Stress og skam i arbejdslivet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Stress og skam i arbejdslivet

en guide til fælles forebyggelse

Hvordan kan vi i fællesskab forebygge stress i arbejdslivet?  

Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for Pernille Steen Pedersens forskning, og i bogen Stress og skam i arbejdslivet sætter hun det under lup. Ud fra hverdagens arbejdsoplevelser viser Pernille Steen Pedersen os, hvordan den naturlige skam, vi alle kan føle som mennesker, i værste...

Read more

Hvordan kan vi i fællesskab forebygge stress i arbejdslivet?  

Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for Pernille Steen Pedersens forskning, og i bogen Stress og skam i arbejdslivet sætter hun det under lup. Ud fra hverdagens arbejdsoplevelser viser Pernille Steen Pedersen os, hvordan den naturlige skam, vi alle kan føle som mennesker, i værste fald kan udvikle sig til en nedbrydende kraft og udløse stress.

Skam er en almenmenneskelig følelse, der markerer den menneskelige afhængighed. Følelsen påvirker ikke blot vores stressniveau, men også vores arbejdspræstationer og den måde, vi oplever os selv og andre på.

Bogen går i et levende og letforståeligt sprog i dybden med skam som en central stressfaktor og præsenterer helt nye og banebrydende måder, hvorpå ledere og medarbejdere kan arbejde med stressforebyggelse. Pernille Steen Pedersen præsenterer et stærkt og overbevisende argument for, hvorfor og hvordan vi bør opbygge en stærkere dialogkultur på danske arbejdspladser.

Bogen er en guide til fælles forebyggelse for alle arbejdspladser, medarbejdere og ledere, der ønsker at forstå en ny dimension ved stress, og hvordan den kan håndteres. Så grib guiden, og læs bogen med åbent sind.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
239 pages
Price
250,-
ISBN 9788759335239
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
239 pages
Price
224,-
ISBN 9788759339930

Reviews

Teacher

"En bog, der i en lettilgængelig form graver et spdestik dybere i stressens udløsende faktorer. Det er nyt og interessant at bringe skamfølelsen ind i den arbejdsmæssige kontekst." - Lektørudtalelse, DBC

Read more
Teacher

"En bog, der i en lettilgængelig form graver et spdestik dybere i stressens udløsende faktorer. Det er nyt og interessant at bringe skamfølelsen ind i den arbejdsmæssige kontekst." - Lektørudtalelse, DBC

Read less
Press ⭐⭐⭐⭐ - Jyllands-Posten

"Pernille Steen Pedersen har skrevet en interessant og relevant bog om sammenhængen mellem stress og skam, som samtidig præsenterer en mulig problemanalytisk tilgang, der kan anvendes i praksis." – pædagogen.dk
Read more

Aditional information

Prolog 11

Forord 13

INDLEDNING
Den menneskelige afhængighed 17
  Skam: Arbejdslivets akilleshæl 18
  Selvskade: Hvor fornuftige er vi? 19
  Afvist: Et frø bliver sået 20
  Sygemelding: Hvad går forud? 22
  Pandoras æske: Usikkerhed og håb 24

Bogens opbygning i tre dele 27
  Grafisk læsevejledning 28

DEL 1

KAPITEL 1
Et nyt perspektiv på et komplekst problem 33
  På vej mod en ny forståelse 34
  Problemanalyse – at undersøge komplekse problemer 35
  Manglende opbakning fra ledelsen 37
  Problemanalysen blotlægger intrapersonelle konflikter 38
  Intrapersonelle konflikter: Modsatrettede følelser 40
  Samvittigheden – vores indre dommer 41
  Den irrationelle selvbebrejdelse 42
  Processen mod en sygemelding 44
  Afrunding 45

KAPITEL 2
Skam og vejen til stress 47
  Anerkendelse som en proces 48
  Når ros opleves som falsk 49
  Angsten for afsløring isolerer os 51
  Skam ændrer vores behov for feedback 52
  Skam som social grundfølelse 53
  Vi skjuler os 53
  Skam og skyld 54
  Skam skader dømmekraften 55
  Skam og frygt 56
  Mørke fantasier og handlingslammelse 58
  Skam og stolthed 59
  Stadier i skamfølelsens udvikling 60
  Afrunding 62

