Parat til ledelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Parat til ledelse

Rikke Lawsen and Henrik Stockfleth Olsen

“Det er vidunderligt at være leder, hvis man gør sig klart, hvad man tror på og står for, og hvad man vil med sin ledelse” (Lone Schilling Andersen)

Ledelse udøves af rigtig mange mennesker i alle typer af organisationer. Opgaverne er blevet mere komplekse og kalder derfor også på mere specialviden, for at de kan løses.  Det betyder, at...

Read more

“Det er vidunderligt at være leder, hvis man gør sig klart, hvad man tror på og står for, og hvad man vil med sin ledelse” (Lone Schilling Andersen)

Ledelse udøves af rigtig mange mennesker i alle typer af organisationer. Opgaverne er blevet mere komplekse og kalder derfor også på mere specialviden, for at de kan løses.  Det betyder, at ledelse i stigende grad distribueres ud i organisationen, og at ledelse derfor ikke kun er forbeholdt ledere.

Parat til ledelse handler om at blive parat til ledelse, uanset hvilken position man har, og hvorfra man udøver ledelse. Den selvledende medarbejder, det selvstyrende team, teamlederen, ressourcepersonen og projektlederen har meget forskellige beføjelser og vilkår for at udøve ledelse, som på afgørende punkter er anderledes end lederes. Og det fremkalder en række dilemmaer.

Som læser bliver du klogere på i hvert fald tre forhold:

  • Hvordan du kan indtage din lederrolle på mange forskellige måder og tage ledelsesopgaven på dig.
  • Hvordan forskellige roller giver dig forskellige dilemmaer, og hvordan du kan håndtere dem.
  • Hvordan du kan træffe mere kvalificerede valg om ledelse – både om ledelsen i din nuværende position og om dit evt. næste trin.

Bogen kan bruges som afklarende håndbog om ledervejen eller vejviser til alle, der ønsker at stå stærkere i udøvelsen af indflydelse på deres arbejde, deres kolleger og deres organisation. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, der ønsker at tage ledelse på sig, er i stigende grad i fokus. Derfor håber vi, at bogen vil kunne indgå som et frugtbart bidrag i forbindelse med kurser for kommende ledere i forbindelse med onboarding og fastholdelse. Endelig kan bogens temaer bringes i spil på Diplom i ledelse og andre lederuddannelser, hvor det personlige lederskab og organisering gennem distribueret ledelse spiller en rolle.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
136 pages
Price
250,-
ISBN 9788759338995
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
136 pages
Price
225,-
ISBN 9788759340653

Reviews

Press

"Parat til ledelse giver i sin helhed en god introduktion til lederrollen." – Pædagogen

Read more
Press

"Parat til ledelse giver i sin helhed en god introduktion til lederrollen." – Pædagogen

Read less

Aditional information

Forord 9
Ledelse er ikke (altid) det samme som at være leder 9
Definitioner 10
Bogens målgruppe 12
Vidensgrundlaget for bogen 13
Læsevejledning 14

Del 1 · Ledelseslandskabet

Kapitel 1 · Distribueret ledelse og delegeret ledelse 19
Distribueret ledelse 19
Delegeret ledelse 20
Differentiering og kompleksitet 21
Organisk organisationsudvikling og engagement 22
Mekanismer i distribueret og delegeret ledelse 23
Kritik af distribueret og delegeret ledelse: Hvem har den så? 25
Afrunding 25

Kapitel 2 · Arketyperne i ledelse 27
Den selvledende medarbejder 28
Det selvstyrende team 29
Team med udpeget lederfunktion 33
Ressourcepersoner 34
Projektledere 36
Professionelle ledere 39
Taksonomien 42
Refleksionsspørgsmål – del 1 45

Del 2 · Magt – hvem bestemmer?

Kapitel 3 · Magtens mange former 51
Magt over 51
Magt til 58
Magtformerne og arketyperne 61

Kapitel 4 · Magt og tillid 63
Tillidens egenskaber 64
Systemtillid: at have tillid til organisationens procedurer 66
Tillid som distribueret og delegeret ledelse: at vise tillid 67
Interpersonel tillid: at skabe tillid til sig selv i rollen gennem handlinger 69

Kapitel 5 · Autoritet – den personlige tillid 71
Magten 72
Autoriteten 73
Sagsdimensionen 74
Socialdimensionen 77
Tidsdimensionen 79
Refleksionsspørgsmål – del 2 81

Del 3 · Du har den!

Kapitel 6 · Tvivl 85
I tvivl om tvivlen 85
Tvivl om lederskabet 89
Tvivl i lederskabet 99
Tvivlslaboratoriet – en rejse med tvivlen 102

Kapitel 7 · Valget – at finde sig selv og tage ansvaret 109
Essens 110
Eksistens 113
At være noget og blive til nogen 119

Kapitel 8 · Ledelse og etik – et hjælpekompas 121
Dydsetikken 123
Omsorgsetikken 125
Pligtetikken 127
Konsekvensetikken 128
En samlende etisk model 130
Refleksionsspørgsmål – del 3 132

Epilog 133

Litteraturliste 135

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.