Metoder i samfundsvidenskaberne | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Metoder i samfundsvidenskaberne

Forfatterne behandler de grundlæggende metodiske byggesten inden for samfundsvidenskaberne.

Hovedvægten ligger på, hvordan man i første omgang indhenter data og hvordan de efterfølgende skal analyseres, men uomgængelige spørgsmål omkring formulering af problemstilling og projektdesign er også genstand for grundig behandling. Den kvalitative...

Read more

Forfatterne behandler de grundlæggende metodiske byggesten inden for samfundsvidenskaberne.

Hovedvægten ligger på, hvordan man i første omgang indhenter data og hvordan de efterfølgende skal analyseres, men uomgængelige spørgsmål omkring formulering af problemstilling og projektdesign er også genstand for grundig behandling. Den kvalitative og kvantitative metode præsenteres og illustreres gennem praktiske eksempler på anvendelsesområder - begge metodetyper er dækkende for langt størstedelen af al anvendt samfundsvidenskabelig metode i Danmark og globalt.

Ambitionen er at læseren selvstændigt, eventuelt med et minimum af instruktion, skal kunne gennemføre empiriske analyser på et forsvarligt videnskabeligt grundlag, og dermed også være i stand til kritisk at kunne diskutere andres metodiske bidrag.

Denne bogs forfattere er blandt de ledende danske eksperter inden for samfundsvidenskabelig metode og de giver med udgangspunkt i deres forskning, herunder store empiriske erfaring, et sammenhængende overblik over et meget vigtigt men kompliceret og omfattende emne, der står helt centralt når virkeligheden er genstandsfeltet.

Bogen henvender sig især til studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser på bachelorniveau på landets universiteter og university colleges.

Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
2. Edition (2019), 
431 pages
Price
460,-
ISBN 9788759330982
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2019), 
431 pages
Price
359,-
ISBN 9788759333716

Reviews

Teacher

"Jeg vil sætte den på litteraturlisten til afgangsmodulet for de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser (ca. 40 studerende pr. år). Især synes jeg, at jeg ikke har set så gode, korte og konkrete beskrivelser andre steder, som tilfældet er i kapitel 9 om computerbaseret dokumentationsanalyse og kapitel 11 om shadowing. Desuden er det godt med en bog, hvor de... Read more

Teacher

"Jeg vil sætte den på litteraturlisten til afgangsmodulet for de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser (ca. 40 studerende pr. år). Især synes jeg, at jeg ikke har set så gode, korte og konkrete beskrivelser andre steder, som tilfældet er i kapitel 9 om computerbaseret dokumentationsanalyse og kapitel 11 om shadowing. Desuden er det godt med en bog, hvor de studerende kan orientere sig bredt om både kvalitative og kvantitative metoder." - Ulla Pedersen, UC SYD Forskning og Udvikling.

"Bogen er velstruktureret og let tilgængelig. De enkelte kapitler er systematisk opbygget. Det gør den god som både lærebog og opslagsbog.  Det nye kapitel om forskningsetik er meget relevant og anvendeligt.  Alt i alt en meget anvendelig bod som studernede indenfor mange fag kan have glæde af." - Pernille B. Sunde, VIA UC (læreruddannelsen) og AU DPU.

"En meget god og overskuelig oversigtsgrundbog. En af styrkerne er, at den udover at præsentere både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder også kommer ind på designet af en undersøgelse. Fx. med hjælp til at udforme problemstillinger og analysestrategier." - Abelone Heinsen, Københavns Professionshøjskole.

"Den giver et fint overblik ind i de metoder vi anvender i samfundvidenskaben, uden at det bliver for komplekst. Det er den perfekte metode bog til professionshøjskole uddannelserne." - Martin Willaa, Socialrådgiveruddannelsen på Absalon Slagelse.

"Den giver et fint overblik ind i de metoder vi anvender i samfundvidenskaben, uden at det bliver for komplekst. Det er den perfekte metodebog til professionshøjskole uddannelserne." - Martin Willaa, University College Lillebælt.

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Del I · Problemformulering, projekt design og forskningsetik

Kapitel 1 · Samfundsvidenskabelige metoder, hvad er det? 15
Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain

Kapitel 2 · Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver 29
Ole Helby Petersen og Peter Triantafillou

Kapitel 3 · Hvordan laver man en stærk analysestrategi? 43
Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist

Kapitel 4 · Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne 61
Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen

Kapitel 5 · Forskningsetik i samfundsvidenskaberne 77
Catharina Juul Kristensen

Del I I · Kvalitative metoder

Kapitel 6 · Semistrukturerede interviews 97
Birgitte Poulsen

Kapitel 7 · Narrative interviews 117
Hanne Warming

Kapitel 8 · Fokusgrupper 131
Bodil Damgaard

Kapitel 9 · Analyse af dokumenter og dokumentation 147
Peter Triantafillou

Kapitel 10 · Computerbaseret dokumentanalyse 161
Jesper Dahl Kelstrup og Kennet Lynggaard

Kapitel 11 · Feltstudiet 177
Yvonne Mørck

Kapitel 12 · Shadowing - observationer af enkeltpersoners praksis 191
Catharina Juul Kristensen

Del III · Kvantitative metoder

Kapitel 13 · Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data 209
Jørn Kjølseth Møller

Kapitel 14 · Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser 227
Anders Ejrnæs

Kapitel 15 · Vækstanalyse af tidsserier - BNP, CO2 og fattigdom 241
Anders Chr. Hansen

Kapitel 16 · Datapræsentation og fordelinger 261
M. Azhar Hussain

Kapitel 17 · Hypotesetests: chi-i-anden- og T-testen 277
M. Azhar Hussain og Thomas Theis Nielsen

Kapitel 18 · Simpel lineær regressionsanalyse 291
Thorkil Casse

Kapitel 19 · Multipel lineær regressionsanalyse 309
Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain

Del I V · Andre t i lgange

Kapitel 20 · Mixed methods 327
Birgit Jæger

Kapitel 21 · Kontekstualiserede casestudier 343
Nicole Thualagant

Kapitel 22 · Proces-sporing (process tracing) 357
Line Engbo Gissel

Kapitel 23 · Eksperimenter 371
Flemming Juul Christiansen

Kapitel 24 · Samfundsjuridisk metode 385
Lisbet Christoffersen

Kapitel 25 · Kort og kortlægning i socialvidenskaberne 401
Thomas Theis Nielsen

Om forfatterne 417

Indeks 423

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.