Kompendium i Veterinær kemi og biokemi | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Kompendium i Veterinær kemi og biokemi

Veterinær kemi og biokemi er et af de første større fag, man møder på veterinæruddannelsen, og det kan for mange være et uoverskueligt emne, der er svært at finde rundt i. Kompendium i Veterinær kemi og biokemi er et uddrag af de vigtigste og mest eksamensrelevante emner, mekanismer og processer destilleret og forklaret på en tilgængelig...

Læs mere

Veterinær kemi og biokemi er et af de første større fag, man møder på veterinæruddannelsen, og det kan for mange være et uoverskueligt emne, der er svært at finde rundt i. Kompendium i Veterinær kemi og biokemi er et uddrag af de vigtigste og mest eksamensrelevante emner, mekanismer og processer destilleret og forklaret på en tilgængelig måde, målrettet nye veterinær studerende samt andre sundhedsvidenskabsstuderende.

Kompendiet indeholder talrige illustrationer, trin-for-trin-gennemgange og meget mere, som hjælper den studerende gennem faget bedst muligt. Kompendiet er tiltænkt som et supplement til lærebøgerne, især i eksamenslæsningsperioden, og er opbygget efter fagets pensum.

Da Veterinær kemi og biokemi har ændret læringsform fra tidligere, fokuseres primært på grundteorien. Kompendiet danner også en god forståelse for de senere fag på uddannelsen – specielt de første to semestre.

Forlag: Kompendieforlaget
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
153 sider
Vejl. Pris
220,-
ISBN 9788771731668
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
153 sider
Vejl. Pris
198,-
ISBN 9788771731675

Yderligere information

Forord 5

Kapitel 1. Introduktion til cellen 7
    Størrelsesforhold 7
    Prokaryoter og eukaryoter 7

Kapitel 2. Atomer og cellens kemi 13
    Atomet – den mindste byggesten 13
    Elektroner og kemiske bindinger 14
    Syre-base-kemi 21
    Buffersystemer 24
    Afstemninger af reaktionsligninger (støkiometri) 25
    Afstemning af redoxreaktionsligninger 25
    De mest almindelige kemiske reaktionstyper 27
    Reaktionsmekanismer 29

Kapitel 3. Kulbrinter og organisk kemi 31
    Alkaner (CnH2n+2) 31
    Alkener (CnH2n) og alkyner (CnH2n-2) 39
    Aromatiske forbindelser (arener) 41
    Isomeri 45
    Vigtige reaktionstyper med kulbrinter 50

Kapitel 4. Funktionelle grupper 53
    Syregruppen (carboxylsyre og syrederivater) 56
    Carboxylsyrer (RCO2H) 57
    Estere (RCO2Rl) 60
    Amider (RCONH2) 62
    Svovlestere/thioestere (RCOSRl) 64
    Aldehyder (RCHO) og ketoner (R2CO) 66
    Alkoholer, phenoler, ethere, svovl-analoger (thioler og sulfider) og aminer 72
    Alkoholer (ROH) 73
    Phenoler (ArOH) 77
    Ethere (RORl) 78
    Thioler (RSH) og sulfider (RSRl) 79
    Aminer (RNH) 81

Kapitel 5. Biosyntese og energi 83
    Katabolisme, anabolisme og energiomsætning 83
    Oxidation og reduktion 84
    Enzymdrevet katalyse 85
    Fri energi, ligevægt og betydningen for stofskifteprocesser 86
    Energibærermolekyler og betydningen for biosyntese 88

Kapitel 6. Kulhydrater, lipider og cellemembranen 91
    Kulhydrater (carbohydrater) 91
    Lipider og cellemembranen 98

Kapitel 7. Proteiner og enzymer 105
    Klassificering af aminosyrer 105
    Stereokemi hos aminosyrer 107
    Syre-base-egenskaber for aminosyrer 108
    Polypeptider og proteiner 109
    Proteinkonformationer 110
    Proteiners funktioner 112
    Post-translatorisk modifikation 114
    Denaturering og renaturering 114
    Enzymer 114
    Enzymregulering af katalyseaktivitet 116
    Enzymkinetik 118
    Analysemetoder til proteiner og makromolekyler 119

Kapitel 8. Fra nukleotider til genudtryk 123
    Nukleinsyrer – byggestenene i DNA og RNA 123
    Polymerisering og opbygning af dobbelthelixen 125
    Replikation og reparation af DNA 126
    Replikation 126
    Telomerreplikation 129
    Reparationsmekanismer 129
    Proteinsyntesen (translation og transkription) 132
    Transkription 132
    Post-transkriptionelle modifikationer af mRNA 134
    Translation 135
    Gener og kromosomer 138
    Kromosomets opbygning på molekylært niveau 139
    Kromatinpakning 141
    X-kromosom-inaktivering (lyonisering) 141
    Regulering af genudtryk 142
    Transkriptionsregulering 143
    Post-transkriptionel kontrol og regulering 145
    Translationsinhibering 146
    Celledifferentiering og epigenetiske mekanismer 146

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christian Vedel Melsen på cvm@samfundslitteratur.dk.