Shortcut - genvej til engelsk grammatik | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Shortcut - genvej til engelsk grammatik

Shortcut - genvej til engelsk grammatik er en kortfattet og overskuelig introduktion til engelsk grammatik skrevet i et letforståeligt sprog.

Bogen indledes med en beskrivelse af vigtige grammatiske grundbegreber som ordklasser og sætningsled, og herefter behandles de væsentligste felter inden for engelsk grammatik. Fokus er lagt på de områder,...

Read more

Shortcut - genvej til engelsk grammatik er en kortfattet og overskuelig introduktion til engelsk grammatik skrevet i et letforståeligt sprog.

Bogen indledes med en beskrivelse af vigtige grammatiske grundbegreber som ordklasser og sætningsled, og herefter behandles de væsentligste felter inden for engelsk grammatik. Fokus er lagt på de områder, hvor der er forskelle mellem engelsk og dansk, og redegørelserne for de forskellige områder af grammatikken følges derfor af oversigter over, hvor danskere typisk har problemer på engelsk. Erfaringsmæssigt kan disse problemer nemlig ofte (men ikke altid) forklares ud fra forskelle mellem de to sprog.

Shortcut - genvej til engelsk grammatik henvender sig til flere målgrupper: gymnasieelever, lærerstuderende med engelsk som linjefag, universitetsstuderende (primært studerende, der ikke har engelsk som fag, men som læser på engelsksprogede uddannelser, hvor de forventes at kunne kommunikere på engelsk på højt niveau) samt andre, fx personer, der i en professionel sammenhæng har behov for at bruge engelsk.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
164 pages
Price
225,-
ISBN 9788759333570
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
164 pages
Price
180,-
ISBN 9788759333730

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover

Forord 11

Kapitel 1 First Things First 15
   1.1. Ordklasserne 15
   1.2. Sætningsleddene 21
   1.3. Analyse 24

Kapitel 2 Ledstilling 25
   2.1. Fri ledstilling og fast ledstilling 25
   2.2. Ledstilling på engelsk 26
   2.3. Ledstilling på dansk 26
   2.4. Rækkefølgen af subjekt og verballed 27
   2.5. Placeringen af adverbialled 29
   2.6. Spidsstilling 30
   2.7. Problemer for danskere: Ledstilling 31

Kapitel 3 Substantiverne og artiklerne 33
   3.1. Substantivernes syntaks 33
   3.2. Grupper af substantiver: Proprier og appellativer (tællelige og ikke-tællelige) 34
   3.3. Numerus 38
   3.4. Genitiv 40
   3.5. Artiklerne 42

Kapitel 4 Verberne 47
   4.1. Grupper af verber: Fuldverber og hjælpeverber 47
   4.2. Verbernes morfologi 48
   4.3. Verbernes tempusformer 51
   4.4. De udvidede (progressive) former 54
   4.5. Udtryk for fremtid 56
   4.6. Modalverberne 58
   4.7. Passiv 61
   4.8. Omskrivning med do 66
   4.9. Sammentrækning 69
   4.10. Imperativ og konjunktiv 70
   4.11. Hvad forbindes verbet med? 71

Kapitel 5 Kongruens 75
   5.1. Kongruens mellem subjekt og verballed 76
   5.2. Subjekter, som man skal være særlig opmærksom på 76
   5.3. Problemer for danskere: Verbalkongruens 78

Kapitel 6 Adjektiverne og adverbierne 81
   6.1. Adjektiverne 81
   6.2. Adverbierne 86

Kapitel 7 Pronominer, numeralier og mængdeudtryk 91 
   7.1. Personlige og possessive pronominer (personlige stedord og ejestedord) 92
   7.2. Refleksive pronominer (tilbagevisende stedord) 97
   7.3. Det danske pronomen man 99
   7.4. Reciprokke pronominer (gensidigt tilbagevisende stedord) 99
   7.5. Demonstrative pronominer (påpegende stedord) 100
   7.6. Relative pronominer (henførende stedord) 101
   7.7. Interrogative pronominer (spørgende stedord) 105
   7.8 Indefinitte pronominer (ubestemte stedord) 107
   7.9. Numeralier (talord) og mængdeudtryk 110

Kapitel 8 Sætninger og ledsætninger 113
   8.1. Sætninger 113
   8.2. Sætningstyper 114
   8.3. Sideordnede og underordnede sætninger 115
   8.4. Ledsætninger 116
   8.5. Reducerede ledsætninger 118
   8.6. Foreløbigt subjekt og foreløbigt objekt 119
   8.7. Problemer for danskere: Sætninger, ledsætninger og foreløbigt there 120

Kapitel 9 Præpositionerne 125
   9.1. Præpositionens styrelse 125
   9.2. Præpositionsforbindelsens syntaks 126
   9.3. Præpositionernes betydning 126
   9.4. Problemer for danskere: Præpositionerne 127

Kapitel 10 Tegnsætning og store bogstaver 131
   10.1. Tegnsætning 131
   10.2. Store bogstaver 135
   10.3. Problemer for danskere: Tegnsætning og store bogstaver 136

Kapitel 11 Britisk engelsk og amerikansk engelsk 141
   11.1. Ordforråd 142
   11.2. Udtale 142
   11.3. Stavemåde 143
   11.4. Tegnsætning 143
   11.5. Grammatik 144

Forkortelser og symboler 147

Liste over terminologi 149

Stikordsregister 157

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.