Almen biokemi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Almen biokemi

med vægt på det humane energistofskifte

Almen biokemi er en lærebog for dem, der ønsker en detaljeret indføring i den humane metabolisme ved vægt på energistofskiftet. Bogen indeholder alle væsentlige aspekter af den humane metabolisme, og størstedelen af bogen er således en grundig indføring i de metaboliske hovedveje. Det vil sige omsætning af protein, fedt og kulhydrat og disses...

Read more

Almen biokemi er en lærebog for dem, der ønsker en detaljeret indføring i den humane metabolisme ved vægt på energistofskiftet. Bogen indeholder alle væsentlige aspekter af den humane metabolisme, og størstedelen af bogen er således en grundig indføring i de metaboliske hovedveje. Det vil sige omsætning af protein, fedt og kulhydrat og disses byggesten samt herunder omsætningsvejenes regulering og energiforhold.

For at sikre en dybere forståelse af de termodynamiske og enzymologiske aspekter af energistofskiftet er der særskilte kapitler om disse emner. Hertil er der henvisninger i resten af bogen, som man kan bruge efter behov.

Bogen slutter af med kapitler om alkoholomsætning, blodkoagulation og hormon-receptorer. Sidstnævnte kapitel rummer en grundig gennemgang af signaleringsmekanismerne for de metabolisk vigtige hormoner.

Den traditionelle celle- og molekylærbiologi er ikke en del af bogen, men et kapitel om cellebiologi omhandler de begreber omkring fx DNA-, RNA- og protein¬syntese, som er nødvendige for at forstå den metaboliske biokemi (fx regulation af genekspression). Bogen rummer også en gennemgang af cellernes opbygning, byggesten og organeller – igen målrettet de begreber, der også har betydning for forståelsen af den metaboliske biokemi.

Bogen er velegnet for alle, der ønsker et grundigt kendskab til den humane biokemi med vægt på energistofskiftet og dets regulation. Den er skrevet som lærebog til undervisning i almen biokemi for tandlægestuderende ved Københavns Universitet, men kan være af interesse på mange andre uddannelser, hvor menneskets energiomsætning er vigtig, fx idrætsuddannelser.

I forhold til første udgave er der sket en omfattende redigering af teksten, idet der dog ikke er ændret i indhold og omfang.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2022), 
188 pages
Price
275,-
ISBN 9788770420129
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2022), 
188 pages
Price
248,-
ISBN 9788770420143

