Undersøgelser af børn, unge og medier | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Undersøgelser af børn, unge og medier

Hvordan kan vi forskningsmæssigt undersøge børn og unges brug af medier, og med hvilke metodiske greb tilgår vi sådanne studier?

Denne bog introducerer væsentlige tilgange og traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen og beskæftiger sig med børn og unges egne perspektiver i forskningsprojekter, med interviews, etnografiske metoder og...

Read more

Hvordan kan vi forskningsmæssigt undersøge børn og unges brug af medier, og med hvilke metodiske greb tilgår vi sådanne studier?

Denne bog introducerer væsentlige tilgange og traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen og beskæftiger sig med børn og unges egne perspektiver i forskningsprojekter, med interviews, etnografiske metoder og mixed methods som redskaber til undersøgelser af børn og unges mediebrug. Endelig diskuterer bogen etiske problemstillinger i forhold til bl.a. samtykke, adgang og fortrolighed, når man tilrettelægger og gennemfører undersøgelser af børn, unge og medier.

I forlængelse af Børn, unge og medier er det denne bogs formål at klæde læseren på til at foretage kvalitative interviewstudier med børn og unge eller gennemføre medie- eller internetetnografiske undersøgelser af børn og unges mediebrug i praksis.

Stine Liv Johansen er ph.d., lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge. Har siden 2005 forsket i børns brug af medier i og uden for institutionelle kontekster.

Malene Charlotte Larsen er ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og tilknyttet forskningsgruppen Mattering: Center for Diskurs og Praksis. Har siden 2005 forsket i børn og unges brug af sociale medier.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2020), 
101 pages
Price
135,-
ISBN 9788759336885
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
101 pages
Price
102,-
ISBN 9788759336977

Aditional information

Kapitel 1
INDLEDNING 7
    Hvad undersøger vi? 9
    Det gode forskningsspørgsmål 11
    Traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen 13

Kapitel 2
ETIK SOM EN LØBENDE PROCES 17
    Eksempler på etiske udfordringer 19
    Opbevaring af data og GDPR-regler 21
    Adgangen til børn og unge 23
    Informeret samtykke 24
    Selve samtykkeerklæringen 27
    Løbende informationer 27
    Når informanten er en, du kender 28
    Snowball sampling og onlinerekruttering 28

Kapitel 3
BØRNEPERSPEKTIVET 31
    Hvordan kommer børn og unge til orde i forskningen? 32
    At få adgang til børn og unges perspektiver online 35
    Når børnene er blevet ældre – de unge i et børneperspektiv 36

Kapitel 4
FORSKERPOSITIONER 39
    At 'go native' 40
    Roller i det digitale rum 42
    Kan man være venner med sine informanter på sociale medier? 43
    Børn og unges forståelse af forskning og studieprojekter 43

Kapitel 5
INTERVIEW MED BØRN OG UNGE 45
    Særlige forhold, når børn og unge interviewes 46
    Enkelt-, par- og (fokus-)gruppeinterview 49
    Interview med hjælpemidler – hvordan får man snakken i gang? 51
    Teknologiunderstøttede interview 52

Kapitel 6
OBSERVATIONSSTUDIER OG ETNOGRAFISKE TILGANGE 57
    Medie- og internetetnografi 59
    Observationer af mediebrug i fysiske rum 61
    Observationer af mediebrug i digitale rum 62
    Single- eller multisite? 64
    Grader af deltagelse online 65
    At dokumentere observationer – feltnoter og skærmdumps 66

Kapitel 7
SPØRGESKEMAER TIL BØRN OG UNGE 69
    Hvornår er spørgeskemaet velegnet? 70
    Allerede eksisterende talmateriale om børn, unge og medier 72
    At spørge på den rigtige måde 73
    Inddragelse af åbne spørgsmål 74
    Testrespondenter er guld værd 76
    Udsendelse af spørgeskemaet 77
    Deling via sociale medier 77

Kapitel 8
FLERE METODER – OG HVORDAN VI KOMMER I MÅL 81
    Mixed methods: at kombinere kvantitative og kvalitative metoder 81
    Hvornår har man 'nok' data? 85
    Triangulering og krystallisering af kvalitative metoder 86
    Bearbejdning af data og analyse 88
    Kvantitativ mediebrugsanalyse 90
    At integrere nye digitale metoder 91
    At holde fast i børneperspektivet 93

LITTERATUR 95

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.