Tidlig sprogstart i skolen | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Tidlig sprogstart i skolen

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse. Men hvad skal der til, for at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart?

Det giver forfatterne deres bud på i denne bog.

 Når folkeskoleelever skal lære sprog i en...

Read more

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse. Men hvad skal der til, for at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart?

Det giver forfatterne deres bud på i denne bog.

 Når folkeskoleelever skal lære sprog i en skolekontekst, bringer de en sproglig og kulturel bagage med sig ind i skolens læringsrum. Det giver sproglærere en solid platform at stå på, når de skal stilladsere elevernes læring, men det er også en udfordring. For hvordan kan man organisere og strukturere en sprog- og kulturundervisning, der på en og samme tid inddrager elevernes forskellige viden og interesser og samtidig sætte præcise læringsmål, der sigter mod elevernes fælles og individuelle læring?

 Det er disse pædagogiske og didaktiske udfordringer, som forfatterne forholder sig til i bogens syv kapitler.  

Tidlig sprogstart i skolen er en læreRbog. Den er praksisanvisende og indeholder derfor også 12 centrale anbefalinger til praksis, som bogens kapitler på forskellige måder beskæftiger sig med.  Derudover præsenterer forfatterne en lang række værktøjer, modeller og konkrete forslag til didaktiserede undervisningsforløb, som læseren vil kunne omsætte direkte i sin egen undervisning.

 Bogen henvender sig til sproglærere i grundskolen, sproglærere i efter-videreuddannelsesforløb, undervisere i sprogfag på professionshøjskolerne, lærerstuderende, lærebogsforfattere kort sagt alle med interesse for udvikling af sprogfag i grundskolen med afsæt i en flersproget og -kulturel pædagogik og didaktik.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
124 pages
Price
229,-
ISBN 9788759326220
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
124 pages
Price
204,-
ISBN 9788759328767

Reviews

Teacher

Bogen er meget velegnet til mit fag, engelsk specialisering yngste. Jeg vil bede mine studerende på dette modul om at købe bogen. Dejligt at den hænger sammen med artiklen i Sprogfag i forandring om 12 forskningsanbefalinger for tidlig sprogstart, som jeg også vil bede mine studerende om at læse.

... Read more
Teacher

Bogen er meget velegnet til mit fag, engelsk specialisering yngste. Jeg vil bede mine studerende på dette modul om at købe bogen. Dejligt at den hænger sammen med artiklen i Sprogfag i forandring om 12 forskningsanbefalinger for tidlig sprogstart, som jeg også vil bede mine studerende om at læse.

Benthe Fogh Jensen, lektor, UC SYD Læreruddannelsen.

"Endelig et konkret arbejdsredskab der kan være en stor hjælp for sproglærere i en presset hverdag. Den netop udkomne bog, Tidlig Sprogstart i skolen fra forlaget Samfundslitteratur, er et helt uundværligt stykke værktøj til både den nye samt den mere erfarne sproglærer, der underviser i fransk, tysk eller engelsk som begyndersprog. 
Baseret på den nyeste sprogforskning giver bogen nogle meget konkrete og håndgribelige anvisninger på, hvordan man kan arbejde med den første fremmedsprogsundervisning. Bogen rummer en del enkle arbejdsmodeller og tjeklister, der er nemme at huske samt implementere i den daglige forberedelse, og alt er naturligvis sammenkørt med tankerne i Nye Fælles Mål. Personligt vil jeg på det kraftigste anbefale den til alle, der har med begyndersprog at gøre." - Peter jensen, folkeskolelærer.

Read less
Press

Bogen vil lærerne og sprogundervisningen det godt: Den vil gerne diskutere sprogsyn, didaktik og læring og videregive gode,... Read more

Press

Bogen vil lærerne og sprogundervisningen det godt: Den vil gerne diskutere sprogsyn, didaktik og læring og videregive gode, konkrete ideer til undervisning, der virker.

"Tidlig sprogstart i skolen" serverer ingen retter, som ikke er tydeligt deklarerede med hensyn til sprogsyn og didaktisk og læringsmæssig værdi. Bogen forholder sig til virkeligheden i skolen og til forenklede Fælles Mål.

Det er bestemt kærkomment, at der bliver argumenteret grundigt med tråde langt ind i forskningen for foreslåede undervisningsformer.

Der er ofte ikke megen tid til den grundige debat i sproglærerteamet, så hvis debat og viden om sprogdidaktik skal styrkes, er det en god ide at servere input til netop den debat sammen med konkrete ideer til undervisningen. Det er "Tidlig sprogstart i skolen"s absolutte styrke.

Alice Buchhave Nørlem, Folkeskolen.

Read less

Aditional information

Indhold

Indledning og læsevejledning 9

Bogens forskningsgrundlag og 12 anbefalinger til praksis 10

Folkeskolereformen og den tidlige sprogstart 11

Bogens opbygning 12

Kapitel 1 · De 12 praksisanbefalinger elevers og læreres erfaringer i en dansk kontekst 14

Indledning 16

Alle praksisanbefalinger vurderes at være relevante 16

Sørg især for, at eleverne får succesoplevelser, og tilrettelæg en god progression! 18

Det hjælper også, hvis det er relevant 19

Brug målsproget, arbejd fra starten af med alle færdigheder, giv feedback, og tematisér sproglæringsstrategier 20

Hvordan skal læringsmålene formidles? 22

Sæt tilstrækkelig tid af til den tidligere sprogstart! 23

Kapitlets vigtigste pointer 23

Litteratur 24

Kapitel 2 · Literacy for begyndere 26

Indledning 28

Billedbøger i begynderundervisningen 28

Kapitlets vigtigste pointer 37

Litteratur 37

Kapitel 3 · Det gode læremiddel og aldersrelevante

emnevalg 38

Indledning 40

Hvad er læremidler? 40

Det gode læremiddel 42

De tre faser 45

Kapitlets vigtigste pointer 46

Litteratur 47

Kapitel 4 · Undervisningstilrettelæggelse med fokus på læringsmål og elevernes læring 50

Indledning 52

FFM og kompetencemål 52

Hvad er mod? 56

Forslag til et undervisningsforløb i 5. klasse 60

Kapitlets vigtigste pointer 63

Litteratur 63

Kapitel 5 · At lære sprog gennem chunks, leg og bevægelse 66

Indledning 68

Chunks er modersmålets byggeklodser 68

Inddragelse af sanserne og kroppen i fremmedsprogsundervisningen 75

Inddragelse af it 77

Trådene løber sammen ideer til undervisningen 79

Kapitlets vigtigste pointer 81

Litteratur 81

Kapitel 6 · At lære sprog gennem fortællinger, film, musik og digitale læremidler 84

Indledning 86

Byg på barnets veje til læring: imitation, leg og narration 86

Multimodale medier og digitale læremidler 89

Forslag til et undervisningsforløb i 5. klasse med fokus på genren eventyr i et multimodalt læringsrum 92

Kapitlets vigtigste pointer 97

Litteratur 97

Kapitel 7 · Flersproget og flerkulturel didaktik, interkulturel undervisning og læring 100

Indledning 102

Hvad er flersprogethed og flersproget didaktik? 103

Hvad er flerkulturel didaktik? Og hvordan planlægger man undervisningsforløb med fokus på elevernes interkulturelle læring? 107

Forslag til et undervisningsforløb i 5./6. klasse med fokus på elevers kulturelle læring 114

Kapitlets vigtigste pointer 119

Litteratur 119

Om forfatterne 121

Indeks 123

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.