Tværvidenskabsteori | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Tværvidenskabsteori

TVÆRVIDENSKABSTEORI giver en introduktion til tværfaglig videnskabsteori med hovedvægt på det tværvidenskabelige aspekt af informations-, kognitions- og kommunikationsvidenskaberne fra humaniora, over samfundsvidenskaberne og ned i biologien.

 Tværvidenskabsteorien bruger en transfaglig ramme som grundlag for at kombinere kvalitative og...

Read more

TVÆRVIDENSKABSTEORI giver en introduktion til tværfaglig videnskabsteori med hovedvægt på det tværvidenskabelige aspekt af informations-, kognitions- og kommunikationsvidenskaberne fra humaniora, over samfundsvidenskaberne og ned i biologien.

 Tværvidenskabsteorien bruger en transfaglig ramme som grundlag for at kombinere kvalitative og kvantitative metoder og tilbyder en ikke-reduktionistisk tværfaglighed, der inkluderer de kvantitative såvel som de kvalitative videnskaber. Indenfor denne ramme ses videnskabelige aktiviteter som menneskers forsøg på med tegn, logik og mening at afbilde en meget kompleks virkelighed, der på den ene side rummer fysisk-kemiske såvel som bioevolutionære og økologiske aspekter og på den anden side rummer oplevelsesmæssige og kulturelt-sproglige meningsfænomener.

 Bogen udfolder forfatterens transfaglige model for videnskaberne og giver med dette afsæt en introduktion til de vigtigste paradigmer i humaniora, natur- og samfundsvidenskab såvel som til dem, der går på tværs af forskningsområder, som fx kritisk realisme, systemteori og semiotik.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2017), 
576 pages
Price
475,-
ISBN 9788759316191
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
576 pages
Price
359,-
ISBN 9788759327289

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

INDHOLD

Forord 11

Introduktion: Bogens organisation og plot 15

1. Hvorfor videnskabsteori? 39

2. Vidensproducerende systemer før videnskaben 57

3. Lomborgsagen: Et casestudie i kampen mellem politik, videnskabelighed og massemedier 71

4. Hvad er videnskabsteori? 87

5. De tværfaglige problemers virkelighed 95

6. Videnskabsteori: Filosofi og praksis 103

7. Kampen om metafysikken og hvorfor vælge videnskab? 113

8. Videnskabens etablering i kamp med religionen 123

9. Sandhedskriterier 129

10. Metodologi 147

11. Logiske slutninger, meningsdannelse og virkelighed 159

12. Videnskabsteoretiske metoder 167

13. Rationalisme og empirisme 173

14. Galileis og Newtons etablering af den klassiske naturvidenskab 183

15. Kants kriticisme og transcendentalfilosofi og Hegels idealistiske modsvar 191

16. Udvikling af den klassiske og den kritiske positivismes videnskabsforståelse 201

17. Durkheim og positivismen i samfundsvidenskaberne 217

18. Smith og Marx om kapitalismens grundlag 225

19. Karl Poppers kritiske rationalisme 243

20. Kuhn og paradigmeteorien 263

21. Fænomenologisk videnskab 289

22. Hermeneutisk videnskab 305

23. Max Weber og sociologiens dilemma mellem værdier og kvantitative modeller 321

24. Socialkonstruktivismer 329

25. Grounded theory: En kvalitativ positivisme eller pragmatisme 349

26. Kritisk realisme 357

27. Frankfurterskolens kritiske teori 363

28. Postmodernisme 371

29. Habermas diskursetik og den herredømmefrie samtale 377

30. Kybernetisk informationsvidenskab kontra livsvidenskabernes autopoiesis 389

31. Luhmanns systemteori, symbolsk generaliserede medier og agoraen 407

32. Semiotisk tværvidenskab 431

33. Diskurs- og magtanalytikerne Foucault, Bourdieu,

34. Bruno Latour og ANT som bro mellem de to kulturer 509

35. Opsummering: Hvordan bliver mening og betydning til i en verden af objekter? 519

Litteratur 537

Indeks 559

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.