Veterinær retsmedicin | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Veterinær retsmedicin

Jens Frederik Agger (red.), Hans Houe (red.) and Nina Dam Otten (red.)

Retsmedicin er et væsentligt element i alt veterinært arbejde. I den sammenhæng har dyrlæger to vigtige pejlemærker, nemlig at agere korrekt inden for lovens rammer og i veterinærforensisk arbejde at skabe de mest korrekte bevismaterialer til evt. juridisk brug.

I bogens 28 kapitler gennemgår 17 specialister emner som lovgivning og...

Read more

Retsmedicin er et væsentligt element i alt veterinært arbejde. I den sammenhæng har dyrlæger to vigtige pejlemærker, nemlig at agere korrekt inden for lovens rammer og i veterinærforensisk arbejde at skabe de mest korrekte bevismaterialer til evt. juridisk brug.

I bogens 28 kapitler gennemgår 17 specialister emner som lovgivning og administration, hold af dyr, sygdomsbehandling og rådgivning, sygdomsbekæmpelse og smittebeskyttelse, dyrevelfærd, dyretransport, dyreforsøg og forensisk veterinærmedicin.

Bogen spænder vidt, men det gør veterinær retsmedicin også. Hvert kapitel indeholder et historisk afsnit til at give en forståelse af baggrunden for tingenes tilstand. Bogen giver en opdateret gennemgang af gældende dyrlægerelevant lovgivning og beskriver den veterinære og juridiske kontekst, dyrlæger arbejder i til daglig.

Læs bogen, bliv klogere på retsmedicin i dyrlægens dagligdag og forstå tendenser i den løbende udvikling.

Bogen henvender sig til veterinærstuderende, men dyrlæger, jurister og andre faggrupper med arbejde relateret til dyr og dyrlæger kan også have glæde af den.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
367 pages
Price
450,-
ISBN 9788770420136

Reviews

Press

"Jeg har i al fald i mit virke som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd flere gange lige måttet kigge i bogen for et hurtigt overblik. Så det er helt klart en bog, der ikke bare får en central plads på hylden, men rent faktisk ofte tages ned og konsulteres." – Dyrlægen

Read more
Press

"Jeg har i al fald i mit virke som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd flere gange lige måttet kigge i bogen for et hurtigt overblik. Så det er helt klart en bog, der ikke bare får en central plads på hylden, men rent faktisk ofte tages ned og konsulteres." – Dyrlægen

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord · 19

DEL 1. INTRODUKTION

1. Introduktion til veterinær retsmedicin · 22

DEL 2. LOVGIVNING OG ADMINISTRATION

2. Historisk overblik over statsmagtens udvikling i Danmark · 32

3. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt i Danmark · 39

4. Retskilder og opbygning af dansk lovgivning · 53

5. Lov om dyrlæger · 70

6. Fødevarestyrelsen – Danmarks veterinær- og fødevareadministration · 81

7. EU’s struktur, funktion og veterinære lovgivning · 88

DEL 3. HOLD AF DYR

8. Hold af dyr · 110

9. Mærkning og registrering af dyr · 129

DEL 4. SYGDOMSBEHANDLING OG RÅDGIVNINGSAFTALER

10. Dyrlægers og dyreejeres anvendelse af lægemidler · 140

11. Sundhedsrådgivningsaftaler · 158

DEL 5. SYGDOMSBEKÆMPELSE OG SMITTEBESKYTTELSE

12. Sygdomsbekæmpelse på besætningsniveau, nationalt niveau og internationalt niveau · 174

13. Det veterinære beredskab – beredskabsplaner og beredskabsøvelser · 199

14. Omsætning og handel med dyr · 212

15. Samlesteder, markeder og dyrskuer · 216

16. Ind- og udførsel af levende dyr · 220

17. Husdyravl, sæd, oocytter og embryoner · 226

18. Animalsk affald, foder og destruktionsanlæg · 229

DEL 6. DYREVELFÆRD

19. Dyrevelfærd · 234

20. Transport af dyr · 253

21. Aflivning og slagtning · 269

22. Dyreforsøg · 285

23. Dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering · 295

DEL 7. FORENSISK VETERINÆRMEDICIN

24. Introduktion til sagsbehandling i forensisk veterinærmedicin · 304

25. Retsinstanser og procedurer for sagsbehandling · 307

26. Ansvar og erstatning, herunder dyrlægers professionsansvar · 318

27. Købeloven og handel med dyr · 324

28. Dyrlægers forensiske arbejde – bevismaterialer, sagstyper, arbejdsprocedurer, retssikkerhed og armslængdeprincippet · 330

Indeks · 353

Forfattere · 365

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christian Vedel Melsen på cvm@samfundslitteratur.dk.