Kompendium i Selskaber og kapitalmarked | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Selskaber og kapitalmarked

Kompendium i Selskaber og kapitalmarked indeholder en kortfattet, overskuelig gennemgang af selskabsretlige grundbegreber, selskabsformer, regnskab og bogføring samt en introduktion til kapitalmarkedet.

I gennemgangen af selskabsformerne er der lagt vægt på at skabe en grundlæggende forståelse for forskelle og ligheder mellem disse. Hovedvægten er...

Read more

Kompendium i Selskaber og kapitalmarked indeholder en kortfattet, overskuelig gennemgang af selskabsretlige grundbegreber, selskabsformer, regnskab og bogføring samt en introduktion til kapitalmarkedet.

I gennemgangen af selskabsformerne er der lagt vægt på at skabe en grundlæggende forståelse for forskelle og ligheder mellem disse. Hovedvægten er lagt på interessentskabet og kapitalselskabet. I kapitlet om kapitalmarkedet beskrives karakteristika ved de finansielle aktører, markedspladser og finansielle instrumenter samt ved regulering af prospekter. Desuden behandles reglerne i markedsmisbrugsforordningen i hovedtræk.

Kompendiet er først og fremmest rettet mod jurastudiets grunduddannelse. Det har til formål at give den studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for selskabs- og kapitalmarkedsretten. Men kompendiet kan også med fordel anvendes på handelshøjskoler og lignende.

Kompendium i Selskaber og kapitalmarked relaterer sig til lærebøgerne Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten (2. udgave) af Jesper Lau Hansen og Årsrapport og virksomhedsanalyse (9. udgave) af Jørgen Ravn Elkjær.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2022), 
166 pages
Price
220,-
ISBN 9788771731378
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
166 pages
Price
198,-
ISBN 9788771731484

Aditional information

1. Selskabsretlige grundbegreber 3
    1.1. Erhvervsmæssigt samvirke 3
    1.2. Selskabet og selskabsdeltagerne 3
    1.3. Principal/agent problemstillingen 4
    1.4. Hæftelsesformer 5
    1.5. Kapitalformer 6
    1.6. Tegningsret 7
    1.7. Repræsentationsret 7
    1.8. Fuldmagtsreglerne 7
    1.9. Prokura 8
2. Virksomheder med personlig hæftelse 11
    2.1. Enkeltmandsvirksomhed 11
    2.2. Interessentskab (I/S) 13
    2.3. Partrederi 18
3. Selskaber med delvis begrænset hæftelse 21
    3.1. Kommanditselskab (K/S) 21
    3.2. Partnerselskab (P/S) 22
    3.3. Det stille selskab 23
4. Selskaber med begrænset hæftelse 25
    4.1. Andelsselskab 25
    4.2. Fond 26
    4.3. Ureguleret selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) 28
    4.4. Europæisk selskabsform (SE) 28
5. Kapitalselskaber (ApS og A/S) 29
    5.1. Indledning 29
        5.1.1. Definition og hæftelse 29
        5.1.2. Aktører 30
        5.1.3. Regulering 31
        5.1.4. Stiftelse og registrering 32
        5.1.5. Beskatning 36
        5.1.6. Regnskab m.v 36
    5.2. Ledelse og generalforsamling 37
        5.2.1. Corporate governance (CG) og best practice 37
        5.2.2. Ledelsesmodeller 38
        5.2.3. Det selskabsretlige hierarki 40
        5.2.4. Ejeraftale 48
    5.3. Kapitaltilførsel- og afgang 49
        5.3.1. Kapitalforhøjelse 49
        5.3.2. Kapitalbeskyttelsesregimet 52
        5.3.3. Udlodning af udbytte 54
        5.3.4. Kapitalnedsættelse 55
    5.4. Ændring af selskabsformen 58
        5.4.1. Fusion 58
        5.4.2. Spaltning 63
        5.4.3. Omdannelse 67
        5.4.4. Filial 69
6. Regnskab og bogføring 71
    6.1. Årsrapporten 71
        6.1.1. Indledning 71
        6.1.2. Principper og byggeklodsmodellen 72
        6.1.3. Årsrapportens bestanddele 75
        6.1.4. Resultatopgørelsen 81
        6.1.5. Balancen 85
        6.1.6. Egenkapital- og pengestrømsopgørelsen 94
        6.1.7. Revision, godkendelse og offentliggørelse af årsrapporten 96
    6.2. Det dobbelte bogholderi 99
        6.2.1. Indledning 99
        6.2.2. Kontosystemet 100
7. Kapitalmarkedet 103
    7.1. Indledning 103
        7.1.1. Grundbegreber 103
        7.1.2. Finansielle virksomheder 109
        7.1.3. Markedspladser 117
        7.1.4. Tilsyn 119
    7.2. Børsnotering 121
    7.3. Finansielle instrumenter 122
    7.4. Kursberegning 124
    7.5. Prospekter 126
    7.6. Markedsmisbrugsforordningen (MAR) 128
        7.6.1. Intern viden 130
        7.6.2. Forbud mod insiderhandel 132
        7.6.3. Uretmæssig videregivelse af intern viden 135
        7.6.4. Markedsmanipulation 138
        7.6.5. Sanktioner 141
Forkortelser 142
Litteraturliste 144
Domsregister 155
Indeks 159


Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.