KAPITEL 3
To reaktionsmønstre på skam 65
  Skamfremkaldende situationer: Trædesten i en ny forståelse 65
  Mønstrene skal identificeres 67
  Øvelse: Kend reaktionsmønstrene, så du kan hjælpe 68
  Analyse: Mønstre i to stressforløb 69
  Afhængigheder med forskellig karakter 71
  Opsummering af forløbene 72
  Oversigt: Problemløser vs. Relationsmester 73
  Anerkendelse: To forskellige mønstre 74
  Afrunding 76

KAPITEL 4
Problemanalyse af et komplekst problem 77

  Problemanalyse af stressrelateret sygefravær 78
  Komplekse problemer uden én løsning 79
  “Dialog nytter jo ikke noget” 81
  Dialog nytter 83
  Den “sure” kollega 85
  Dialog som profylakse mod skam 87
  Kompensation gennem anerkendelse 88
  Afrunding 89

DEL 2

KAPITEL 5
Hverdagens problemstillinger 93
  Scenen 93
  Problemanalyse – metodik og praksis 94
  Problemanalyse 1: “Hvordan kan vi arbejde med respekt?” 94
  Problemanalyse 2: “Hvordan kan vi fastholde nyansatte?” 101
  Afrunding 107

KAPITEL 6
Forskernes blik på ledelse og stress 109
  Scenen 109
  Dilemma 1: Flytning forstyrrer selv erfarne medarbejdere 111
  Dilemma 2: Ledere kan have svært ved at lægge ansvaret fra sig 115
  Dilemma 3: Den svære balanceakt 120
  Afrunding 124

KAPITEL 7
Fluen på væggen hos lederne 125
  Scenen 126
  Pernille og de tre ledere – en samtale om anerkendelse, stress og konflikthåndtering 126
  Pernille og lederne taler om stress 130
  Pernille og lederne taler om konflikter 135
  Afrunding 139

KAPITEL 8
Fluen på væggen hos medarbejdere 141
  Scenen 141
  Pernille og de tre medarbejdere – en samtale om anerkendelse, stress og konflikthåndtering 142
  Pernille og medarbejderne taler om konflikter 148
  Afrunding 153

DEL 3

KAPITEL 9
Ledernes samtaler med medarbejdere 157
  Hvordan afgør jeg, om en medarbejder er Relationsmester eller Problemløser? 158
  Anerkendelse og reaktionsmønstre 158
  Problemanalyse 1: Forhandling med stoltheden – når konkurrencen tager over (og vinder) 160
  Problemanalyse 2: Forhandling med pligten – når pligten kalder (for meget) 164
  Problemanalyse 3: Forhandling med anerkendelsesbehovet – når misforståelsen gnaver 168
  Problemanalyse 4: MUS – når håndtering af arbejdspres skal italesættes 172
  Afrunding 176

KAPITEL 10
Værktøjer og teknikker til medarbejdere 177
  Du har ramt mig lige på snotskaftet 178
  Hvordan ved jeg, om jeg har skam? 180
  Hvordan kan jeg spotte mit eget reaktionsmønster, og hvad hvis jeg ligger i begge mønstre? 182
  Hvordan kan jeg bruge viden om andres reaktionsmønstre? 186
  Hvordan kan jeg blive bedre til at håndtere angst for at begå fejl? 191
  Afrunding 193

KAPITEL 11
Dialogkort 195
  Eksempel: TRIO’en inviterer til 2-timers gå-hjem-møde med fokus på trivsel 197
  Om dialogspillet 199
  Dialogkortene 201
  Tema: Kollegaskab 202
  Tema: Anerkendelse 203
  Tema: Moralske konflikter 205
  Fluen på væggen under dialogspillet 207
  Afrunding 210

KAPITEL 12
Større fokus på mellemlederne 213
  Udarbejdelse af politik for at styrke mellemledernes arbejdsmiljø 214
  Trin 1: Formål og udfordringer 215
  Trin 2: Koblingen til organisationens strategi og analyse af hensyn 218
  Trin 3: Politikkens målsætninger og aktiviteter 220
  Trin 4: Udmøntning af politikken 228
  Afrunding 229

Afslutning 231
  Vi kan ikke sige pyt til vores følelser 231
  Følelser har mange udtryk 232
  Stress kan ikke quickfixes 232
  Vi skal opdyrke et fælles sprog 234
  Ledelsen skal gå forrest 234
  Lad os være modige sammen 235

Anerkendelser 237


Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.