Filosofi for ledere | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Filosofi for ledere

Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab

I en professionel og teknologisk ledelsestid, er der mere end nogensinde brug for at styrke den menneskelige side af ledelse. Fremtidens ledelse er for den, der vil være menneske først, og leder næst.

FILOSOFI FOR LEDERE er lederudvikling gennem klassiske idéer og personlig dannelse. Filosofisk tænkning kan berige hverdagens ledelsespraksis og...

Read more

I en professionel og teknologisk ledelsestid, er der mere end nogensinde brug for at styrke den menneskelige side af ledelse. Fremtidens ledelse er for den, der vil være menneske først, og leder næst.

FILOSOFI FOR LEDERE er lederudvikling gennem klassiske idéer og personlig dannelse. Filosofisk tænkning kan berige hverdagens ledelsespraksis og inspirere til mere fordybelse, nærvær og mening. Bogen inviterer dig bl.a. til at:

- udvikle dit personlige lederskab og ledelsesgrundlag med praktisk filosofi
- få dig selv med i din ledelse med afsæt i eksistensfilosofi
- styrke din dømmekraft og beslutningsevne gennem klassisk etik
- få balance i arbejdslivet med handlingsfilosofi
- styrke oplevelsen og forståelsen af den daglige ledelse gennem fænomenologisk tænkning
- forholde dig til det bestående med et filosofisk kritisk blik
- leve med det, der ikke går op, gennem filosofisk paradoksledelse

FILOSOFI FOR LEDERE er skrevet til ledere på alle niveauer og kan anvendes på egen hånd og som oplagt litteratur på lederkurser med fokus på filosofi og/eller det personlige lederskab.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
286 pages
Price
310,-
ISBN 9788759329658
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
286 pages
Price
240,-
ISBN 9788759337264

Reviews

Press

"Lassens budskab er vigtigt og velargumenteret, men... Read more

Press

"Lassens budskab er vigtigt og velargumenteret, men krævende at efterleve, og sådan må det vel i sidste ende også være, hvis vi skal skabe stadig dygtigere ledere." - Kommunen.dk: https://www.kommunen.dk/artikel/en-treretters-med-ledelse

⭐⭐⭐⭐ "Der er dog stadig masser at komme efter i Filosofi for ledere. Den er en glimrende introduktion til feltet, og kan oplagt danne udgangspunkt for et fokus på ledelsesfilosofi i et ledelsesteam. På den måde lykkes bogen med det, som var dens udgangspunkt: at få filosofi ind i ledelse." - https://www.paedagogen.dk/anmeldelser/filosofi-for-ledere-18490/

⭐⭐⭐⭐ "Jeg tror, at mange kan blive klogere af at læse - og evt. løbende genbesøge - Tommy Kjær Lassens bog." - Jyllands-Posten

"'Filosofi for ledere' kan uden tvivl anbefales til erfarne ledere, og bogens indhold vil være et stærkt refleksionsmæssigt supplement til de nødvendige overvejelser, beslutninger og eksekveringer, som en leders virke er betinget af." - Tech Management


Read less

Aditional information

Indledning: Gammel viden på nye flasker 9
Menneske først, leder næst! 10 Bogens fokus og opbygning 14

1. Filosofi for ledere - levende tænkning til hverdagens praksis 19
Filosofiens praktiske anvendelseskløft 21
Langsom lederudvikling 24
Nogle grundforskelle mellem filosofi og ledelse 27
En kongevej til det personlige lederskab 30
Mere af det sande, det gode og det skønne i ledelse 34
I ethvert ledelsesproblem findes der almene vilkår 37
Pas på de friktionsfrie ledelsesfortællinger 40
Det ekstraordinære er gemt i det ordinære 43
Sådan kommer du videre med filosofi i ledelse 45

2. Ledelsesfilosofi - lederskabets normative grundtone 47
Normative idealer for ledelse 48
Hvad skal vi egentlig med en ledelsesfilosofi? 51
'Hele' organisationsteorier fører til 'halve' mennesker 55
Filosofi handler om at undre sig 59
Du bliver aldrig færdig med at formulere din ledelsesfilosofi 62
Søg sandheden og vær i tvivl, når du har fundet den 63
Skriv din egen ledelsesfilosofiske sætning 67
Sådan kommer du videre med ledelsesfilosofi 72

3. Eksistensfilosofi I - du skal vælge at være leder 75
Lederskab med intention og indlevelse 76
En mere egentlig måde at være menneske og leder på 78
Eksistentiel egenomsorg 82
Det kan aflaste at vide, hvem man er, og hvad man vil 86
Klarhedens øjeblik 91
Din eksistens trumfer din essens 94
Du skal ikke blive til noget, men til nogen 99
Kunsten at være lykkelig uden grund 103
Sådan kommer du videre med eksistensfilosofi 107

4. Eksistensfilosofi II - ledelse gennem livets modstande 109
Sådan tackler du livets ontologiske chok 111
Du er kastet i eksistens 113
Det er relationen, der helbreder 116
Engagement: Modtrækket til meningsløsheden 120
Kierkegaards stadieteori: Om kunsten at komme forbi sig selv 123
Sådan kommer du videre med eksistensfilosofi 129

5. Etikteori - god dømmekraft i hverdagen 133
Etik i ledelse 134
Mennesket bag lederrollen 136
Etikkens grundbegreber 140
Er der forskel på etik og moral? 142
Uden følelser er fornuften arbejdsløs 144
De tre store etikker 148
Pligtetik: Den gode vilje 151
Nytteetik: Det gode resultat 157
Dydsetik: Det gode liv 164
Den ledelsesetiske beslutningsmodel 169
Sådan kommer du videre med etikteori 173

6. Arendts handlingsfilosofi - mening i fællesskab 175
Hvad vil det egentlig sige at arbejde? 177
Det er tankeløsheden, der er problemet 180
Arbejde er en uomgængelig del af menneskelivet 184
Kritik af det moderne og anonyme massesamfund 186
Tre former for mening 189
Labor: Det skal arbejdes væk 192
Work: Fokus på målet 194
Action: Mening i fællesskab 196
Sådan kommer du videre med Arendts handlingsfilosofi 198

7. Fænomenologi - fornemmelse for ledelse 203
Det væsentlige ligger i oplevelsen 204
Hvad vil det sige at tænke fænomenologisk? 208
Et overset ledelsesparadigme 211
Skru op for livsverdenen i ledelse 215
Den fænomenologiske samtale 218
Fornemmelse for dannelse 222
Sådan kommer du videre med fænomenologi 224

8. Kritisk filosofi - om det moderne livs antihumanisme 227
Tidens konventionelle ledelsesvisdom 228
Bagsiden af den bløde ledelsesmagt 231
Det moderne livs instrumentelle kunstighed 236
Vejen ud af den moderne tids dehumanisme 241
Sådan kommer du videre med kritisk ledelsestænkning 245

9. Filosofisk paradoksledelse - det er okay, at det ikke går op 249
Konflikten mellem det menneskelige og det organisatoriske 250
Hvem siger, at det hele skal gå op? 252
Strategier til paradoksunddragelse 256
Lederens paradoksale linedans 260
Sådan kommer du videre med filosofisk paradoksledelse 265

Bibliografi 269

Indeks 281

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.