Specialeprocessen | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Specialeprocessen

Tag magten over dit speciale!

SPECIALEPROCESSEN tager dig igennem alle aspekter af specialestudiet – fra valg af emne og problemformulering over projektledelse, struktur og brug af metode til råd om skrivning, vejledning, specialegrupper, og hvordan du bedst formidler din nyfundne viden videre til specialets bedømmere.

SPECIALEPROCESSEN er en forskningsbaseret brugsbog, som...

Read more

SPECIALEPROCESSEN tager dig igennem alle aspekter af specialestudiet – fra valg af emne og problemformulering over projektledelse, struktur og brug af metode til råd om skrivning, vejledning, specialegrupper, og hvordan du bedst formidler din nyfundne viden videre til specialets bedømmere.

SPECIALEPROCESSEN er en forskningsbaseret brugsbog, som hjælper dig med at skabe en specialeproces med ordentlig kvalitet og samtidig gør det nemmere at skrive speciale uden at gå på kompromis med det faglige niveau. Undervejs kommer bogen ind på, hvorfor det er både frustrerende og berigende at skrive et speciale, hvorfor du kan forvente at gå i stå med jævne mellemrum, og hvorfor du vil få et enestående læringsudbytte af din specialeproces.

2. udgave af bogen indeholder nye kapitler om at tage magten over specialet, brug af teori og forskningslitteratur, undersøgelsesdesign, skrivning som både proces- og formidlingsværktøj samt specialevejledning. Alle kapitler er opdateret med ny viden, bl.a. om brug af digitale medier i vejledning, nye tjeklister over f.eks. indholdet i et typisk metodekapitel, selvstændighed, faldgruber i gruppespecialer, brug af chatbots i skriveprocessen samt om at skabe specialearbejdsdage med højere produktivitet, færre overspringshandlinger og tid til at holde fri.

SPECIALEPROCESSEN henvender sig til alle specialestuderende ved danske universiteter. Du kan bruge bogen, uanset om du frygter eller glæder dig til at skrive speciale, er gået i stå eller er godt i gang og gerne vil optimere din arbejdsproces. Bogen henvender sig desuden til specialevejledere, der kan anvende bogens redskaber og modeller til at facilitere dialogen med de studerende om specialeprocessens mange facetter.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
2. Edition (2024), 
264 pages
Price
280,-
ISBN 9788759340516
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2024), 
264 pages
Price
252,-
ISBN 9788759344118

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

KAPITEL 1
Specialets anatomi 11
1.1. Speciale og specialeproces 13
1.2. Selvstændighed 14
1.3. Hvad du lærer af at skrive et speciale 17
1.4. Bogens anvendelse og opbygning: 2. udgave 18

KAPITEL 2
Tag magten over dit speciale 23
2.1. Afsluttende bemærkninger 29

KAPITEL 3
Specialeprocessen erkendelsesteoretisk set 31
3.1. Videnproduktionen – lineær vs. iterativ 32
3.2. Forståelse gennem spørgsmål og svar 34
3.3. Vejene væk 38
3.4. Banalitetspunktet 39
3.5. Afsluttende bemærkninger 40

KAPITEL 4
Et projekt, der (ikke) kan styres 41
4.1. 10 kætterske råd om ‘specialeledelse’ 42
4.2. Kom godt i gang: En arketypisk tjekliste 46
4.3. Projektplan og projektbeskrivelse 49
4.4. Specialetid er arbejdstid og tid til fordybelse 55
4.5. Afsluttende bemærkninger 60

KAPITEL 5
Valg af emne 63
5.1. Hvad er et emne? 64
5.2. Kriterier for valg af emne 66
5.3. Valg mellem mulige emner 75
5.4. Få inspiration til dit emnevalg 81
5.5. Afsluttende bemærkninger 84

KAPITEL 6
Problemformulering 87
6.1. Hvad er en problemformulering? 88
6.2. Udvikling af problemformulering 95
6.3. Afsluttende bemærkninger 106

KAPITEL 7
Meningen med metode 107
7.1. Metoderefleksioner 110
7.2. Brug af metodelitteratur 116
7.3. Metodelogbog 117
7.4. Eksempler på analysestrategier 118
7.5. Fif, når du analyserer 125
7.6. Afsluttende bemærkninger 126

KAPITEL 8
Brug af teori og forskningslitteratur 127
8.1. Måder at kombinere teori og forskningslitteratur på – det principielle niveau 128
8.2. Måder at anvende teori og forskningslitteratur på – det konkrete niveau 131
8.3. Afsluttende bemærkninger 139

KAPITEL 9
Undersøgelsesdesign skridt for skridt 141
9.1. Skridt 1: Bestem overordnet type af undersøgelse 142
9.2. Skridt 2: Vælg overordnet skelet 144
9.3. Skridt 3: Tegn et detaljeret skelet 146
9.4. Skridt 4: Tegn designet som pilediagram 151
9.5. Afsluttende bemærkninger 152

KAPITEL 10
Struktur 155
10.1. Den deduktive struktur 156
10.2. Den abduktive struktur 158
10.3. Den induktive struktur 159
10.4. Deduktiv struktur med iterativ proces 160
10.5. Struktur for litteraturstudie 161
10.6. Indledning og afslutning 162
10.7. Afsluttende bemærkninger 170

KAPITEL 11
Skrivning som procesværktøj 173
11.1. Skrivning og erkendelse 174
11.2. Skrivestile 178
11.3. Niveau 1: Notater til konstruktion 183
11.4. Niveau 2: Råudkast til manuskriptet 185
11.5. Niveau 3: At sikre en ensartet faglig kvalitet i manuskriptet 190
11.6. Niveau 4: Redigering til sidst 192
11.7. Afsluttende bemærkninger 192

KAPITEL 12
Skrivning som formidlingsværktøj 195
12.1. Fagets begreber og begrebskonsistens 196
12.2. Forfelt og forvægt 198
12.3. Ords udfaldsrum 199
12.4. Aktiv og passiv 199
12.5. Sproglig stil 200
12.6. Små, men væsentlige tekstelementer 201
12.7. Metakommunikation 204
12.8. Afsluttende bemærkninger 207

KAPITEL 13
Modeller for vejledning 209
13.1. Vejledningsmatrix 210
13.2. Afsluttende bemærkninger 216

KAPITEL 14
Aspekter af vejledning: Få det bedste ud af din specialevejledning 217
14.1. Hvad skal du – egentlig – med en vejleder? 217
14.2. Kemi 218
14.3. Vælg vejleder tidligt i forløbet 219
14.4. Forventningsafstemning 219
14.5. Fortæl om ambitionsniveau 222
14.6. Overvej dine egne styrker og vejleders svagheder 223
14.7. Forvirring kan være godt! 223
14.8. Vejledning og digitale medier 224
14.9. Den lovpligtige vejledningsplan 229
14.10. Afsluttende bemærkninger 230

KAPITEL 15
Gruppespecialer og specialegrupper 231
15.1. Undgå faldgruber i gruppespecialer 232
15.2. Forskellige typer specialegrupper 241
15.3. Afsluttende bemærkninger 249

KAPITEL 16
Nu bliver det ikke bedre! 251
16.1. Er du gået alvorligt i stå? 255
16.2. Afsluttende bemærkninger 257

Litteratur og kilder 259

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.