Jørgen Ole Bærenholdt | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Jørgen Ole Bærenholdt

Bøger af forfatteren

15/9 2006 | Roskilde Universitetsforlag
Rum og rumlighed (spatialitet) er i de senere år blevet centrale begreber i den internationale udvikling af samfunds- og kulturvidenskaberne. Den moderne geografi har her udgjort et centralt bidrag,...
- produktion, forbrug, kultur
Oplevelsesøkonomi er betegnelsen for en udvikling hen i mod et samfund, hvor de kreative erhverv, kultur og oplevelser spiller en hovedrolle. Oplevelsesøkonomi - produktion, forbrug, kultur gør...