Kompendium i Retssystemet og juridisk metode | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Kompendium i Retssystemet og juridisk metode

Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet.

Kompendiet er anvendeligt ved løsning af øvelses- eller eksamensopgaver og som supplerende...

Read more

Dette kompendium har til formål at skabe et overblik over pensum i faget Retssystemet og juridisk metode ved den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. Kompendiet kan desuden generelt anvendes af alle med interesse inden for fagområdet.

Kompendiet er anvendeligt ved løsning af øvelses- eller eksamensopgaver og som supplerende læsning sideløbende med undervisningen. Endvidere indeholder kompendiet et omfattende stikordsregister samt fodnoter til lærebogen, der gør det anvendeligt som opslagsværk i en opgave- og eksamenssituation.

Kompendiet er ikke at betragte som en erstatning for pensum, men bør anses som et supplement, der skaber en samlet forståelse for faget Retssystemet og juridiske metode.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
124 pages
Price
175,-
ISBN 9788771730562
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2018), 
123 pages
Price
140,-
ISBN 9788771730609

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 11

DEL 1 · Ind i retten 13

KAPITEL 1 · Juraens discipliner 15
1.1 Den juridiske litteratur 15
1.2 Disciplinopdeling 15
1.3 Privatret og offentlig ret 16
1.4 Litteraturformer 21

KAPITEL 2 · Juraens problemstilling 23
2.1 Juristens temaer 23
2.2 Gældende ret 23

KAPITEL 3 · Den juridiske profession 25
3.1 Det juridiske monopol 25
3.2 Juristens arbejde 25

DEL 2 · Det retlige landskab 29

KAPITEL 4 · Retten 31
4.1 Rettens opståen 31
4.2 Regeltyper 31
4.3 Rettens indhold 32

KAPITEL 5 · Retfærdighed 35
5.1 Indholdsmæssige krav 35
5.2 Forskellige former for retfærdighed 36
5.3 Ret og frihed 36

KAPITEL 6 · Rettens omfang og fornyelse 37
6.1 Rettens omfang 37
6.2 Rettens fornyelse 38

KAPITEL 7 · Retssystemet og dets institutioner 39
7.1 Retten som system 39
7.2 Grundloven 39
7.3 Folketinget 39
7.4 Regeringen 40
7.5 Regenten 40
7.6 EU-organer 41
7.7 Forvaltningen 41
7.8 Folketingets ombudsmand 42
7.9 Domstolene 43

KAPITEL 8 · Regeltyper og reguleringsformål 45
8.1 Regeltyper og reguleringsformål 45
8.2 Materiel, processuel og sanktionsorienteret ret 45
8.3 Forholdsnorm 46
8.4 Præcise og upræcise regler 46
8.5 Reguleringsformål 48

DEL 3 · Rettens metoder og kilder 51

KAPITEL 9 · Den juridiske metode 53
9.1 Formålet 53
9.2 Praktiske forhold 54

KAPITEL 10 · Retskilder 55
10.1 Retskilder 55
10.2 Retskildetyper 56
10.3 Retskildeanvendelse 59
10.4 Hierarki 60
10.5 Pragmatik 61

KAPITEL 11 · Retsforskriften 63
11.1 Retsforskriften 63
11.2 Grundloven 63
11.3 Love 63
11.4 Administrative forskrifter 68

KAPITEL 12 · Afgørelsen 71
12.1 Afgørelsen 71
12.2 Afgørelsestyper 72
12.3 Administrative afgørelser 80

KAPITEL 13 · Øvrige retskilder 83
13.1 Øvrige retskilder 83
13.2 Kutymer 85
13.3 Retssædvaner 85
13.4 Retsgrundsætninger 85
13.5 Vedtægter 86
13.6 Adfærdskodekser 86
13.7 Selvregulering 86

KAPITEL 14 · International ret og EU-ret 89
14.1 Internationale retsforskrifter og anvendelse internt 89
14.2 Retskilder 90
14.3 Menneskerettigheder 90
14.4 EU-retten og retsakter 91
14.5 Udenlandsk ret 92

KAPITEL 15 · Rettens sprog 93
15.1 Det juridiske sprog 93
15.2 Retskilderne 93
15.3 Internationalisering 95

KAPITEL 16 · Retskilders fortolkning 97
16.1 Fortolkningens mål 97
16.2 Lovfortolkning 97
16.3 Fortolkningsmetoder 98
16.4 Domsanalyse 100

DEL 4 · Retten i kontekst 103

KAPITEL 17 · Ret og samfund 105
17.1 Virker retten? 105
17.2 Kan reglens virkning forudses? 106

KAPITEL 18 · Ansvar og valg 109
18.1 Ansvar og valg 109
18.2 De forskellige juristroller 109
18.3 Valget 111
18.4 Den gode jurist 111

KAPITEL 19 · Rettens politik - pragmatik og principper 113
19.1 Retsforskrifter 113
19.2 Afgørelser 113
19.3 Administrative afgørelser 114

KAPITEL 20 · Retspolitik 115
20.1 Retspolitik 115
20.2 Retspolitiske udtalelser 115
20.3 Bør juristen drive retspolitik? 117
20.4 Krav til retspolitik 119
20.5 Enhver kan bedrive retspolitik 119
20.6 Politik 119

Stikordsregister 121

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.