsmandsystem, som efter det ideale koncept skal være politisk farveblind og alene have til opgave at varetage faglighed, saglighed, sandhed og retssikkerhed."

Berlingske, Lisbeth Knudsen

Read less

Aditional information

Indhold

Forord · 9

Forord til 2. udgave · 13

 

Indledning · 15

Mørkelygten · 15

Lydighedspligten · 18

Ingen navne · 19

Dokumenter og anonyme kilder · 22

Udsagn forelagt ministre og topembedsmænd · 25

Bogens opbygning · 27

 

1. Politik forklædt som statistik · 31

Et fuldstændig usagligt notat · 32

Det opfanger ikke effekten af aktivering · 34

Man skal levere den vare, der bliver efterspurgt · 36

Man kan ikke sige, at det er decideret løgn · 40

I den her sag er der ikke begået fejl · 44

Uafhængig af den siddende regering? · 47

En brik i et spil · 49

 

2. En kommunikationsplan som faglig facitliste · 55

Det er jo manipulation · 56

Vi skal tegne et billede i pressen, ingen kan afvise · 60

Du begynder at orkestrere virkeligheden · 63

Metoden er, at du regner baglæns · 65

Man skal altid fortælle, at man har valgt den rigtige løsning · 68

Det er med statistik som med kvinder i bikini · 70

For at give det et sagligt skær · 73

Du er beskidt, knægt · 75

Hvis ikke du gør det, så gør modstanderen det · 77

Det er en faglighed i sig selv · 79

 

3. En kommission som alibi · 83

En bagvendt måde at gøre det på · 85

Uhensigtsmæssigt at fortælle noget · 87

Det var grådige grise, og det kan man ikke sige offentligt · 91

Den, der skriver, har magten · 97

En konklusion, der skulle tvinges igennem over for kommissionen · 100

Man er naiv, hvis man ikke tror, at det er sådan, det foregår · 103

Analysen er en form for alibi · 108

Problematisk, uhensigtsmæssigt, dårlige effekter · 113

Virkeligheden var blevet voldsomt uinteressant · 119

Der er i princippet ikke fejet noget ind under gulvtæppet · 121

 

4. At tøjle rapporter og undersøgelser · 127

Min kollega lavede en fejl ved at sige for meget · 129

Hvis forbeholdene ikke passer ind i politikken, forsvinder de · 131

At vildlede bliver jo gradbøjet · 133

Cover my ass så leverer jeg det skyts, der kan bruges · 136

En ren desavouering af undersøgelsen · 139

For offentligheden er det fuldstændig uigennemskueligt · 141

Meget, meget få interesserer sig for at grave ned i tallene · 144

 

5. At undertrykke uønsket viden · 147

Afhængig af regeringens støtteparti · 148

Beskyttelse af ministeren · 151

En redegørelse, der skulle kunne tåle offentlighedens lys · 154

Vi bad om, at det blev neutraliseret · 157

Jeg har i aftes modtaget ministerens redegørelse · 162

Vi kan ikke komme igennem til Folketinget · 170

En præcis formulering · 177

Så læseren ikke kan se den skjulte betydning · 183

Kreativ besvarelse af spørgsmål · 185

Journalisterne forstår det ikke · 191

 

6. Kammeradvokaten som juridisk figenblad · 195

Rent juridisk var vi meget i tvivl, om der var hjemmel · 196

Det var anderledes, hvis man blev puttet i fængsel · 199

Det hænger i neglene og det kunne vi også godt se · 202

Det er jo bekræftet af Kammeradvokaten · 205

At stille opgaven, så han kun kan svare på den rigtige måde · 206

Der er vi jo klar over, at den er gal · 208

Lidt for meget banjo · 212

Kammeradvokatens rødmegrænse · 214

At løse et problem ved at omdefinere ords betydning · 217

Man kan enormt meget juridisk, hvis man vil · 220

 

7. EU-retten som tag selv-bord · 225

Det vil højst sandsynligt blive underkendt · 227

Der skal laves en begrundelse · 228

Det var det halmstrå, jeg kunne finde · 230

Jeg har slettet en del, da det ser uhensigtsmæssigt ud · 233

Vi gør honnør, mens skibet går ned · 234

Det er dig, der er minister · 239

Er vi alle sammen enige om det? · 241

Man oplyser ikke Folketinget om det, der går imod ens sag · 245

En tilstrækkelig klar advarsel · 251

Den juridiske vurdering er reelt noget anderledes · 255

En sag ved domstolen tager for tiden ca. 17 måneder · 258

Den er ikke helt umulig at forklare · 261

Det har hele tiden været regeringens klare opfattelse · 264

Ups, nåh! Hov, det havde vi misforstået · 266

Man skal ikke være tossegod · 269

En falsk spærreballon · 274

Bare man trykker hårdt nok på maven · 278

 

8. At fjerne folkeretlige forhindringer · 283

Kom nu ikke og sig, at det ikke kan lade sig gøre · 285

Der er flere skuldre, der skal bære · 287

En strengt sproglig vurdering · 289

Amerikanerne siger, det er ret simpelt · 294

Det er jo selvtægt · 299

Alle vidste, at der ikke var noget FN-mandat · 304

Denne resolution er ikke nogen blankocheck · 307

Hvis ikke du gør det, kan du ikke bruges · 312

Vi har i talrige papirer gjort klart, at det ikke er nok · 319

At stå sig godt med de store drenge i skolegården · 324

Sandhedens klæder konklusioner · 329

Kunsten at regne baglæns · 330

At forklæde politik som teknik · 333

Sløring af interesser · 336

Halmstrå og figenblade · 339

Ingen over folketinget? perspektiver · 343

Efter ordre oppefra · 343

Myten om de objektive og uafhængige embedsmænd · 350

Hvilket demokrati? · 355

Modstand mod forandring · 366

Alternative muligheder · 371

 

Appendiks: At sælge en offentlighedslov · 379

Det er en ring, man slår, uden om centraladministrationen · 380

Fiktionen om de 26 udvidelser · 385

Det er jo kommissionen, som siger, vi skal · 396

Et fortroligt rum, der eksisterer allerede i forvejen · 401

Lettere at føre Folketinget bag lyset · 404

 

Litteraturliste · 411

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.