Fiktionalitetens retorik | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Fiktionalitetens retorik

- narrativ teori og idéen med fiktion

Richard Walsh

Selv om narrativ teori i alt væsentligt har handlet om fiktionsfortællinger, har den ikke desto mindre været tilbøjelig til at behandle fiktioner, som var de kun konstruerede eller uegentlige ækvivalenter til ikke-fiktive fortællinger.

I et retorisk perspektiv bliver fiktionalitet imidlertid opfattet som en direkte måde at skabe mening på og...

Read more

Selv om narrativ teori i alt væsentligt har handlet om fiktionsfortællinger, har den ikke desto mindre været tilbøjelig til at behandle fiktioner, som var de kun konstruerede eller uegentlige ækvivalenter til ikke-fiktive fortællinger.

I et retorisk perspektiv bliver fiktionalitet imidlertid opfattet som en direkte måde at skabe mening på og som en særlig slags kommunikativ gestus.

Richard Walsh viser i Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og ideen med fiktion, hvilke fordele der ligger i en retorisk tilgang og demonstrerer de radikale implikationer for narrativ teori.

Den retoriske model, der fremlægges i bogens første kapitel, åbner nye områder for undersøgelse af selve fiktionalitetens betydning for fortolkningen af fortællinger.
Modellen bliver efterfølgende testet og udviklet i relation til dominerende antagelser om narrativitet og mimesis, narrativ struktur, fortællerbegrebet og om narrativ transmission, stemme og medialitet, narrative medier og kognition, kreativitet, reception og engagement.

Samtidig lægger modellen op til en fundamental nytænkning af narratologiens begrebslige apparat ved at gentænke de betingelser, der gør fiktioner forståelige og umagen værd.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2013), 
224 pages
Price
49,-
ISBN 9788759318737

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord til den danske udgave 7

Introduktion 9

Kapitel 1 Den narrative fiktionalitets pragmatik 23

Kapitel 2 Fiktionalitet og mimesis 52

Kapitel 3 Fabula og fiktionalitet i narrativ teori 68

Kapitel 4 Fortælleren og fiktionsrammen 88

Kapitel 5 Repræsentationens retorik og narrativ stemme 108

Kapitel 6 Narrativ forestillingsevne på tværs af medier 129

Kapitel 7 Narrativ kreativitet: Romanforfatteren som medium 161

Kapitel 8 Læserens engagement: Hvorfor vi græd for Lille Nell 182

Konklusion 208

Bibliografi 211

Selektivt forfatterindeks 220

Tematisk indeks 221

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.