Mundtlighed på arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Mundtlighed på arbejde

Præsentationer i en organisatorisk kontekst

Organisationer og virksomheder rummer enorme mængder information, projektarbejde og forandringsprocesser, hvor medarbejderne i alle organisatoriske lag og afkroge koordinerer og løser opgaver, præsenterer synspunkter og deler viden. Alt sammen så organisationen kan nå sine strategiske mål.

Det kræver medarbejdere, der kan og tør bringe deres...

Read more

Organisationer og virksomheder rummer enorme mængder information, projektarbejde og forandringsprocesser, hvor medarbejderne i alle organisatoriske lag og afkroge koordinerer og løser opgaver, præsenterer synspunkter og deler viden. Alt sammen så organisationen kan nå sine strategiske mål.

Det kræver medarbejdere, der kan og tør bringe deres viden og erfaring i spil og præge de organisatoriske processer. Her bliver et af medarbejdernes vigtigste redskaber en strategisk tilgang til mundtlig præsentation eller mundtlighed, hvor medarbejderne indtænker de organisatoriske aspekter og kontekster, når de skal præsentere en konkret sag.

Mundtlighed på arbejde. Præsentationer i en organisatorisk kontekst handler netop om, at alle præsentationer skal ses i forhold til den organisatoriske kontekst, de indgår i. På en praktisk og jordnær måde klædes læseren på til at gennemføre forskellige former for mundtlig formidling på arbejdspladsen. Målet er, at læseren får mod på og sættes i stand til at lade mundtligheden arbejde - for sin egen skyld og til hele organisationens bedste. 

Mundtlighed på arbejde henvender sig til erhvervsaktive og kommende erhvervsaktive på erhvervsakademierne.

Følg bogen på Facebook
Hold dig opdateret om emnet og få tips og tricks fra bogen på bogens Facebookside: https://www.facebook.com/mundtlighedpaaarbejde/ 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2018), 
264 pages
Price
290,-
ISBN 9788759330555
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
264 pages
Price
223,-
ISBN 9788759333334

Reviews

Teacher

"En styrke er helt klart det klare og letforståelige sprog - den er meget letlæst og - som en studerende sagde - "motiverende at læse", fordi den gennemgående henvender sig så direkte til sin læser ("du"). Som håndbog er den god, fordi dens handlingsanvisninger er lette at forstå og følge." - Irene Simonsen, SDU, Institut for Design og Kommunikation.

Read more
Teacher

"En styrke er helt klart det klare og letforståelige sprog - den er meget letlæst og - som en studerende sagde - "motiverende at læse", fordi den gennemgående henvender sig så direkte til sin læser ("du"). Som håndbog er den god, fordi dens handlingsanvisninger er lette at forstå og følge." - Irene Simonsen, SDU, Institut for Design og Kommunikation.

Read less
Press

"Hensigten med bogen er at klæde læseren på til at kunne præsentere sine budskaber med de rette argumenter og med forståelse, både for organisationen og for sin egen rolle (...) Den er til dig, der ønsker t lære mere om, hvordan du kan påvirke dine tilhørere og få dine budskaber til at gøre indtryk, når du præsenterer." - Maria Skovbjerg Henriksen, Frie.

... Read more
Press

"Hensigten med bogen er at klæde læseren på til at kunne præsentere sine budskaber med de rette argumenter og med forståelse, både for organisationen og for sin egen rolle (...) Den er til dig, der ønsker t lære mere om, hvordan du kan påvirke dine tilhørere og få dine budskaber til at gøre indtryk, når du præsenterer." - Maria Skovbjerg Henriksen, Frie.