Aditional information

Kapitel 1 – Kemiske begreber 9
   1.1 Kemisk termodynamik 9
   1.2 Termodynamikkens anvendelse i den metaboliske biokemi 14
   1.3 Biokemisk nummerering og konfiguration 19
   1.4 Kulhydratkemiske begreber 21
Kapitel 2 – Enzymer 25
   2.1 Enzymreaktioner 25
   2.2 Enzymkinetik 25
   2.3 Fysiologisk regulering af enzymaktivitet 28
   2.4 Enzymklasser, nomenklatur og coenzymer 31
Kapitel 3 – Cellebiologi 41
   3.1 De centrale cellekomponenter 41
   3.2 Cellens organeller 43
   3.3 De centrale livsprocesser i cellerne 43
Kapitel 4 – Energistofskiftet i oversigt 47
   4.1 De centrale stofomsætningsveje 47
   4.2 Cellernes ATP-omsætning 48
   4.3 De ATP-producerende processer 49
   4.4 De ATP-forbrugende processer 50
   4.5 Organernes betydning for energistofskiftet 53
Kapitel 5 – Fordøjelse 57
   5.1 Introduktion til fordøjelsen 57
   5.2 Fordøjelse af kulhydrater 57
   5.3 Fordøjelse af fedt 60
   5.4 Fordøjelse af protein 63
Kapitel 6 – Glykogenomsætning 65
   6.1 Glykogens struktur 65
   6.2 Glykogensyntese 66
   6.3 Regulering af glykogensyntesen 68
   6.4 Glykogenolyse 71
   6.5 Opsummering 73
Kapitel 7 – Glykolyse og anaerob ATP-produktion 77
   7.1 Glykolysens enkelttrin 77
   7.2 Anaerob ATP-dannelse 79
   7.3 Regulering af glykolysen i ekstrahepatiske væv 80
Kapitel 8 – Aerob ATP-dannelse – respirationskæden 83
   8.1 Mitokondriernes struktur og funktion 83
   8.2 Respirationskædens oxidative del – elektrontransportkæden 84
   8.3 Respirationskædens fosforylerende del 86
   8.4 Reoxidation af cytosolært NADH 88
Kapitel 9 – Aerob pyruvatomsætning 91
   9.1 Pyruvat-dehydrogenase 91
   9.2 Tricarboxylsyrecyklus (TCA-cyklus) 92
   9.3 Kvantitative aspekter ved glukoseoxidation 95
   9.4 Pyruvat-carboxylase og anaplerose 96
Kapitel 10 – Fedtsyreoxidation 99
   10.1 Fedtsyreaktivering og transport til mitokondriematrix 99
   10.2 ?-oxidationen 100
   10.3 Kvantitative aspekter ved fuldstændig fedtsyreoxidation 101
   10.4 Ketonstofomsætning 103
   10.5 Regulering af fedtsyreoxidation og ketogenese 106
Kapitel 11 – Glukoneogenese 109
   11.1 Glykolyse og glukoneogenese i lever 109
   11.2 Fysiologisk regulering af glykolyse og glukoneogenese i lever 110
   11.3 Glukoneogenesens kulstofkilder 112
   11.4 Fra måltid til faste 115
   11.5 Andre aspekter af glukoneogenese 116
Kapitel 12 – Fedtsyresyntese 119
   12.1 Kædeforlængelse 119
   12.2 De-novo-lipogenese 120
   12.3 Dannelse af reduceret NADPH 122
   12.4 Andre fedtsyrer og deres dannelse 124
    12.5 Regulering af fedtsyresyntesen i lever 126
   12.6 Eikosanoider 127
Kapitel 13 – Triacylglycerol 131
   13.1 Syntese af triacylglycerol 131
   13.2 Blodets triacylglycerol 132
   13.3 TAG-omsætning i tarmepithel 132
   13.4 TAG-omsætning i fedtvæv 133
   13.5 TAG-omsætning i lever 135
Kapitel 14 – Kolesterol og lipoproteiner 137
   14.1 De-novo-kolesterolsyntese 137
   14.2 Kolesterols anvendelse og katabolisme 138
   14.3 Lipoproteiner 140
Kapitel 15 – Aminosyreomsætning 145
   15.1 Aminosyrernes omsætningsveje 145
   15.2 Aminosyrernes nitrogenomsætning 147
   15.3 Omsætning af aminosyrernes kulstofskelet 152
   15.4 Syntese af nonessentielle aminosyrer 153
   15.5 Proteinomsætning og nitrogenbalance 155
Kapitel 16 – Alkoholomsætning 159
   16.1 Ethanolomsætningen i leveren 159
   16.2 Omsætning af acetat (eddikesyre) 160
   16.3 Metaboliske konsekvenser af højt alkoholforbrug 161
   16.4 Biokemiske aspekter af forhøjet NADH/NAD+ 161
   16.5 Andre aspekter af alkoholomsætning 163
Kapitel 17 – Hæmostase 165
   17.1 Den primære (cellulære) hæmostase 165
   17.2 Den sekundære (molekylære) hæmostase 166
   17.3 Andre aspekter af hæmostasen 170
Kapitel 18 – Hormonreceptorer 173
   18.1 Adrenalin, noradrenalin og glukagon 173
   18.2 Insulin 174
   18.3 Kortisol 176
Appendiks A – Vitaminer og mineraler 179
   A1 Energivitaminer 179
   A2 Andre vandopløselige vitaminer 179
   A3 Fedtopløselige vitaminer 180
   A4 Mineraler 180
Appendiks B – Forkortelser 182

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christian Vedel Melsen på cvm@samfundslitteratur.dk.