Kulturmødeanalyser | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kulturmødeanalyser

Lise Paulsen Galal (red.) and Kirsten Hvenegård-Lassen (red.)

Møder mellem forskellige mennesker, mellem forskellige ideer og mellem mennesker og ikke-menneskelige arter og materier er en del af livet i en global verden. Sådanne kulturmøder skaber både muligheder og udfordringer, som vi skal kunne forstå og håndtere. En forudsætning herfor er evnen til at sætte sig ud over common sense-forståelser af...

Read more

Møder mellem forskellige mennesker, mellem forskellige ideer og mellem mennesker og ikke-menneskelige arter og materier er en del af livet i en global verden. Sådanne kulturmøder skaber både muligheder og udfordringer, som vi skal kunne forstå og håndtere. En forudsætning herfor er evnen til at sætte sig ud over common sense-forståelser af kultur og kulturelle forskelle og i stedet tilgå kulturmøder med et analytisk blik.

Denne bog bidrager med perspektiver på og værktøjer til at analysere kulturmøder gennem undersøgelsen af forskelles betydning i og som konsekvens af møder. Bogen introducerer en række centrale analytiske perspektiver på kulturmøder, der tematisk arbejder med mobilitet, migration, minoritets-majoritetsrelationer, kolonialitet og dekolonialitet, det mere-end-menneskelige samt køn, krop og seksualitet. Gennem præsentationen af eksemplariske analyser demonstreres, hvordan de analytiske værktøjer og trin bliver til og bringes i anvendelse.

Bogen henvender sig til studerende ved lange og mellemlange uddannelser, der beskæftiger sig med globale og lokale aspekter af kulturmøder og mangfoldighed.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2024), 
212 pages
Price
298,-
ISBN 9788759341803
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2024), 
212 pages
Price
268,-
ISBN 9788759344484

Aditional information

Kulturmødeanalyse: en introduktion 9
Kirsten Hvenegård-Lassen og Lise Paulsen Galal
Kulturmødebegrebet 10
Hvad er en (kulturmøde)analyse? 16
Bogens kapitler 19
Om at bruge denne bog 25
Litteratur 26

Migration og mobilitet
1. At undersøge migration, bevægelse og tid 31
Garbi Schmidt
Det empiriske eksempel: konteksten Nørrebro 32
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser: Hvordan kan vi forstå bevægelsen? 33
Om feltarbejdet 35
Analytiske nedslag: møder i nutid 37
Analytiske nedslag: møder i fortid: Baggesensgade 23A og familierne Biolzi, Strini og Wolkowicz 42
Sammenfatning 47
Forslag til videre læsning 48
Litteratur 48

2. Mere-end-menneskelig agens i kulturmøder 51
Linda Lapina
Indkredsning af perspektivet 52
Det empiriske eksempel: mennesker og planter i Integrationshaver 54
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser 57
Analytiske nedslag: planter som (med)rejsende på tværs af tid og rum 59
Analytiske nedslag: forskellige livsførelser og logikker 62
Analytiske nedslag: “danskhed” på en ranch og i bytte 64
Sammenfatning 66
Forslag til videre læsning 67
Litteratur 68

Racialisering og minorisering
3. Kulturmøder og sproglig praksis fra et interaktionelt perspektiv 71
Louise Tranekjær
Indkredsning af perspektivet: en bevægelse fra interaktionel betydningsdannelse (mikro) til diskursive, sociale og institutionelle strukturer (makro) 73
Produktionen af data 75
Det empiriske eksempel 76
Analytiske nedslag: teammødet 78
Analytiske nedslag: dampvaskeri og “spild” 85
Sammenfatning 87
Forslag til videre læsning 88
Litteratur 89

4. Postmigratoriske perspektiver på pædagogisk praksis 91
Gro Hellesdatter Jacobsen og Marta Padovan-Özdemir
Indkredsning af perspektivet 92
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser 95
Analytiske nedslag: undervisningsmaterialet 100% fremmed 99
Analytiske nedslag: observation fra modtagelsesklasse 104
Sammenfatning 108
Forslag til videre læsning 109
Litteratur 110

5. Forskerpositionering som refleksiv og analytisk praksis 113
Helle Bach Riis
Indkredsning af perspektivet: situeret viden og transparens i vidensproduktionen 115
Det empiriske eksempel: Kulturmødeambassadørerne 117
Analytiske orienteringer og nedslag: når forskerens position udfordres 120
Sammenfatning 128
Forslag til videre læsning 129
Litteratur 130

Dekolonisering
6. Dekolonialitet, spekulative praksisser og relationel (af)læring 133
Nanna Kirstine Leets Hansen
Indkredsning af perspektivet: kolonialitet og dekolonialitet 134
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser 135
Analytiske nedslag 142
Sammenfatning 147
Forslag til videre læsning 148
Litteratur 149

7. Kolonialitet og dekolonialitet i museer og arkiver 151
Helle Stenum
Indkredsning af perspektivet: kolonialitet og dekolonialitet 151
Det empiriske eksempel: navnekluden og museet 153
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser 155
Forberedelse af analysen 158
Analytiske nedslag: objekt og museumsgenstand 162
Sammenfatning 170
Forslag til videre læsning 172
Litteratur 172

Køn, seksualitet og krop
8. Magt, medier og kategorisering 177
Lene Bull Christiansen
Indkredsning af perspektivet: biomagt og kategoriseringer 178
Analytiske orienteringer og begrebsliggørelser 179
Det empiriske eksempel: mediestormen om den tykke aktivistkrop 181
Analytiske nedslag 183
Sammenfatning 192
Forslag til videre læsning 192
Litteratur 193

9. Udveksling og reciprocitet i kulturmødet 195
Christian Groes
Indkredsning af perspektivet og analytiske orienteringer 196
Analytiske nedslag: identifikation af reciprocitetstyper 203
Sammenfatning 208
Forslag til videre læsning 209
Litteratur 210

Indeks 211

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.