Mundtlighed på arbejde præsentationer i en organisatorisk kontekst er en letlæselig og praksisnær bog, med inddragelse af teoretiske perspektiver og modeller til organisations-/kulturforståelse og kommunikation. Alle med interesse i, og fokus på udvikling af egen kommunikation i en organisation, kan med fordel læse bogen." - Katja Nelausen Kristensen, souschef Hedensted Kommune

Read less

Aditional information

Forord 11

Del 1: Den organisatoriske kontekst 15

1. Kend din organisation 17
1.1. Organisationen og dig 17
1.2. Fem perspektiver på organisationen 19
1.3. Organisations-, gruppe- og individniveau 33
1.4. Organisationens processer 34
1.5. Opsamling 36

2. Mundtlighed i organisationen 39
2.1. Tre paradigmer for mundtlighed 39
2.2. Uformelle og formelle rammer for mundtligheden 47
2.3. Opsamling 54

Del 2: Din forberedelse trin for trin - Den grundlæggende værktøjskasse 57

3. De retoriske forarbejdningsfaser 59
3.1. Introduktion til de retoriske forarbejdningsfaser 59
3.2. Hvor lang tid skal du bruge på din forberedelse? 60
3.3. Opsamling 62

4. Klarlæg rammen for din præsentation - Inventio 65
4.1. De retoriske grundformer - hvad vil du opnå? 65
4.2. Pentagrammet 72
4.3. Opsamling 81

5. Bearbejdning af budskabet - Dispositio 83
5.1. Få budskabet helt på plads 83
5.2. Argumentet 85
5.3. De tre appelformer 94
5.4. Fisken - en dispositionsmodel med tre led 97
5.5. Opsamling 101

6. De sproglige valg - Elocutio 103
6.1. Mundtlighed - midt imellem skrift og talesprog 103
6.2. Når indhold skal bearbejdes fra skriftlig til mundtlig form 108
6.3. Sproglig stil - vælg de rigtige ord 114
6.4. Opsamling 115

7. Tilrettelæggelsen af den endelige præsentation - Memoria 117
7.1. Hjælpemidler - styrker og svagheder 117
7.2. Hvordan laver du gode slides? 123
7.3. Skal du uddele materiale? 127
7.4. Manuskriptet 127
7.5. Øv dig! 128
7.6. Opsamling 130

8. Gennemførelsen af præsentationen - Actio 133
8.1. Inden præsentationen - de sidste forberedelser 133
8.2. Få styr på dit kropssprog 136
8.3. Skab god forbindelse til dine tilhørere 144
8.4. Efter præsentationen - evaluér og bliv bedre 149
8.5. Opsamling 152

Del 3: Kom videre med din mundtlighed - Særlige fokusområder 155

9. Tør du stå frem? 157
9.1. Hvorfor bliver du nervøs? 157
9.2. Hvad sker der i kroppen, når du bliver nervøs? 160
9.3. Hvordan kan du arbejde med din nervøsitet? 162
9.4. Opsamling 167

10. Når du kommer i modvind 169
10.1. Forskellige former for modstand 169
10.2. Modstand skyldes bristede forventninger 171
10.3. Analysér modstanden med taler- og personavinduet 172
10.4. Fem råd til at håndtere modstand 177
10.5. Når du selv har modstand mod din præsentation 181
10.6. Opsamling 182

11. Mundtlighed og møder 185
11.1. Mødet som præsentationsarena 185
11.2. Mødeledelse - før, under og efter mødet 188
11.3. Når du både er mødeleder og oplægsholder 194
11.4. Når din opgave er at præsentere på et møde 196
11.5. De uformelle møder 198
11.6. Virtuelle møder 202
11.7. Opsamling 206

12. Mindre introduktions- og undervisningsforløb 209
12.1. Kompetenceudvikling i organisationer 209
12.2. Læringssituationer 210
12.3. At komme fra teori til praksis: Blooms læringstaksonomi 212
12.4. Praktisk tilrettelæggelse af undervisning 214
12.5. Modstand er indbygget i læreprocessen 221
12.6. Tryghed er en forudsætning for læring 222
12.7. Opsamling 224

Appendiks: Analyse- og planlægningsværktøjer 225
Appendiks 1. Analyseramme til den organisatoriske kontekst 227
Appendiks 2. Refleksionsspørgsmål til pentagrammet 239
Appendiks 3. Eksempler på dispositioner 243
Appendiks 4. Eksempler på evaluering 245
Appendiks 5. Øvelser til at arbejde med din nervøsitet 251

Litteraturliste 255

Indeks 257

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.