Samfund | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Samfund

16/8 2004 | Samfundslitteratur
Dorthe Staunæs har fulgt to 7.klasser på hver sin skole i Storkøbenhavn og behandler blandt andet spørgsmål som: Hvilke elever opfattes som problematiske i skolen? Hvordan spiller køn og etnicitet...
1/7 2004 | Forlaget Metropol
Bogen handler om sociologiske teorier og empiri med relevans for socialt arbejde. Med udgangspunkt i den generelle samfundsudvikling belyses samfundsstruktur, hverdagsliv og sociale problemer ud fra...
17/5 2004 | Roskilde Universitetsforlag
Børnene i kvarteret - kvarteret i børnene er en skildring af, hvordan børn oplever deres nærmeste fysiske og sociale omgivelser: hjemmet, skolen og fritidsinstitutionen - samt ikke mindst ruterne der...
8/1 2004 | Roskilde Universitetsforlag
De professionelle tegner et billede af, hvordan professioner kan forstås, og hvordan professonalisering forløber i praksis. Fremstillingerne veksler imellem kritiske diskussioner af...
- en antologi om tidens tanker
Ib Asger Olsen (red.)
26/9 2003 | Biofolia
Landskab og landskabsarkitektur giver et bud på tidens tanker og teorier inden for landskabsarkitekturen. Artiklerne i antologien fordeler sig inden for tre emnegrupper: den samfundsmæssige udvikling...
- kontrol eller forandring
20/9 2003 | Samfundslitteratur
Evaluering er et redskab med mange ansigter. Evaluering kan praktiseres på mange måder og tjene meget forskellige formål, herunder kontrol, læring, forandring og legitimering. Vi ved imidlertid ikke...
1/9 2003 | Samfundslitteratur
Folkesundhed handler om emner som epidemiologi, sundhedsstatus i befolkningen, folkesundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, almen forebyggelse, specifik sygdomsforebyggelse, levevilkår samt...
- om statsstøttede videncentre og projekter
Bøje Larsen
15/8 2003 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Hvordan startes og fastholdes projekter i den offentlige sektor i dag? Hvordan får man som privatperson offentlige bevillinger? Hvordan institutionaliseres ny viden, dvs. hvordan overgår...
Nina Lykke og Randi Markussen (red.)
16/4 2003 | Samfundslitteratur
Cyberkulturer og rekonfigurationer handler om nogle af de kulturformer og cyberkulturer, der er resultatet af de mange informations-, kommunikations- og bioteknologier, der er blevet en del af vores...
7/3 2003 | Samfundslitteratur
Ligestillingspolitik som diskurs og praksis forsøger at give svar på nogle af ligestillingens mange spørgsmål, bl.a.: - I Danmark går alle ind for ligestilling, men hvilke forståelser af køn og...

Sidebar section

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve

Kontakt forlaget

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.